DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijd
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

DCD= Developmental Coordination Disorder PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijd Ellen Fliers, kinderarts sociale pediatrie 21 okt 2010. DCD= Developmental Coordination Disorder. Belang van het onderzoek:. motorische problemen komen vaak voor bij ADHD, weinig over bekend doel: meer kennis

Download Presentation

DCD= Developmental Coordination Disorder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DCD bij ADHD: voorspeller van matige prognose op de volwassen leeftijdEllen Fliers, kinderarts sociale pediatrie21 okt 2010


DCD= Developmental Coordination Disorder


Belang van het onderzoek:

motorische problemen komen vaak voor bij ADHD, weinig over bekend

doel:

meer kennis

beter begrip, aanknopingspunten over ontstaan

vroege diagnose, betere behandeling, betere prognose

introductie


Deel 1: wat is DCD?

Deel 2: beschrijving motorische problemen bij ADHD

wie, hoeveel, jongens – meisjes, leeftijd

wat vinden ze er zelf van

Behandeling

Deel 3: oorzaken

hoe komt het, familie, combinatie motorische problemen met ADHD

genetisch: Genome Wide Association Study

prognose

Opbouw praatje


DCD geschiedenis

Minimal Brain Dysfunction concept:

 • leerstoornissen

 • motorische stoornissen w.o. coördinatie

 • aandachtsstoornissen

 • gedragsproblemen


DCD terminologie

 • MBD

 • Clumsy child syndrome

 • Dyspraxie

 • MND, MND1 en MND2

 • DAMP

 • DCD


Bij Developmental Coordination Disorder (DCD) is er sprake van een verlaagd niveau van motorisch functioneren, niet samengaand met neurologisch, intellectueel of sensorisch gebrek.

DCD, DSM-IV criteria 1994

a. problemen met de coördinatie van de motoriek

b. die last geven in het dagelijks leven en/of op school

c. zonder duidelijke medische oorzaak

d. IQ > 70, of slechtere motoriek dan verwacht bij het IQ


DCD criteria, internationaal

MovementABC

research criteria <p5, klinisch < p15

mABC meet snelheid en nauwkeurigheid van bewegen

leeftijdsgerelateerd, internationaal,

valide Nederlandse populatie

“Impairment”


DCD prevalentie

5%-7% van kinderen in de basisschoolleeftijd

( astma 5%-7%, ADHD 3%-5%)

 • 50% van alle kinderen met ADHD

 • 50% van alle kinderen met DCD heeft ADHD

  DAMP: Deficit of Attention and Motor Perception

 • prevalentie: 1,2- 2% van alle 7- jarigen ( Gillberg, 2003)


DCD kenmerken

 • vertraging motorische mijlpalen

 • hypotonie

 • geassocieerde overtollige bewegingen

 • problemen met het leren en het automatiseren van motorische vaardigheden: bv. schrijven

 • ‘motor planning’ problemen

 • problemen met tempo


DCD: dagelijks leven

 • zich aankleden

 • eetvaardigheid: hanteren van bestek

 • complexe vaardigheden: fietsen, zwemmmen

 • vrijetijdsactiviteiten: knutselen, knippen

 • sport- en spelactiviteiten

 • schrijven

 • tekenen

 • tempoproblemen

 • lichamelijke opvoeding

 • spel & sport in groepsverband


DCD comorbiditeit

 • gedragsproblemen

 • ADHD

 • leerstoornissen, dyslexie

 • PDD-NOS

 • sociale en emotionele problemen


DCD heterogeniteit

uitvoering motoriek, tempo,

planning motoriek; matige proprioceptie;

comorbiditeit:

heterogene aandoening

optelsom van motorische, cognitieve en gedragsproblemen:

5 maal zoveel speciaal onderwijs


DCD: Sociaal-emotionele implicaties

 • minderwaardigheid in motorische competentie

 • beperkt gevoel van eigenwaarde

 • minder participatie sport en spel

 • depressie

 • beperking in sociale vaardigheid: primair of secundair


DCD comorbiditeit

 • gedragsproblemen

 • ADHD

 • leerstoornissen, dyslexie

 • PDD-NOS

 • sociale en emotionele problemen


DCD etiologie

 • familiale factoren

  30% meest verklarende factoren in 2 studies

 • pre- en perinatale risicofactoren

  (maternaal roken, pre- en dysmaturiteit,

  lage Apgarscores)


DCD cerebellum

rol cerebellum in motor activity:

motor coördinatie

senso-motorische integratie

motor learning

timing

cognitie


Cerebellar Growth Curves

P<.001

Castellanos. JAMA 2002; 288:1740-8


meer gegeneraliseerd deficit?

ontwikkeling van theorieën die een gemeenschappelijke oorzaak van deze symptomen identificeren:

ABD (Atypical Brain Development)

dopamine neurotransmissie

Automatization Deficit hypothesis

genetics?


DCD behandeling

 • eerstelijn, huisarts; tweede lijn, kinderarts; GGZ

 • Fysiotherapie: Neuro motor task training, Co_OP

 • Ergotherapie

 • motorische remedial teaching (op school)

  Vroegtijdige onderkenning van belang!


Volwassenen met DCD

 • Problematische activiteiten op volwassen leeftijd:

  • huishouden

  • autorijden

  • tempo bij beroepstaken

  • nieuwe taken of procedures bij beroepstaken

 • Lange termijneffecten gezondheid

  • beperkte fysieke conditie

  • obesitas

  • coronaire aandoeningen


Volwassenen met DCD

 • beperkingen

 • eerder negatieve ervaringen tijdens de kindertijd door onbegrip

 • foute keuze van studierichting

 • foute beroepskeuze

 • concentratiezwakte

 • eigenwaarde

 • beroep op hulpverlening ??


Volwassenen met DCD: follow-up als kind gediagnosticeerd

 • bekendheid van het probleem

 • erkenning van de beperkingen

 • instellen van therapie en begeleiding op school

 • opbouw eigenwaarde

 • betere studiekeuze en daaraan verbonden betere beroepskeuze

 • minder frustraties in de levensloop


Deel 1: wat is DCD?

Deel 2: beschrijving motorische problemen bij ADHD

wie, hoeveel, jongens – meisjes, leeftijd

wat vinden ze er zelf van

behandeling

Deel 3: oorzaken

hoe komt het, familie, combinatie motorische problemen met ADHD

genetisch: Genome Wide Association Study

prognose

Opbouw praatje


Onderzoek:

wie: 365 families met kinderen met en zonder ADHD

wat: ADHD kenmerken en motoriek

hoe: vragenlijsten, motorische testen en bloedonderzoek (DNA)

Deel 2


Het IMAGE project12 centra

Supported by NIMH grant R01MH62873 to S. Faraone

Nederland, UK, Israël, Ierland, Duitsland, Spanje, Zwitserland, België, USA


Resultaten motoriek bij ADHD

1/3 van alle kinderen met ADHD heeft motorische problemen

meisjes = jongens

tieners = basisschool kinderen

deel 2


Motorische stoornissen bij kinderen met ADHD

deel 2

= motorisch probleem

= twijfelachtig

= normale motoriek

categorie motoriek

-


Onderzoek motoriek en zelfbeeld

kinderen met ADHD overschatten

hun motorische prestaties

behalve wanneer ze ernstige DCD hebben

(DCD = Developmental Coordination Disorder)

Deel 2


Onderzoek motoriek en behandeling

slechts 50% van de motorisch gestoorde ADHD kinderen kreeg ooit behandeling, dus 50% niet!

bijkomende angst- en gedragsstoornissen voorspellen of een kind al dan niet behandeld wordt

Deel 2


Deel 3: oorzaken

motorische problemen zijn familiair

combi ADHD - motorische problemen is familiair

gedeelde achtergrond voor ADHD en motorische problemen, mogelijk genetisch

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

GWAS: genoomwijde associatie studie

SNP: kleine variatie in het DNA

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

associatie met genen ivm ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel

genen die in de spiercellen tot expressie komen

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

associatie met genen ALS

associatie met genen RLS

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose

Neurodegeneratieve aandoening motor neuron, adult onset

polygene aandoening

Hypothese (Lule, 2008): ALS patienten voldeden als kind vaak aan ADHD criteria

Neurobiologisch niveau: hyperactiviteit glutaminerge systeem en hyopactiviviteit dopaminerge systeem

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose

ADHD risico factor voor ontwikkelen ALS ?

ADHD MET motorische problemen risico factor voor ALS?

Deel 3


Onderzoek motoriek en genen

genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

associatie met genen ALS

associatie met genen RLS : Restless Legs Syndrome

hoofdstuk 6


Onderzoek motoriek en genen

genetische studie van motorische problemen bij 890 kinderen met ADHD:

associatie met genen ALS

associatie met genen RLS : Restless Legs Syndrome

hoofdstuk 6


Onderzoek motoriek en genen

Associatie met MAP2K5:

Restless legs syndrome

GWAS 2008, replicatie 2009 (Winkelmann,Kemlink, Trenkwalder 2009)

Algemene bevolking 2% (Piccchietti 2008)

ADHD 44%

gedeelde genetische achtergrond? (Reif 2010).

hoofdstuk 6


Prognose motoriek

 • veelal niet vanzelf over

 • geen gestandaardiseerde motor-tests volwassenen

  ADHD + DCD prognose

 • op de leeftijd van 22jr. is de groep ADHD+DCD het slechtst af (schoolcarrière, ADHD-klachten, leesproblemen, sociale situatie) Rasmussen and Gillberg,2000; Visser, 2003


ADHD-DCD: beloop

Losse et al. (1991):

 • Kinderen 6 jr.

 • 10 jaar later: minder goede prestaties: handschrift en praktische vaardigheden; minder eigenwaarde

  Geuze & Borger (1993), Cantell, Smyth & Ahonen (1994):

 • Kinderen 5 jaar

 • 17 jaar: Minder goede studieresultaten

 • Minder eigenwaarde

  Cousins and Smith 2003

  - Leeftijden 18-65, retrospectief

  - Persisteren motorische problemen; concentratieproblemen


DCD: studies bij volwassenen

 • Rasmussen & Gillberg (2000):

  Outcome, 15 jaar follow-up

  • DCD met ADHD vertonen zwakker psychosociaal functioneren

   t.o.v. alleen ADHD

  • hoger risico: schoolresultaten, gedrag en sociale vaardigheden

  • Alcohol

  • Dit gevoegd bij de aanwijzingen dat er ADHD plus DCD een verhoogd risico geeft op RLS en ALS…………….dus:


Algemene conclusie motorische stoornissen en ADHD: mogelijk implicaties voor prognose op volwassen leeftijd!

meer kennis

replicatie is nodig

hopelijk vertrekpunt verder onderzoek

dagelijkse praktijk: betere herkenning, eerdere behandeling!

conclusie


 • Dank voor uw aandacht!

 • Contact:

  [email protected]


 • Login