Metody nauczania opracowanie bogumi a dziepak
Download
1 / 24

Metody nauczania opracowanie: Bogumiła Dziepak - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

Metody nauczania opracowanie: Bogumiła Dziepak. Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metody nauczania opracowanie: Bogumiła Dziepak' - tamara-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody nauczania opracowanie bogumi a dziepak

Metody nauczaniaopracowanie: Bogumiła Dziepak

Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.


Podzia metod nauczania

dyskusja

inscenizacja

Podział metod nauczania

zapamiętujemy:

 • aktywne

 • podające

 • praktyczne

  i programowe

 • bibliografia

10% tego, co słyszymy

wykład

20 % tego, co widzimy

demonstracja

40 % tego, o czym

rozmawiamy

90 % tego, co

robimy


Metody aktywizuj ce wyb r

analiza SWOT

burza mózgów

debata za i przeciw

drama

drzewo decyzyjne

dyskusja

dyskusja punktowana

metaplan

metoda biograficzna

praca w grupach

sześć myślących kapeluszy

Metody aktywizujące(wybór)


Metody podaj ce
Metody podające

 • opis

 • opowiadanie

 • rozmowa nauczająca

Jan Vermeer „Dziewczyna

z kolczykiem z perły”


Metody praktyczne programowe

metoda projektu

portfolio

wycieczka historyczna

praca z mapą

praca z podręcznikiem

Metody praktyczne programowe


Analiza swot
Analiza SWOT

 • określenie problemu przez nauczyciela

 • praca nad problemem – wypełnianie karty

 • ustalenie wspólnego stanowiska


Burza m zg w
Burza mózgów

 • etap wstępny: podanie problemu przez nauczyciela, uzasadnienie zajęcia się nim

 • etap zasadniczy: zgłaszanie pomysłów, zapisywanie ich na kartkach, przyklejanie do tablicy, ustalenie kryteriów oceny pomysłów, porządkowanie, analiza i ocena pomysłów

 • etap końcowy: wybór najlepszego pomysłu dotyczącego rozwiązania problemu

 • UWAGA: nie krytykuje się ucznia, wszystkie pomysły są zapisywane


Debata za i przeciw
Debata za i przeciw

 • etap wstępny: określenie tematu debaty, podział klasy na grupy gromadzące argumenty za i przeciw, określenie czasu debaty

 • etap właściwy: debata, wnioski mogą być notowane na plakacie lub tablicy

 • etap końcowy: podsumowanie wyników, dokonanie oceny jakości argumentów, ustalenie, które były najbardziej przekonujące


Drama przyswajanie tre ci kszta cenia poprzez prze ycie do wiadczenie i zabaw
Drama (przyswajanie treści kształcenia poprzez przeżycie, doświadczenie i zabawę)

1. etapy: wybór tematu, dobór techniki, drama, omówienie pracy uczniów

2. w dramie:

 • nie ma scenariusza

 • nie ma prób

 • gra odbywa się raz

 • nie ma aktorów (każdy uczestnik jest sobą w określonej, wcześniej sobie nieznanej sytuacji)

 • zasadniczy temat (treść lekcji) jest rozwiązywany technikami dramowymi – działanie spontaniczne


Drzewo decyzyjne graficzny zapis procesu podejmowania decyzji
Drzewo decyzyjne (graficzny zapis procesu podejmowania decyzji)

 • przygotowanie schematu drzewa

 • podanie problemu tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru (wpisanie go w pień)

 • określenie celów i wartości branych pod uwagę

 • podawanie rozwiązań (tyle, ile gałęzi drzewa)

 • określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania

 • podjęcie decyzji


Dyskusja zorganizowana wymiana pogl d w
Dyskusja(zorganizowana wymiana poglądów)

Rodzaje:

a) dotycząca poprzedzającego ją wykładu

b) okrągłego stołu – forum ekspertów

c) wielokrotna – w małych grupach, potem – wybór najlepszego rozwiązania

d) podzielona: eksperci (prawo do głosu jako pierwsi) i słuchacze (mogą włączyc się po ekspertach)

UWAGI!


Zasady prowadzenia dyskusji
Zasady prowadzenia dyskusji

 • wypowiadaj się tylko na temat

 • wysłuchaj argumentów kolegi

 • używaj tylko konkretnych argumentów

 • mów w swoim imieniu

 • nie mów jednocześnie z kolegą

 • nie przeszkadzaj

 • nie obrażaj się

 • nie ośmieszaj kolegi


Dyskusja punktowana propozycja systemu punktowania

PUNKTY DODATNIE

podanie faktu +1

skomentowanie faktu +2

podanie nowej inform. +2

zaangażowanie nowej osoby w dyskusję +1

zwróc. uwagi na błąd +2

kultura zachowania +1

przestrzeganie planu +1

PUNKTY UJEMNE

błędna wypowiedź -2

wypow. nie na temat -1

nieprzestrzeganie planu dyskusji -1

przeszkadzanie -1

brak udziału w dyskusji -2

Dyskusja punktowana(propozycja systemu punktowania)


Metaplan graficzny zapis przebiegu dyskusji plakat
Metaplan(graficzny zapis przebiegu dyskusji - plakat)

schemat


Schemat metaplanu
Schemat metaplanu

problem

Jak być powinno?

Jak było?

Dlaczego nie było tak,

jak być powinno?

wnioski


Metoda biograficzna
Metoda biograficzna

 • wybór postaci – na podstawie jej życiorysu poznaje się określony problem

 • zbieranie i opracowywanie materiałów dot. wybranej postaci

 • określenie tematu gry

 • przygotowanie zestawu pytań, na które gra ma dać odpowiedzi

 • opracowanie scenariusza gry

 • przygotowanie zadań dla uczniów na podstawie scenariusza

 • „wejście w rolę” przez uczniów – odegranie roli postaci

 • omówienie gry

 • zebranie najistotniejszych wiadomości

 • ocena uczniów


Praca w grupach
Praca w grupach

 • podział klasy na grupy (losowy, dzieli naucz. lub sami uczniowie)

 • przedstawienie zadania – problemu

 • wyjaśnienie zadania

 • określenie czasu pracy

 • praca (grupy wspólnie wykonują całość zadania lub ich uczestnicy opracowują po fragmencie)

 • przekazanie grupie – klasie wyników pracy

 • podsumowanie

  USTALENIE ZASAD POWINNO BYĆ WSPÓLNE


Sze my l cych kapeluszy
„Sześć myślących kapeluszy”

 • przygotowanie na kartkach opisukolorów

 • przygotowanie kolorowych kartek dla wszystkich uczniów (tylko dwie niebieskie!)

 • wykonanie 6 kapeluszy w tych kolorach

 • podział klasy na zespoły, losowanie kolorów

 • losowanie kapeluszy – to reprezentanci zespołów

 • podanie problemu

 • dyskusja w zespołach

 • dyskusja „kapeluszy” na forum klasy

 • niebiescy zapisują na tablicy argumenty

 • podsumowanie przez „niebieski kapelusz”Metoda projektu
Metoda projektu jego rozwiązania

 • Wybór materiału

 • Określenie tematu i celów projektu (typu)

 • Podział tematu projektu na zadania

 • Podział uczniów na grupy zadaniowe

 • Przygotowanie instrukcjidla każdej grupy zadaniowej

 • Określenie czasu, miejsca i sposobu realizacji projektu

 • Zbieranie i opracowywanie materiałów przez uczniów

 • Prezentacjai ocena projektu

 • Kryteria: wykorzystanie dodatkowych źródeł, pomysłowość, wkład pracy poszczególnych członków grupy


Metoda projektu cd
Metoda projektu – cd. jego rozwiązania

 • Typy projektów: badawczy – porządkuje informacje na temat określonych zagadnień, rezultatem – albumy, rysunki, wywiady; działanialokalnego – rezultatem np. lokalna lista zabytków

 • Instrukcja dla grupy zadaniowej zawiera: *zadanie do wykonania, *materiały i źródła, *terminy konsultacji z nauczycielem

 • Formy prezentacji: ~wystawa prac, ~wystawa książek, broszur, gazet, ~pokaz filmu wideo, ~inscenizacja, ~prezentacja planu, ~prezentacja modelu,


Portfolio teczka
Portfolio (teczka) jego rozwiązania

 • zapoznanie uczniów z zasadami tej metody

 • podanie tematu do gromadzenia materiałów

 • określenie rodzaju materiałów

 • ustalenie kryteriów oceniania

 • gromadzenie, kompletowanie, porządkowanie materiałów

 • ocena portfolio

 • wykorzystanie zgromadzonych materiałów na lekcji


Dla dociekliwych wyb r bibliografii publikacje
Dla dociekliwych: jego rozwiązania(wybór bibliografii - publikacje)

 • J. Królikowski, Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Warszawa 2000

 • D. Gołębniak, G. Teusz, Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa 1999

 • J. Królikowski, E. Tołwińska – Królikowska, Metody nauczania, [w:] Europa na co dzień – pakiet edukacyjny, Warszawa 1998

 • M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1996

 • J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczyciela, Toruń 1996

 • K. Pankowska, Drama – zabawa – myślenie, Warszawa 1990

 • Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii, pod red. A. Zieleckiego, Rzeszów 1989

 • W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę! jego rozwiązania


ad