tilrettelegging for l ring av grunnleggende ferdigheter
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter” - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”. Sørlandske lærerstemne 21. oktober 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen. Oversikt. Kompetanser og læring Grunnleggende ferdigheter i praksis Delta gjennom bruk av sjangrer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”' - tameka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilrettelegging for l ring av grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegging for læring av ”grunnleggende ferdigheter”

Sørlandske lærerstemne 21. oktober 2005

Stein Dankert Kolstø

Institutt for fysikk og teknologi

Universitetet i Bergen

oversikt
Oversikt
 • Kompetanser og læring
 • Grunnleggende ferdigheter i praksis
 • Delta gjennom bruk av sjangrer
 • Noen ideer til undervisning
 • Økt tidsklemme?
kompetansebegrepet funksjonell kunnskap
Kompetansebegrepet – funksjonell kunnskap
 • Kultur for læring
  • Funksjonell kunnskap
  • Literacy-begrepet
 • Peker i retning av at kunnskapen skal inngå i brukssammenhenger
  • Hvilke sammenhenger? Hvordan?
 • Tradisjonelt (i naturfag?)
  • Vekt på å forstå
 • Nytt: Økt vekt på at elevene skal kunne delta?
kompetansem l faglige vs grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål – faglige vs. grunnleggende ferdigheter
 • Kvalitetsutvalget kap 8:
  • Slik basiskompetanse er beskrevet, vil den inneholde faglig innhold på mange områder.
  • Men siden basiskompetansen bare vil inkludere grunnleggende innhold, vil den faglige fordypningen være å finne som faglig kompetanse
 • Uklart?
 • Vi må tenke selv!
grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter
 • (= grunnleggende kompetanser!)

• å kunne lese

• å kunne uttrykke seg skriftlig

• å kunne uttrykke seg muntlig

• å kunne regne

• å kunne bruke digitale verktøy

… på fagenes premisser

kompetanser og situasjoner
Kompetanser og situasjoner
 • OECD-prosjektet DeSeCo
  • Kompetanse er knyttet til situasjoner
  • Integrerer teori og praksis
  • Vanskelig å undervise generelt først, så anvende
 • ”Grunnleggende kompetanser” en internasjonal trend
   • Ref. Knain 2005
l ring og bruk av kunnskap
Læring og bruk av kunnskap
 • Påstander fra sosio-kulturell læringsteori
  • Kunnskap er knyttet til konteksten hvor den ble lært
  • Overføring av kunnskap til bruk i nye situasjoner er krevende
   • Eks Skolekunnskap vs. hverdagsforestillinger,
   • Eks Klink og elektrokjemiske spenningsrekken
  • Læring er å bli sosialisert inn i måter å tenke på som er intimt knyttet til situasjoner for verbale og praktiske handlinger
l ringssyn og undervisning
Læringssyn og undervisning
 • Konklusjon
  • Dyktighet i å svare på prøver betyr ikke at elevene er blitt dyktiggjorte til å lese, skrive, samtale, regne og bruke IKT i naturfaglige emner
  • Vi må søke å trene elevene på nettopp det vi ønsker de skal bli gode på
  • Hva innebærer det å bli god å skrive faglig, samtale faglig, lese fag, regne i faget, bruke IKT i faget?
kunne lese
å kunne lese

Hva skal elevene bli gode på?

 • … tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster …
 • … hvordan aktuelle fagtekster bør leses.

-> Kunne lese faglige tekster/sjangrer

Naturfag: forklaringer, rapporter, konsekvensutredninger?

Naturvitenskap i avissjangrer: Notiser, reportasjer og intervju?

kunne uttrykke seg skriftlig
å kunne uttrykke seg skriftlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • Fagenes skrivemåter gjenspeiler derfor deres egenart, indre logikk og arbeidsmåter. I noen fag er de tekniske beskrivelsene av apparatur og framgangsmåter viktig; i andre fag …

-> Kunne uttrykke seg skriftlig i fagets sjangrer

Naturfag: Forklaring, rapport og utredning?

kunne uttrykke seg muntlig
å kunne uttrykke seg muntlig

Hva skal elevene bli gode på?

 • å uttrykke seg muntlig i talesituasjoner med ulike hensikter, …
 • …presentasjon, forklaring, demonstrasjon eller argumentasjon viktig, …

-> Kunne delta med faglige forklaringer og argument i diskusjoner i aktuelle saker?

grunnleggende ferdighetsverb i ny l replan i naturfag
Grunnleggende ”ferdighetsverb” i ny læreplan i naturfag
 • Muntlig
  • Samtale, fortelle, diskutere
 • Skriftlig
  • skrive logg
 • forstå og/eller delta (skrive, muntlig)
  • Fortelle,forklare, beskrive, gjøre rede for
 • Digital danning
  • Publisere, vurdere, finne informasjon, kritisk vurdere, drøfte
 • Lese? Regne?
hva med regning og digitale ferdigheter
Hva med ”regning” og ”digitale ferdigheter”?
 • ”Regning” som verktøy i faglig kommunikasjon
  • Beregninger, illustrasjoner, grafer, tabeller osv.
 • ”Digitale verktøy” også et verktøy i faglig kommunikasjon
  • Skaffe og lese digitale tekster, bearbeide digitalt, utvikle digitale multimodale tekster
  • Digital danning: mer enn en ferdighet
 • Bare verktøy?
  • Språk og sjangrer er også verktøy for kommunikasjon
kunne regne
å kunne regne

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kommunisere, representere, argumentere, modellere og behandle problemer innen et bredt spekter av utfordringer.

-> Kunne tolke og presenter tall og grafer, beregne på grunnlag av matematisk formulerte modeller, samt selve modellbegrepet?

Hvordan tilrettelegge for læring?

 • Kommer aldri alene, men inngår når naturvitenskapelige sjangrer brukes
kunne bruke digitale verkt y
å kunne bruke digitale verktøy

Hva skal elevene bli gode på?

 • …kunne velge, vurdere og bruke informasjon.
 • …kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre.
 • …søke, vurdere og kritisk velge blant et mangfold av informasjonskilder.

-> Kunne bruke IKT i arbeid med faglige sjangrer

-> Kunne søke opp faglig informasjon og vurdere påliteligheten kritisk?

min hovedp stand
Min hovedpåstand
 • Grunnleggende ferdigheter i faget innebærer å kunne delta i kommunikasjon gjennom fagets sjangrer
  • Autentiske tekster bør inn i fagundervisningen
 • Dette medfører:
  • Vi trenger å bli mer bevisst hva som kjennetegner vårt fags sjangrer
  • Elever må arbeide med flere faglige sjangrer enn før?
   • Men ikke nytt for alle fag, som f.eks. norsk!
  • Vi trenger til dels nye arbeidsmetoder?
ferdighetsverb om praktisk arbeid i ny l replan i naturfag
Ferdighetsverb om ”praktisk arbeid” i ny læreplan i naturfag
 • ”Kunne eksperimentere”
  • Håndtere, formulere spørsmål,, bruke utstyr, planlegge og gjennomføre, teste, observere, gjenkjenne, utforske og måle, foreta analyser
 • En 6. grunnleggende ferdighet?
 • Tilsvarende kompetansemål om faglig metode i andre fag?
kompetansem l
Kompetansemål
 • Kompetanse i et fag er mer enn grunnleggende ferdigheter på fagets premisser!
 • Men:
  • Faglig forståelse blir funksjonell når kompetansen kan brukes til å delta i kommunikasjon med andre:
  • Lesing, skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Med regning og IKT som verktøy for tanke og for kommunikasjon
slide39
Takk for oppmerksomheten!
 • Støtteark på http://www.uib.no/people/pprsk/Dankert/
referanser
Referanser
 • Keys, C. W. (1997). Revitalizing instruction in scientific genres: Gonnecting knowledge production with writing to learn science. Science Education, 83, 115-130. Side 119 og 124 hhv.
 • Kain, Erik (2005). Definering og valg av kompetanser – DeSeCo. Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr.1
 • Dolin, J., & Ingerslev, G. (1994). Procesorientert skriving i dansk og fysik. I A. C. Paulsen (Ed.), Naturfagenes Pædagogik mellom udviklingsarbejder og teoridannelse. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
ad