Download

Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie


Advertisement
/ 22 []
Download Presentation
Comments
tamar
From:
|  
(1087) |   (0) |   (0)
Views: 88 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie. Polska Grupa Ekspertów HCV . Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
Zakażenia HCV klinika, diagnoza, leczenie

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Zakażenia HCVklinika, diagnoza, leczenie

Slide 2

Polska Grupa Ekspertów HCV

 • Powstała 16 czerwca 2004 z inicjatywy:

  • Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

  • Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

 • Wsparcie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

 • Nadrzędnym dążeniem PGE HCV jest powstrzymanie narastającego problemu epidemicznego oraz stworzenie strategii optymalizacji opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem HCV

Slide 3

Polska Grupa Ekspertów HCV

 • PGE HCV tworzą:

  • Prof. dr hab. med. Anna Boroń-Kaczmarska,

  • Prof. dr hab. med. Janusz Cianciara,

  • Prof. dr hab. med. Waldemar Halota,

  • Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk,

  • Dr hab. med. Piotr Małkowski,

  • Dr hab. med. Małgorzata Pawłowska,

  • Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon,

  • Prof. dr hab. med. Jerzy Socha,

  • Dr med. Marek Woynarowski.

Slide 4

C

E1

E2

NS2

NS3

a b

NS4

A B

NS5A

NS5B

3`

5`

1

192

384

810

1027

1712

1973

2421

3011aa

747

1489

1658

Struktura genomu HCV

rodzina Flavivridae, rodzaj Hepacivirus

(odkrycie 1989, testy diagnostyczne 1990)

5` UTR Białka strukturalne

Białka niestrukturalne 3` UTR

peptydaza sygnałowa

NS3 proteinaza serynowa

NS2-3 metaloproteinaza

Slide 5

Zakażenie HCV: podstawowe dane kliniczne

 • ok. 80 proc. zakażeń jest bezobjawowych

 • Zakażenie HCV najczęściej jest wykrywane „przypadkowo”

 • U ok. 20 proc. zakażonych HCV po kilkunastu latach dochodzi do rozwoju marskości wątroby

 • HCV jest wirusem karcynogennym (pierwotny rak wątroby)

Slide 6

Jak przenosi się HCV?

Przez uszkodzoną skórę, krew, rzadziej drogą seksualną i z matki na płód

20 proc.

80 proc.

Zakażenia poza zakładami

służby zdrowia

Zakażenia w warunkach szpitalnych

Slide 7

Zakażenie HCV w warunkach szpitalnych

 • Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas „drobnych” zabiegów medycznych, np.:

  • usuwanie znamion,

  • zastrzyk,

  • pobieranie krwi,

  • zabiegi stomatologiczne.

 • Prewencja:

  • mycie rąk przez lekarzy i personel medyczny,

  • sterylizacja narzędzi i urządzeń medycznych,

  • używanie sprzętu jednorazowego użytku,

  • opracowanie i przestrzeganie procedury zabiegów.

Slide 8

bez kontaktów z jednostkami służby zdrowia (64)

przetoczenia krwi (20)

zabiegi chirurgiczne bez przetoczeń krwi (201)

zabiegi chirurgiczne z przetoczeniem krwi (88)

iniekcje (281)

Zakażenie szpitalne  potransfuzyjne(n=654)

n=73

n=115

n=133

n=146

n=187

Pawłowska M.: 2002

Slide 9

Spodziewany wzrost zachorowań etiologii HCV od 1998 do 2008

cyt. za Mans M.: 2002

Slide 10

HCV - „cicha epidemia”

ostre zakażenie C

~ 80%

pzw C

20%  20 lat

marskość wątroby

1,1% /r

0,4% /r

HCC

krwotok z żylaków przełyku

wątrobowa encefalopatia

wodobrzusze

40% /r

68% /r

11% /r

86% /r

zgon

Buti i wsp. J.Hepatol. 2000

Slide 11

Modele progresji choroby

włóknienie

0

1

2

3

4

Progresja

wolna

szybka

pośrednia

5-10 lat

15-30 lat

> 30 lat

marskość

HCC

3% /r

niewyrównanie

5% - 10% /r

zgon 2% - 5% /r

Alberti, London 1998

Slide 12

Progresja włóknienia do S4a wiek i czas zakażenia

>50

wiek

1.00

31–40

41–50

0.75

Prawdopodobieństwo

21–30

0.50

<21

0.25

0.00

0

10

20

30

40

Czas trwania zakażenia (lata)

Poynard et al. J Hepatol. 2001;34:730–739

Slide 13

Kryteria kwalifikacji do leczenia

 • anty-HCV (+), HCV-RNA (+)

 • pozawątrobowe manifestacje niezależnie od stopnia włóknienia

 • wyrównana marskość wątroby

 • koinfekcja HCV/HBV

 • koinfekcja HCV/HIV

Polski Konsens 2004

Motywowane oczekiwanie pacjenta

Slide 14

Obecny standard terapeutyczny zakażeń HCV

 • Pegylowany interferon z rybawiryną

  • Genotyp 1,4,5,6 – leczenie trwa 48 tygodni

  • Genotyp 2,3 – leczenie trwa 24 tygodnie

Slide 15

PEG-IFN + Ryb

48 tygodni

SVR (%)

72%*†

70

IFN A + Ryb

48 tyg.

61%*

60

IFN A

monoterapia

48 tyg

50

41%

IFN Amonoterapia

24 tyg.

40

30

Brak terapii

20

16%

10

6%

*Under Weight-Based Dosing Regimen

0%

†Under 80/80/80 Treatment Regimen

0

1989

1995

1999

2001

Sources: 1) combined data from Poynard et al (1998) and McHutchison et al (1998)

2) Wong, et al, AASLD 2001 Abstract; 3) McHutchison et al, In Process, 4Q01

Skuteczność leczenia

Slide 16

Wczesna diagnoza zakażeń HCV

 • Badania wykazują, że na skuteczność terapii duży wpływ ma moment zdiagnozowania zakażenia HCV

im krótszy czas od zakażenia wirusem, tym większe szanse skutecznej eliminacji HCV

Wczesne wykrycie zakażenia HCV jest bardzo ważne dla zwiększenia skuteczności terapii

Slide 17

Znaczenie wczesnej diagnozy zakażeń HCV

Źródło: Raport na podstawie danych przedstawionych podczas 39. dorocznego zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań Wątroby (EASL), 14-18 kwietnia 2004, Berlin

Slide 18

Skuteczność terapii

 • Skuteczność terapii osiąga do 72 proc. u pacjentów adherentnych

 • Wczesne rozpoczęcie leczenia znacznie zwiększa jego skuteczność

 • Obowiązkiem lekarzy jest jak najwcześniejsze wykrycie zakażenia oraz skierowanie pacjenta do ośrodka specjalistycznego

Slide 19

Jak wykryć zakażeniewirusem HCV?

 • Pierwszy sygnał – podejrzenie zakażenia wirusem

  • aktywność enzymów wątrobowych (AspAT i AlAT) powyżej normy lub powiększenie wątroby

  • pacjent z grupy ryzykaJeżeli pacjent:

   • Miał przetoczoną krew przed 1992 rokiem

   • Był wielokrotnie hospitalizowany

   • Przyjmował leki w zastrzykach lub miał pobieraną krew

   • Miał „drobne” zabiegi chirurgiczne

   • Nosi kolczyki

   • Jest wytatuowany

   • Stosował/stosuje dożylne środki narkotyczne

    powinien mieć wykonane badanie w kierunku

    anty-HCV

Slide 20

Jak wykryć zakażeniewirusem HCV?

 • Objawy

  • Długotrwałe zmęczenie

  • Apatia

  • Nadmierna senność

  • Stany depresyjne

  • Objawy „grypopodobne”

   • Bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe

  • Zaburzenia dyspeptyczne

   • Niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty

  • Powiększona wątroba lub śledziona

Slide 21

Podejrzenie zakażenia – co dalej?

 • Oznaczenie anty-HCV

  • test przesiewowy

  • przeprowadzony nie wcześniej niż po 4 tygodniach od potencjalnego momentu zakażenia

  • pozytywny wynik testu oznacza jedynie wykrycie przeciwciał anty-HCV, nie może być wyłączną podstawą rozpoznania zakażenia

 • Oznaczenie HCV-RNA

  • test potwierdzający replikację wirusa

Jeżeli test anty-HCV jest dodatni konieczne jest skierowanie pacjenta do poradni chorób wątroby na dodatkowe badania

Slide 22

Wnioski

 • Zakażenia HCV stanowią poważny problem zdrowotny w Polsce.

 • Liczba chorych na marskość wątroby będzie systematycznie wzrastać.

 • Skuteczność leczenia tych chorób uległa znacznej poprawie.

 • O randze tych chorób decydować będzie lekarz pierwszego kontaktu, gdyż od niego najczęściej zależy rozpoznanie zakażenia i skierowanie pacjenta do ośrodka referencyjnego.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro