ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Download
1 / 25

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη. “ Μέθοδοι Αφαλάτωσης – Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογές στα Νησιά του Αιγαίου ”. Ε. ΤΖΕΝ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος Πικέρμι. 6 -7 Ιουλίου 2001. Τεχνολογίες Αφαλάτωσης. Μέθοδοι με Εξάτμιση

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ΣΥΜΠΟΣΙΟ Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5374325

ΣΥΜΠΟΣΙΟΑιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη

“Μέθοδοι Αφαλάτωσης – Συγκριτική Αξιολόγηση και Εφαρμογές στα Νησιά του Αιγαίου”

Ε. ΤΖΕΝ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

19 χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος

Πικέρμι

6-7 Ιουλίου 2001


5374325

Τεχνολογίες Αφαλάτωσης

Μέθοδοι με Εξάτμιση

 • Πολυβάθμια Εκτόνωση (Multi-Stage Flushing, MSF)

 • Πολυβάθμια Εξάτμιση (Multiple Effect Distillation, MED)

 • Εξάτμιση με Επανασυμπίεση Ατμών (Vapour Compression, VC)

 • Ηλιακή Απόσταξη (Solar Distillation)

  Μέθοδοι με Μεμβράνες

 • Αντίστροφη Οσμωση (Reverse Osmosis, RO)

 • Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis, ED/EDR)

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


Multi stage flushing msf

Μέθοδοι με ΕξάτμισηΠολυβάθμια Εκτόνωση (Multi-Stage Flushing, MSF)

Εύρος Μεγεθών:

Νερό τροφοδοσίας:

Ποΐότητα Παραγ. Νερού:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

Κόστος Νερού:

1.000 – 60.000 κ.μ/ημ

Θαλασσινό

~ 10 ppm TDS

Θερμική, 290 kJ/kg

Ηλεκτρική 4-6 kWh/m3

330.000 – 700.000 δρχ/κ.μ/ημ.

450 δρχ/κ.μ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


Multiple effect distillation med

Πολυβάθμια Εξάτμιση (Multiple Effect Distillation, MED)

Εύρος Μεγεθών:

Νερό τροφοδοσίας:

Ποϊότητα Παραγ. Νερού:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

Κόστος Νερού:

500 – 20.000 κ.μ/ημ

Θαλασσινό

~ 10 ppm TDS

Θερμική, 270 kJ/kg

Ηλεκτρική 2.5-3 kWh/m3

300.000 – 600.000 δρχ/κ.μ/ημ.

400 δρχ/κ.μ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


Vapour compression mvc

Εξάτμιση με Επανασυμπίεση Ατμών (Vapour Compression, MVC)

Εύρος Μεγεθών:

Νερό τροφοδοσίας:

Ποϊότητα Παραγ. Νερού:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

Κόστος Νερού:

25 – 2.500 κ.μ/ημ

Θαλασσινό

~ 10 ppm TDS

Ηλεκτρική 8-15 kWh/m3

350.000 – 800.000 δρχ/κ.μ/ημ.

430 δρχ/κ.μ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


Solar distillation

Ηλιακή Απόσταξη (Solar Distillation)

Δυνατότητα Παραγωγής:

Νερό τροφοδοσίας:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

2.5 λίτρα/τ.μ.

Θαλασσινό

Ηλεκτρική για τις αντλίες

5,000-15,000 δρχ/τ.μ.

 • Εφαρμογές στην Ελλάδα:

 • Καστελόριζο - 2500 τ.μ.

 • Σύμη-2600τ.μ.

 • Πάτμο - 7200 τ.μ.

 • Αίγινα- 1490 τ.μ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


Reverse osmosis ro

Μέθοδοι με ΜεμβράνεςΑντίστροφη Οσμωση (Reverse Osmosis, RO)

Εύρος Μεγεθών:

Νερό τροφοδοσίας:

Ποϊότητα Παραγ. Νερού:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

Κόστος Νερού:

0.4 – 128,000κ.μ/ημ (Θ)

2.5 – 98,000 κ.μ/ημ (Υ)

Θαλασσινό (Θ), Υφάλμυρο (Υ)

250 - 500 ppm TDS

Ηλεκτρική 3-15 kWh/m3 (Θ)

Ηλεκτρική 0.5-3 kWh/m3 (Υ)

220,000 – 1,500,000 δρχ/κ.μ/ημ (Θ)

100,000 – 700,000 δρχ/κ.μ/ημ (Υ)

350 δρχ/κ.μ. (Θ)

130 δρχ/κ.μ. (Υ)

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Ηλεκτροδιάλυση (Electrodialysis, ED)

Εύρος Μεγεθών:

Νερό τροφοδοσίας:

Ποϊότητα Παραγ. Νερού:

Απαιτούμενη Ενέργεια:

Κόστος Εγκατάστασης:

Κόστος Νερού:

15 – 50,000κ.μ/ημ

κυρίως Υφάλμυρο

300 - 500 ppm TDS

Ηλεκτρική 1.5-4 kWh/m3 για

1,500 – 3,500ppm TDS

350.000-1,700.000 δρχ/κ.μ/ημ.

135 δρχ/κ.μ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Παράμετροι Επιλογής Τεχνολογίας

 • Ποϊότητα νερού τροφοδοσίας (θαλασσινό, υφάλμυρο)

 • Ποσότητα και ποϊότητα παραγόμενου νερού

 • Κόστος Επένδυσης

 • Διαθεσιμότητα χώρου

 • Ενεργειακές απαιτήσεις και διαθεσιμότητα

 • Διαθεσιμότητα και εμπειρία προσωπικού

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Τυπικά Χαρακτηριστικά Τεχνολογιών Αφαλάτωσης

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Κατανάλωση Ενέργειας Συστημάτων Αφαλάτωσης

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Συνδυασμοί ΑΠΕ και Μονάδων Αφαλάτωσης

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Εφαρμογές Συστημάτων Αφαλάτωσης με Φ/Β

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Εφαρμογές Συστημάτων Αφαλάτωσης με Α/Γ

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Μονάδες Αντίστροφης Οσμωσης

Η τεχνολογία της Αντίστροφης Οσμωσης χρησιμοποιείται για την αφαλάτωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού

Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας

 • Σχετικά απλή λειτουργία και συντήρηση

 • Μικρός Ογκος Εγκατάστασης - δυνατότητα τοποθέτησης τους σε container

 • Δυνατότητα επέκτασης της μονάδας/αύξηση παραγωγής εύκολα (modularity)

 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις μεθόδους εξάτμισης

 • Δυνάτοτητα χρήσης συστημάτων ανάκτησης ενέργειας (20-40% ανάκτηση)

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Σχεδίαση Μονάδων Αντίστροφης Οσμωσης

 • Σύστημα Εισόδου Νερού Τροφοδοσίας

 • Επεξεργασία Νερού Τροφοδοσίας

 • Αντλία Υψηλής Πιέσεως

 • Ανοικτής Θαλάσσης

 • Πηγάδια

 • Προσθήκη χημικών

 • Φίλτρα

 • Εμβολοφόρος

 • Φυγοκεντρική

 • Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

 • Μεμβράνες

 • Επεξεργασία Παραγόμενου Νερού

 • Εμπλουτισμός

 • Αποστείρωση

 • Λοιπός Εξοπλισμός:

 • Σύστημα Καθαρισμού Μεμβρανών

 • Οργανα Ελέγχου και Λειτουργίας

 • Σύστημα Απόρριψης Αλμης

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Τυπικό Διάγραμμα Μονάδας Αντίστροφης Οσμωσης


5374325

Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης Θαλασσινού Νερού, 1.5 κ.μ./ημ., ΚΑΠΕ

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Μονάδα Αντίστροφης Οσμωσης Υφάλμυρου Νερού, 400 κ.μ./ημ., Riyadh, K.S.A.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Επικρατούσα Κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το πρόβλημα έλλειψης υδάτινων πόρων είναι έντονοιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου χωρίς να εξαιρούνται περιοχές όπως νησιά των Επτανήσων, Θεσσαλία, Βόλος, κλπ.

Τρόποι Εξασφάλισης Υδάτινων Πόρων:

γεώτρηση  φράγμα

 πηγάδι  αφαλάτωση

 λιμνοδεξαμενή  μεταφορά με πλοία

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

 • Σαντορίνη - γεωτρήσεις, αφαλάτωση

 • Θηρασιά - υδροφόρο πλοίο, αφαλάτωση

 • Σύρος- αφαλάτωση, γεωτρήσεις

 • Μύκονος - φράγματα, αφαλάτωση, πηγάδια, γεωτρήσεις

 • Κουφονήσι - υδροφόρο πλοίο

 • Σύμη-υδροφόρο πλοίο

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Μονάδες Αντίστροφης Οσμωσης στα Ελληνικά Νησιά

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

 • Το κόστος του παραγόμενου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης στα Ελληνικά νησιά κυμαίνεται από 250–1000 δρχ/κ.μ για το θαλασσινό νερό ενώ για το υφάλμυρο κυμαίνεται στις 120 δρχ/κ.μ.

 • Ικανοποιητική Λειτουργία των μονάδων αντίστροφης όσμωσης στα νησιά

 • Αντικατάσταση μεμβρανών και αντλιών σε πολλές από τις υπάρχουσες μονάδες

 • Εγκατάσταση νέων μονάδων, π.χ. Μύκονος–2000 κ.μ./ημ, Νίσυρος-320 κ.μ./ημ.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


5374325

Συμπεράσματα

 • Υψηλό κόστος κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών

 • Επιπλέον κόστος αποτελεί η αξιοποίηση του συλλεγόμενου νερού (χρήση ταχυδιυλιστηρίου) των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών

 • Η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία δεν αποτελεί ιδανική λύση όσο αφορά την τροφοδοσία, την ποΐοτητα του νερού και το κόστος

 • Η αφαλάτωση αποτελεί αξιόπιστη λύση προσφέροντας νερό καλής ποΐότητας και σε κόστος συγκρίμο ή χαμηλότερο από άλλες μεθόδους.

Αιγαίο – Νερό – Βιώσιμη Ανάπτυξη6-7 Ιουλίου 2001 Ε. Τζέν - ΚΑΠΕ


ad
 • Login