Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Absolwent naszej szkoły otrzymał Międzynarodową Nagrodę „Conrady – Indywidualności Morskie” PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Absolwent naszej szkoły otrzymał Międzynarodową Nagrodę „Conrady – Indywidualności Morskie”. 28 stycznia 2014 r. Kapituła Międzynarodowej Nagrody „Conrady - Indywidualności Morskie" przyznała tegoroczne laury ludzi morza „Conrady" 2013.

Download Presentation

Absolwent naszej szkoły otrzymał Międzynarodową Nagrodę „Conrady – Indywidualności Morskie”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Absolwent naszej szkoły otrzymał Międzynarodową Nagrodę „Conrady – Indywidualności Morskie”


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

28 stycznia 2014 r. Kapituła Międzynarodowej Nagrody „Conrady - Indywidualności Morskie" przyznała tegoroczne laury ludzi morza „Conrady" 2013.


Laureatem tegorocznej xviii edycji honorowej nagrody conrady jest kpt w odzimierz grycner

Laureatem tegorocznej, XVIII edycji honorowej nagrody "Conrady" jest kpt. Włodzimierz Grycner.


W odzimierz grycner

Włodzimierz Grycner

Absolwent LO w Chełmży

rocznika ‘1963


W odzimierz grycner1

Włodzimierz Grycner

Kapitan żeglugi śródlądowej

Kapitan Morski

Komandor Flisów Odrzańskich

działacz Ligi Morskiej i Rzecznej

Prezes Polskiej Izby Agroturystyki - Oddział Pomorsko-Odrzański.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

„Conrady - Indywidualności Morskie" to nagroda za osiągnięcia w dziedzinie żeglarstwa, kultury morskiej, nauki , gospodarki morskiej i popularyzacji problematyki morskiej.Jest wręczana ludziom morza z całego świata.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

O przyznaniu nagrody decyduje głosowanie. Jest przyznawana tym kandydatom, którzy otrzymują poparcie co najmniej połowy uczestników głosowania, do którego są zapraszani dotychczasowi laureaci.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Uroczyste wręczenie nagród XVIII edycji "Conradów" odbyło się

8 marca 2014 r.

w Gdańsku.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

„Conrady” to nagroda w dziedzinie żeglarstwa,

która jest odpowiednikiem „Oskarów”

w dziedzinie twórczości filmowej.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu w Parlamencie Europejskim, wita wszystkich uczestników uroczystości i gratuluje wyróżnionym nagrody „Conrady” Indywidualności Morskie.


Kpt w odzimierz grycner wita go ci przyby ych na jego wielk uroczysto

Kpt. Włodzimierz Grycner wita gości przybyłych na jego wielką uroczystość.


Laudacj odczytuje kanclerz kapitu y andrzej d biec

Laudację odczytuje Kanclerz Kapituły Andrzej Dębiec.


Laudacja kpt w w odzimierza grycnera fragment

Laudacja kpt. ż. w. Włodzimierza Grycnera(fragment)


Komandor eugeniusz koczorowski wr cza conrada kapitanowi w odzimierzowi grycnerowi

Komandor Eugeniusz Koczorowski wręcza „Conrada” kapitanowi Włodzimierzowi Grycnerowi.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Certyfikat żelazny Laureata Międzynarodowej Nagrody „Conrady” 2013 Indywidualności Morskie dla Włodzimierza Grycnera.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Podczas wręczania nagrody asystowali :kpt.ż.w. Lech katkowski, Retman Flisacki Mieczysław Łabęcki, kpt.ż.w. Bogusław Fiuk .


Pami tka od spo eczno ci zespo u szk w che m y wraz z gratulacjami

Pamiątka od społeczności Zespołu Szkół w Chełmży wraz z gratulacjami.


Pani dyrektor wr cza dyplom kpt w odzimierzowi grycnerowi

Pani Dyrektor wręcza dyplom kpt. Włodzimierzowi Grycnerowi.


Gratulacje i podzi kowania od prezydenta rp bronis awa komorowskiego

Gratulacje i podziękowania od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Gratulacje

Gratulacje.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

Delegacja z Chełmży uczestnicząca w uroczystości wręczania „Międzynarodowej Nagrody Conrady Indywidualności Morskie”.


Absolwent naszej szko y otrzyma mi dzynarodow nagrod conrady indywidualno ci morskie

W Tawernie "Zejman" w Gdańsku. Siedzi nauczyciel Kmdr. Eugeniusz Koczorowski. To on nominował kpt. Włodzimierza Grycnera do „Conrada”.


Delegacja z che m y z kpt w odzimierzem grycnerem i jego statuetk conrady

Delegacja z Chełmży z kpt. Włodzimierzem Grycnerem i jego statuetką „Conrady”.


Gdynia pomnik conrada

Gdynia – pomnik Conrada.


Kapitan w odzimierz grycner po powrocie z gda ska w swojej prywatnej tawernie opowiada jak by o

Kapitan Włodzimierz Grycner, po powrocie z Gdańska, w swojej prywatnej tawernie opowiada jak było.


Go mi byli nauczyciele i koledzy z psm conrada trzyma nauczyciel astronawigacji kpt lech jasi ski

Gośćmi byli nauczyciele i koledzy z PSM. „Conrada” trzyma nauczyciel astronawigacji kpt. Lech Jasiński.


Jeste my dumni z naszego absolwenta

Jesteśmy dumni z naszego absolwenta!

Gratulujemy !


  • Login