Pozitivní vliv informačních technologií na zaměstnatelnost absolventů - PowerPoint PPT Presentation

Pozitivn vliv informa n ch technologi na zam stnatelnost absolvent
Download
1 / 10

  • 56 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pozitivní vliv informačních technologií na zaměstnatelnost absolventů. Irena Brifordová Řešení pro vzdělávání společnosti Microsoft. Schopnosti a zkušenosti absolventů vzdělávacího procesu nepostačují potřebám trhu práce. Zdroj: www.spcr.cz – Monitoring médií.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pozitivní vliv informačních technologií na zaměstnatelnost absolventů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pozitivn vliv informa n ch technologi na zam stnatelnost absolvent

Pozitivnívlivinformačníchtechnologiínazaměstnatelnostabsolventů

Irena Brifordová

Řešení pro vzdělávání společnosti Microsoft


Schopnosti a zku enosti absolvent vzd l vac ho procesu neposta uj pot eb m trhu pr ce

Schopnosti a zkušenosti absolventů vzdělávacího procesu nepostačují potřebám trhu práce

Zdroj: www.spcr.cz – Monitoring médií


2 pohledy na online technologie ve vzd l v n

2 pohledy na online technologie ve vzdělávání

Online technologie pro tvorbu výuky – zvýšení kvality vzdělávání

Online prostředí (Cloud) – pomoc se získáním praktických dovedností


Online technologie pro tvorbu v uky

Online technologie pro tvorbu výuky

využití zdrojů celosvětové sítě Internet- Internet Explorer 9, vyhledávač Bing, Bing Mapy, Telescope…

využití databank grafických a audiovizuálních objektů

využití existujících digitálních učebních materiálů (DUM – např. www.rvp.cz)

literatura …

a přitom si vše nejlépe přehledně organizovat např. v Microsoft OneNote (vlastní obsah, poznámky, odkazy, zpětná vazba studentů, ....)

Centra vzdělávání v rámci programu Partneři ve vzdělávání – školení DVPP zdarma


Online technologie pro tvorbu v uky1

Online technologie pro tvorbu výuky

Možnost zapracování nejaktuálnějších poznatků do výuky – doplnění tištěného textu

Aktivní zapojení studentů – 1:1 computing, otázky + odpovědi přímo v hodině – online zjišťování úspěšnosti vyučovací hodiny

Možnost upravit výuku pro různé skupiny studentů podle úrovně jejich znalostí

Příklad:

ZŠ JUDr Josefa Mareše a MŠ, Znojmo:

Inkluzivní model a moderní technologie na základní škole


Online prost ed cloud pro z sk n praktick ch zku enost

Online prostředí (Cloud) pro získánípraktických zkušeností

  • Vyučující mohou snadno zpřístupnit pro prácistudentůmvšechny firemní nástroje pro moderní komunikaci a nechat je pracovat jako ve skutečné organizaci.


Pozitivn vliv informa n ch technologi na zam stnatelnost absolvent

Online prostředí (Cloud) pro získánípraktických zkušeností

http://fak2.vse.cz/min/encian

Příklad nasazení Office 365 ve výuce :

Vysoká škola ekonomická


Pozitivn vliv informa n ch technologi na zam stnatelnost absolvent

Online prostředí (Cloud) pro získánípraktických zkušeností

Učební pomůcky:

výklad s interaktivní tabulí SmartBoard 685i3

účelová publikacehttp://www.librix.eu/cz/books/detail/manazerska-informatika-bpos-a-dalsi-nastroje-efektivni-komunikace-698/

elearningová opora

záznamy výuky http://multimedia.vse.czrubrika Manažerská informatika 4


Shrnut v znamu online vzd l v n pro lep zam stnatelnost

Shrnutí významu online vzdělávání pro lepší zaměstnatelnost

Zvyšovat kvalitu a dostupnost vzdělávání a měřit okamžitě jeho účinnost

Umožňuje získání řady praktických zkušeností pomocí virtuální reality

Umožňuje získávat doplňkové schopnosti potřebné pro všechny pracovní obory jako je samotné používání počítače, prezentační schopnosti, práce v týmu a řada dalších


Pozitivn vliv informa n ch technologi na zam stnatelnost absolvent

Děkuji za pozornost.

irenab@microsoft.com


  • Login