slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
54 СОУ “Св. ИВан Рилски”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

54 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

54 СОУ “Св. ИВан Рилски”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '54 . ' - talon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

54 СОУ“Св. ИВан Рилски”

МИСИЯТА на 54 СОУ „Св. Иван Рилски”е да осигури качествено образование с високо ниво на общообразователната и чуждоезиковата подготовка в съответствие с европейските стандарти, с развитие на интереси, творчески способности и възпитание в общочовешки добродетели с оглед успешна житейска и професионална реализация.

54 2007 2008 1233 1 12 52
54 СОУ е общообразователно училище.В него за 2007/2008 г. се обучават 1233 ученици от 1 до 12 клас в 52 паралелки

54 СОУ е училище със собствен облик, с богат вътрешноучилищен живот, символи, ритуали и традиции в областта на обучението по чужди езици, хуманитарни науки и информационни технологии.

slide3
Визията на училището
 • Учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво
 • Децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за обучение и развитие чрез създаване на подкрепяща среда
 • Учителите да имат висока квалификация и мотивация за работа в училище
 • Учениците и учителите да участват активно и да намират изява във всички области на училищния живот
 • Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния живот и в управлението на училището
slide4
Училището разполага с:4 модерно оборудвани компютърни кабинета,
slide5

Фитнес зала

Зала за тенис на маса

slide6
Училището има още:
 • 46 кабинета
 • 6 хранилища
 • Библиотека
 • Спортен комплекс – 2 физкултурни салона и спортни площадки
 • Логопедичен кабинет
 • Ученически стол и бюфет
 • Предстои оформянето на ателие по изобразително изкуство и кабинет за дейности по интереси
 • Изградена достъпна архитектурна среда за ученици със СОП: рампа, асансьор и санитарен възел
slide7
54 СОУ е училище с утвърдено име в областта на чуждоезиковото обучение и хуманитаристиката.

Активно работят:

 • Литературен клуб
 • Журналистически клуб
 • Клуб по изобразително изкуство
 • Клуб "История на киното"
 • Клуб на знаещите
 • Европейски клуб
 • Спортен клуб "Шампиони“
 • Клуб “Източни култури и японски език”
 • Клуб на WEB-администратора
slide8

За организацията и управлението на работата в училище отговаря екипът на административното ръководство - един директор и четирима помощник-директори.

Учениците се обучават от преподавателски екип в състав 92 души.

От тях:

 • 91 преподаватели са с образователна степен бакалавър или магистър
 • Четирима са с І квалификационна степен
 • 14 - с ІІ ПКС
 • 4 - с ІІІ ПКС
 • 2 - ІV ПКС.
 • Един преподавател е аспирант към факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”.

В училището работят и двама педагогически съветници.

slide9
От преподавателския състав има автори на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература за 5 и 6 клас, 9-12 клас (ЗП и ПП), участници в комисии на МОН и РИО по проблеми на образованието, както и по изработване на учебните програми 9-12 клас (ЗП и ПП) по география и икономика, по свят и личност (ЗП и ПП), хоноровани преподаватели към ГГФ, СУ ”Св. Климент Охридски”.
slide10
Проектна дейност

От 2006 г. 54 СОУ се включва активно в разработването на проекти

Спечелени са проектите по Националната програма “Училището – територия на учениците”:

 • “Моето училище в мрежата”
 • “Създаване на униформа за учениците и значка с логото на училището”
 • “Изграждане на открита спортна площадка”
slide11
“Моето училище в мрежата”

Клуб на WEB - администратора

slide12
“Създаване на униформа за учениците и значка с логото на училището”
slide13

Спечелени проекти към ПКДМСТ при Столична община:

 • Спортен турнир “Балканско сътрудничество (София-Скопие)”, 2006 г.
 • “Изкуството, културата и спорта - възможности за духовно развитие и творческа изява на учениците”, 2007 г.
slide14
Партньорско участие по проекти:
 • Проект “Училищен европейски клуб” на Фондация “Пайдея” по програмата ”Развитие на човешките ресурси”
 • Проект “Различни и заедно във футбола, в един отбор, в едно училище” на С.Е.Г.А.
 • Проект “Моето хоби е моя професия” на СЦРД по Национална програма “Да направим училището привлекателно за младите хора”
 • Проект “При баба и дядо на село” на СЦРД по Национална програма “Да направим училището привлекателно за младите хора”
 • “Глобално затопляне” – международен проект по Коменски с участието на училища от Турция, Италия, Испания, Германия, Румъния, Полша и Португалия
 • “Работа в мултиетническа среда” и партньорство на СО и фондация “Стъпка по стъпка”
slide15

Успешната работа по проекти осъществява привличането на средства за превръщането на 54 СОУ “Св. Иван Рилски” в модерно и привлекателно място за обучение, възпитание и творчество на нашите деца.

slide16
Училището е място за изява на индивидуалните дарования и качества на своите ученици чрез участие в различните клубове
slide18
Вечер на японското изкуство и култура пред погледа на японското културно аташе
slide19
Годишният училищен концерт – територия на таланти, духовност и изява
slide20
Благотворителността – форма на превенция на насилието, агресията и престъпността

Коледни подаръци и тържество за децата, лишени от родителски грижи

slide21
Традиционен коледен благотворителен бал, търг и базар за ученици, учители, родители и приятели на 54 СОУ
slide22
Ритуалите изграждат усещане за принадлежност към една общност и уважение към институцията училище
 • 24 май – ритуал по изпращане на зрелостниците
slide23
Ритуал по връчване на дипломите
 • Младите граждани на София получават дипломите си в Столична община
slide24
Качеството на образованието в 54 СОУ гарантира високи резултати на национални и международни състезания
2008 2009
Прием на ученици за учебната 2008-2009 г.
 • След завършен VII клас
 • След завършен VIII клас
slide26
Профилиращи предмети:

Английски език

Втори чужд език

Български език и литература

География и икономика

Конкурсни изпити:

-Българскиезики литература20.06.2008г.

-Математика–26.06.2008 г.

Класирането се извършва централизирано по начин, определен в Наредба 11/ 28.03.2005 г.

Срокът на обучение след VII клас е 5 години с интензивно изучаване на профилиращите предмети.

След завършен VII класПрофил Чуждоезиков (Английски език)
slide27
Профилиращи предмети:

Английски

Втори чужд език по избор

Български език и литература

География и икономика

Класирането след VIII клас се извършва по бал, образуван от оценките по учебните предмети от Дипломата за основно образование:

АНГЛ.ЕЗИК х 3 + БЕЛ х 2 + ГЕОГРАФИЯ.

След завършен VIII класПрофил Чуждоезиков:
slide28
Профилиращи предмети:

Български език и литература

История и цивилизация

Втори чужд език по избор

Свят и личност

Класирането след VIII клас се извършва по бал, образуван от оценките по учебните предмети от Дипломата за основно образование:

БЕЛ х 3 + ИСТОРИЯ х 2 + ГЕОГРАФИЯ

След завършен VIII класПрофил Хуманитарен:
slide29
За контакти:

Адрес: гр. София 1220

Ул. „Йордан Хаджиконстантинов”№38

e-mail: [email protected]

http:/

zaednoschools.org/54sou/

Директор: 938 10 69

Пом.-директор: 93826 38

Канцелария: 938 11 87

ad