“ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ” - PowerPoint PPT Presentation

“
Download
1 / 13

  • 348 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

“ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”. เครื่องยนต์รุ่น 4 JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล. ซุปเปอร์ชาร์จเยอร์. ปรับปรุงระบบ ไอดี , ไอเสีย. ปรับปรุงระบบไอดีและไอเสีย. อินเตอร์คูลเลอร์. ปรับปรุงระบบเชื้อเพลิง และหล่อลื่น. ลดปริมาณสารซัลเฟอร์ในน้ำมันเชื้อเพลิง. ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น. ปรับปรุง

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

“ เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3717485

“เทคโนโลยีดีเซลอีซูซุ”

เครื่องยนต์รุ่น 4JJ1-TC ซูเปอร์คอมมอนเรล


3717485

ซุปเปอร์ชาร์จเยอร์

ปรับปรุงระบบ

ไอดี , ไอเสีย

ปรับปรุงระบบไอดีและไอเสีย

อินเตอร์คูลเลอร์

ปรับปรุงระบบเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น

ลดปริมาณสารซัลเฟอร์ในน้ำมันเชื้อเพลิง

ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น

ปรับปรุง

ห้องเผาไหม้

ปรับปรุงห้องเผาไหม้

ใช้ระบบการฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูง

ใช้ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ใช้ระบบความร้อนคงที่

(ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความร้อน)

ใช้ระบบการอัดอากาศแรงดันสูง

ใช้ระบบการหมุนเวียนแก๊สไอเสีย (EGR)

การปรับปรุงภายหลัง

การเผาไหม้

ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียแบบอ๊อกซิไดซิ่ง

ใช้ระบบแปรสภาพไอเสียเพื่อลด NOx

ใช้ระบบกรองสารมลพิษอนุภาค (DPF)

(DIESEL PARTICULATE FILTER)

การนำพลังงานแก๊ส

ไอเสียกลับมาใช้ใหม่

การติดตั้งระบบเทอร์โบ (TURBO)

ลดการสูญเสียเนื่องจาก

ความเสียดทาน

การลดความเสียดทาน

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล

NOx

สารมลพิษอนุภาค

(PM)

CO

(การสิ้นเปลือง

น้ำมันเชื้อเพลิง)

2


3717485

การปรับปรุงเพื่อลดมลภาวะจากไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น 4JJ1-TC

เทอร์โบชาร์จเยอร์พร้อมอินเตอร์ คูลเลอร์

ระบบหมุนวนอากาศดี (Slow Swirl)

Super Common Rail

ระบบควบคุมอัตราการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECM)

ระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง (Super Common Rail)

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันสูง

4JJ1-TC

ระบบการหมุนเวียนแก็สไอเสีย (EGR)ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า+EGR Cooler

CATALYTIC CONVERTER

การลดความเสียดทาน


3717485

ออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์

รุ่น 4JJ1-TC


3717485

โครงสร้างของเครื่องยนต์ รุ่น4JJ1-TC

มอเตอร์ ลิ้นเร่ง

หัวฉีด

มอเตอร์ควบคุม EGR

ฝาสูบอลูมิเนียม

ท่อคอมมอนเรล

ปั๊มน้ำมันชื้อเพลิง


3717485

ระบบคอมมอนเรล

หัวฉีด

ตัวลดการกระเพื่อม

ท่อคอมมอนเรล

ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

เซนเซอร์แรงดันน้ามัน

วาล์วจำกัดแรงดัน

วาล์วควบคุมการดูด


3717485

แผนภูมิระบบคอมมอนเรล

Pressure Limiter

Flow Damper

Suction Control Valve

Frp

Ft

Out put

3

2

1

4

Injectors

ECM

Sensors Signal

Fuel Tank with Transfer Pump


3717485

การทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง


3717485

หัวฉีด


3717485

สรุปจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JJ1-TC


3717485

สรุปจุดเด่นของเครื่องยนต์ดีเซล รุ่น 4JJ1-TC

1…………………………

2…………………………

3…………………………

4…………………………

5…………………………

6…………………………

7…………………………


3717485

จบการนำเสนอ


3717485

การทำงานของหัวฉีด


  • Login