Tema:
Download
1 / 18

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2006” Henriette Hillestad Thune, KKD. Søknader 2006. Søknader totalt, antall: 3112 Total søknadssum:2 182 mill kr

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tema:

Hovedfordelingen spillemidler 2006

Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2006”

Henriette Hillestad Thune, KKD


Søknader 2006

Søknader totalt, antall: 3112

Total søknadssum:2 182 mill kr

Ordinære anlegg2159 søknader – 2 021 mill kr

Nærmiljøanlegg953 søknader – 161 mill kr


Utvikling i søknader og søknadssum


Utvikling i ”de store anleggstypene”


Søknader nærmiljøanlegg 2005 – 2006


Hovedfordelingen 2006

Post 1 IDRETTSANLEGG1.1Idrettsanlegg i kommunene 596 050 0001.2Anleggspolitisk program 59 800 0001.3Anlegg for friluftsliv i fjellet 8 500 000 664 350 000

Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG2.1Nasjonalanlegg 02.2Spesielle anlegg 1 500 000 1 500 000

Post 3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID3.1Idrettsforskning 15 000 0003.2Idrettsfaglig utvikling 1 300 000 3.3Anleggsfaglig utvikling 2 100 0003.4Idrettsanleggsregisteret (KRISS) 2 500 0003.5Plan- og utviklingsarbeid i fylkeskommunene 1 900 000 22 800 000

Post 4SPESIELLE AKTIVITETER4.1Antidopingarbeid 23 100 0004.2Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon 13 800 0004.3Friluftstiltak for barn og ungdom 5 200 000 4.4Landslaget Fysisk Fostring i Skolen 250 000 42 350 000

Post 5NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE 349 000 000

Post 6TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER

6.1Tilskudd til lokale lag og foreninger 120 000 000 120 000 000

TIL SAMMEN 1 200 000 000


Spesielt ved årets hovedfordeling

 • Etter vedtak i statsråd 5. mai ble det avsatt kr 596 050 000 av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene.

 • I tillegg har departementet tillagt kr 16 750 000 av inndratte midler.

 • Totalt avsatt beløp er kr 612 800 000.


Fylkesvis fordeling 2006

Ordinære anleggNærmiljøanlegg Nærmiljøanl., forenkl. Sum i fylket

Østfold 21 486 0001 573 000 822 000 23 881 000

Akershus 42 929 000 6 414 000 1 734 000 51 077 000

Oslo 44 096 0003 931 000 1 312 000 49 339 000

Hedmark 18 882 0004 066 000 582 000 23 530 000

Oppland 18 590 0004 767 000 567 000 23 924 000

Buskerud 20 940 0004 003 000 774 000 25 717 000

Vestfold 22 058 0005 018 000 730 000 27 806 000

Telemark 27 346 000 4 255 000 530 000 32 131 000

Aust-Agder 15 486 0003 331 000 354 000 19 171 000

Vest-Agder 23 404 0002 276 000 571 000 26 251 000

Rogaland 42 761 000 11 798 000 1 428 000 55 987 000

Hordaland 52 584 0008 028 000 1 514 000 62 126 000

Sogn og Fjordane 18 464 0003 790 000 375 000 22 629 000

Møre og Romsdal 25 317 0007 235 000 821 000 33 373 000

Sør-Trøndelag 27 133 0005 294 000 884 000 33 311 000

Nord-Trøndelag 14 765 0003 267 000 447 000 18 479 000

Nordland 32 967 0005 562 000 797 000 39 326 000

Troms 20 869 0003 715 000 509 000 25 093 000

Finnmark 17 723 0001 677 000 249 000 19 649 000

Totalt fordelt 507 800 00090 000 000 15 000 000 612 800 000


Krav til søker

 • Punkt 2.3.1.

 • Teksten er noe endret fra forrige versjon. Punkt c) er ny.

 • Prinsippet om at spillemidler ikke skal tilfalle fortjenestebaserte eierformer (eller omdannes til fortjeneste for private eiere) er delt i to deler.

 • Inntatt en henvisning til driftssiden.

 • Gjelder også nærmiljøanleggsordningene.


Kommunal garanti

 • Punkt 2.3.3.

 • Beløpsgrensen er hevet fra kr 700 000 til kr 2 000 000.

 • Gjelder et begrenset antall anleggstyper.

 • Fotnote 1: Beløpet knytter seg til alle elementer i anlegget.

 • Fotnote 2:

  • Anlegget har tidligere fått spillemidler.

  • Et større interkommunalt anlegg.

  • Mottatt midler etter særlig tilskuddssats.


Krav om eiendoms-/feste-/leierett

 • Punkt 2.3.6.

 • Tidligere: Unntak fra kravet om eiendomsrett/festerett for de tilfeller hvor søker var kommunen eller fylkeskommunen.

 • Nytt: Krav om eiendomsrett/festerett.

 • Særlige regler for turveier, turløyper og turstier, se Vedlegg 2


Merverdiavgift

 • Punkt 2.3.10.

 • Departementet beregner spillemiddeltilskudd basert på regnskap før eventuell kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget.

 • Forventet refusjon/kompensasjon kan ikke medtas som en del av finansieringsplanen. 

  Men – naturligvis: Det kan utstedes en garanti for et mulig refusjonskrav, og denne garantien kan utgjøre en del av finansieringsplanen.


Utleie, utlån, bruksavtaler

 • Punkt 2.4.4.

 • Prinsippet. Betydning. Formål.

 • ”Private fortjenestebaserte aktører”.

 • Utgangspunktet: Forbud mot utleie, utlån, bruksavtaler til fortjenestebaserte aktører for kommersielle virksomhet.

 • Unntak:

  • Arealer/deler som ikke har mottatt spillemidler.

  • Kortere periode/enkeltarrangementer av kortere varighet.

  • Aktører som ikke er fortjenestebaserte.

 • Dispensasjonsadgang.


Større interkommunale anlegg

 • Punkt 2.7.3.

 • Hver deltagende kommune må delta med minst 5 % som innskuddsbeløp.

 • Deltagende kommune må bidra i driften av anlegget i 20 år. Forpliktelsen må stå i samsvar med innskuddsbeløpet.

 • Overensstemmelse med forvaltningspraksis.


Friluftslivsanlegg - Anlegg for friluftsliv i fjellet

Friluftslivsanlegg

 • Punkt 2.7.4.

 • Deler av fjorårets vedlegg 2 er integrert under friluftslivsanlegg i kapittel 2.

 • Definisjonene følger fortsatt av Vedlegg 2.

  Anlegg for friluftsliv i fjellet

 • Nytt kapittel 4.

 • Integrert elementer fra rundskriv og søkerhefte


Vannsportanlegg

 • Punkt 2.7.4.

 • Utsettingsrampe er inntatt.


Konto for anlegget

 • Punkt 5.3.

 • Det er ikke lenger et krav, men en anbefaling å ha egen konto.


Kommunal-/fylkeskommunal saksbehandling

 • Kapittel 6.

 • Nytt: To underkapitler.

 • Nytt: Mer utfyllende om kommunal saksbehandling.


ad
 • Login