תחביר: חלקי המשפט וסוגי משפטים - PowerPoint PPT Presentation

תחביר:
Download
1 / 20

 • 313 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

תחביר: חלקי המשפט וסוגי משפטים. שם המגיש: אורן חלילוב שם בית ספר: בר אילן כיתה י'2 מוגש למורה: שמש יצחק. חלקי המשפט. למשפט ביחידה ראשונה יש 4 חלקים. נשוא, נושא, משלים שם(לואי) ומשלים פועל. בכל משפט חייב להיות לפחות נושא אחד ונשוא אחד. נשוא.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

תחביר: חלקי המשפט וסוגי משפטים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2441778

תחביר:חלקי המשפטוסוגי משפטים

שם המגיש: אורן חלילוב

שם בית ספר: בר אילן

כיתה י'2

מוגש למורה: שמש יצחק


2441778

חלקי המשפט

למשפט ביחידה ראשונה יש 4 חלקים.

נשוא, נושא, משלים שם(לואי) ומשלים פועל.

בכל משפט חייב להיות לפחות נושא אחד ונשוא אחד.


2441778

נשוא

הנשוא זהו הפועל במשפט (רלבנטי ליחידה ראשונה בלשון). כשמחפשים את חלקי המשפט מחפשים קודם את הנשוא(הפועל) ואז את כל השאר.

כדי למצוא את הנשוא נשאל איזו פעולה נעשתה ונחפש את הפעלים.

כאשר המילה "לא" מופיעה במשפט היא מצטרפת לפועל כחלק מהנשוא.

דוגמא:

הוא אכל חול.

מה הפועל? אכל.

מה הנשוא? אכל.


2441778

נושא

הנושא זה מי/מה שעשה את הפעולה.

מחפשים את הנושא לאחר הנשוא.

כדי למצוא את הנושא שואלים מי/מה עשה את הפעולה.

הנושא לעולם לא יתחיל במילת יחס כמו ל.. או ב..

אבל יכול להתחיל בה.. או ש...

לעיתים הנושא נמצא ביחד עם הנשוא.

דוגמא:

רונן אכל חול.

הנשוא- אכל.

מי אכל? רונן, אז הנושא זה רונן.

דוגמא נוספת:

שמרתי עליו.

הנשוא-שמרתי.

מי שמר? אני אז שמרתי זה גם נושא וגם נשוא.


2441778

משלים הפועל

משלים הפועל לא מופיע בכל המשפטים.

משלים הפועל זה בעצם כל מה שקשור לפועל באופן ישיר.

דוגמא:

שמואל לקח כסף.

נשוא- לקח.

נושא-שמואל.

מה הוא לקח? כסף אז כסף זה המשלים פועל.


2441778

משלים שם(לואי)

הלוואי בא לתאר שם עצם.

כדי לאתר אותו שואלים "איזה" או "של מי/מה"/ "כמה"?

משלים השם לעולם לא יהיה עצמאי, הוא תמיד יהיה תחת נושא או משלים פועל.

דוגמא:

ליאור עצוב כי אבד את כדורו.

נשוא-אבד.

נושא-ליאור.

איזה הרגשה הרגיש ליאור? עצוב אז זה הלואי.


2441778

סוגי משפטים

ישנם 3 סוגי משפטים.

הראשון הוא משפט פשוט.

השני הוא משפט מורכב והשלישי הוא משפט מאוחה.


2441778

משפט פשוט

משפט פשוט-משפט בעל נשוא אחד.

דוגמאות:

הכלב אכל את השיעורים.

המדוזה מתה.

אימצתי כלב.


2441778

משפט מורכב

משפט מורכב זהו משפט שיש בו שני פעלים(נשואים). באמצע המשפט יש מילת שיעבוד כמו מפני ש...

משפט מורכב מורכב מעיקרי(החלק שבלי מלת השעבוד) והפסוקית(החלק עם מילת השעבוד).

זרקתי עליו אבן מפני שהוא עצבן אותי.

זרקתי/עצבן- פעלים.

מפני ש..- מלת שעבוד.


2441778

משפט מאוחה

משפט מאוחה זהו משפט שיש בו 2 נשואים(פעלים).

משפט מאוחה מורכב משני איברים איבר א' ואיבר ב'. מורכב משני משפטים שאפשר להפריד.

דוגמא:

הלכתי לקנות חלב, החלב נגמר.

נשואים-הלכתי, נגמר.

נושאים- הלכתי, החלב.


2441778

תרגול

בחמשת המשפטים הבאים עליך:

א. לקבוע את סוג המשפט.

ב. במידת הצורך לתחם.

ג. מצא את הנושא, הנשוא, משלימי השם ומשלימי הפועל במשפט.

 • הכנתי מצגת כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה.

 • הכלב אכל את השיעורים.

 • המורה נכנס לכיתה י'2 ולכן תלמידי הכיתה עמדו.

 • בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא והמורה החרים אותם.

 • אני מזיע כי בהפסקה שחקתי כדורסל.


2441778

א. ישנם שני נשואים וגם מילת שעבוד(כדי ש..) לכן זהו משפט מורכב.

ב. הכנתי מצגת - עקרי

כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה – פסוקית.

ג. נשוא-הכנתי, ימחק.

נושא- הכנתי(אני), המורה.

משלמי פועל- מצגת, ימחק לי את ההפרעה.

לוואי- אין.


2441778

תרגול

בחמשת המשפטים הבאים עליך:

א. לקבוע את סוג המשפט.

ב. במידת הצורך לתחם.

ג. מצא את הנושא, הנשוא, משלימי השם ומשלימי הפועל במשפט.

 • הכנתי מצגת כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה.

 • הכלב אכל את השיעורים.

 • המורה נכנס לכיתה י'2 ולכן תלמידי הכיתה עמדו.

 • בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא והמורה החרים אותם.

 • אני מזיע כי בהפסקה שחקתי כדורסל.


2441778

א. יש רק נשוא אחד לכן זהו משפט פשוט.

ב. אין מה לתחם במשפט פשוט.

ג. נשוא- אכל.

נושא- הכלב.

משלים פועל- את השיעורים.

לוואי- אין.


2441778

תרגול

בחמשת המשפטים הבאים עליך:

א. לקבוע את סוג המשפט.

ב. במידת הצורך לתחם.

ג. מצא את הנושא, הנשוא, משלימי השם ומשלימי הפועל במשפט.

 • הכנתי מצגת כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה.

 • הכלב אכל את השיעורים.

 • המורה נכנס לכיתה י'2 ולכן תלמידי הכיתה עמדו.

 • בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא והמורה החרים אותם.

 • אני מזיע כי בהפסקה שחקתי כדורסל.


2441778

א. ישנם שני פעלים ואין מלת שיעבוד לכן זהו משפט מאוחה.

ב. המורה נכנס לכיתה י'2 – איבר א'.

ולכן תלמידי הכיתה עמדו – איבר ב'.

ג. נשוא- נכנס, עמדו.

נושא- המורה, תלמידי הכיתה.

משלים פועל-לכיתה י'2.

לוואי-הכיתה.


2441778

תרגול

בחמשת המשפטים הבאים עליך:

א. לקבוע את סוג המשפט.

ב. במידת הצורך לתחם.

ג. מצא את הנושא, הנשוא, משלימי השם ומשלימי הפועל במשפט.

 • הכנתי מצגת כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה.

 • הכלב אכל את השיעורים.

 • המורה נכנס לכיתה י'2 ולכן תלמידי הכיתה עמדו.

 • בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא והמורה החרים אותם.

 • אני מזיע כי בהפסקה שחקתי כדורסל.


2441778

א. במשפט יש שני פעלים ואין מלת שעבוד אז זהו משפט מאוחה.

ב. בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא – איבר א'.

והמורה החרים אותם – איבר ב'.

ג. נשוא- שיחקתי, החרים.

נושא- שחקתי(אני), המורה.

משלים פועל- בהפסקה, בקלפים דורכא.

לוואי- דורכא.


2441778

תרגול

בחמשת המשפטים הבאים עליך:

א. לקבוע את סוג המשפט.

ב. במידת הצורך לתחם.

ג. מצא את הנושא, הנשוא, משלימי השם ומשלימי הפועל במשפט.

 • הכנתי מצגת כדי שהמורה ימחק לי את ההפרעה.

 • הכלב אכל את השיעורים.

 • המורה נכנס לכיתה י'2 ולכן תלמידי הכיתה עמדו.

 • בהפסקה שחקתי בקלפים דורכא והמורה החרים אותם.

 • אני מזיע כי בהפסקה שחקתי כדורסל.


2441778

א. ישנם שני פעלים ומלת שעבוד(כי) לכן זהו משפט מורכב.

ב. אני מזיע –עיקרי.

כי בהפסקה שחקתי כדורסל – פסוקית.

ג. נשוא- מזיע, שחקתי.

נושא- אני, שחקתי(אני).

משלים פועל- בהפסקה, כדורסל.

לוואי- אין.


 • Login