توضیحات - PowerPoint PPT Presentation

محیط درونی ساختمان
Download
1 / 12

  • 120 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

محیط درونی ساختمان. محیط بیرونی ساختمان. برای مشاهده هشدارهای ایمنی بر روی دکمه توضیحات کلیک نمایید. توضیحات. توضیحات. توضیحات. توضیحات. محیط درونی ساختمان. محیط بیرونی ساختمان. از اتصال چندین تجهیز الکتریکی به یک سیم برق اجتناب کنید. توضیحات. توضیحات. توضیحات. توضیحات.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

توضیحات

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

برای مشاهده هشدارهای ایمنی بر روی دکمه توضیحات کلیک نمایید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

از اتصال چندین تجهیز الکتریکی به یک سیم برق اجتناب کنید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

تجهیزات الکتریکی را دور از آب نگاه دارید

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

روی پریزهای برق درپوش مناسب بگذارید


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

برای خارج کردن سیم از پریز ، از کشیدن خود سیم پرهیز کنید


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

برای مشاهده هشدارهای ایمنی بر روی دکمه توضیحات کلیک نمایید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

هرگز از درختانی که نزدیک شبکه برق هستند ، بالا نروید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

نزدیک خطوط هوایی برق ، بادبادک بازی نکنید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

مواظب شبکه های هوایی بالای سرتان هنگام کار در ارتفاع باشید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

هیچگاه از فنس یا دیوار یک پست برق بالا نروید

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

از تجهیرات برقی دوری گزینید و به آنها دست نزنید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


4917982

محیط درونی ساختمان

محیط بیرونی ساختمان

توضیحات

توضیحات

سیم های برق را از آب دور نگاه دارید

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات


  • Login