Atomer - PowerPoint PPT Presentation

Atomer
Download
1 / 13

  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Atomer. Det finns lite över hundra olika sorters atomer. Av dessa atomer kan det bildas nästan hur många ämnen som helst. Grundämnen. De ämnen som är uppbyggda av en enda sorts atomer kallas grundämnen. Järn och syre är exempel på grundämnen. Vattenmolekylen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Atomer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Atomer

Atomer

Det finns lite över hundra olika sorters atomer. Av dessa atomer kan det bildas nästan hur många ämnen som helst


Grund mnen

Grundämnen

De ämnen som är uppbyggda av en enda sorts atomer kallas grundämnen. Järn och syre är exempel på grundämnen.


Vattenmolekylen

Vattenmolekylen

vatten är ett av de vanligaste ämnena på jorden. Ämnet är en kemisk förening mellan två väteatomer och en syreatom


Tre grundformer

Tre grundformer

I stort sett alla ämnen i naturen kan vara i fast form, flytande form eller i gasform


Vatten i olika former

Vatten i olika former

Is smälter och fryser vid

0 °C och kokar till vattenånga vid 100 °C.


Kemisk f rening

Kemisk förening

En kemisk förening är uppbyggd av två eller flera olika atomer. Druvsocker består av 6 kolatomer, 12 väteatomer och 6 syreatomer.


Kondensation

Kondensation

När vattenångan blir avkyld bildas små vattendroppar. Vattnet går från gasform till vätskeform. Man säger att vattenångan kondenserar.


Ngbildning

Ångbildning

Med ett gemensamt namn kallar vi avdunstning och kokning för ångbildning


Atomer

Imma

Luften du andas innehåller vattenånga. Når ångan träffar den kalla spegeln blir den avkyld. Det bildas små vattendroppar på spegeln- imma.


Atomer

Moln

Varm luft innehåller mycket vattenånga. När luften stiger uppåt kyls vattenångan och kondenseras till små vattendroppar. Moln är små vattendroppar


Atomer

Is

Materia kan inte försvinna. Det kan bara omvandlas i olika former. När isen har smält väger bägaren med innehåll lika mycket.


Avdunstning

Avdunstning

Kroppsvärmen och solvärmen gör att vattnet avdunstar och man torkar efter badet.


Morgondagg

Morgondagg

dagg är vattendroppar som har bildats av vattenångan som finns i luften. När varm luft kommer i kontakt med en yta, till exempel taket på en bil, som är svalare än luften blir luften kallare och då kondenserar vattenångan och bildar vattendroppar.


  • Login