باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم. - PowerPoint PPT Presentation

4914248
Download
1 / 7

  • 143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم. چگونه ؟. برای شناخت نوع هر انتظار باید متعلق انتظار را شناخت مثلا میهمان ، جنگ ، امتحان و. پس باید قیام حضرت را شناخت تا نوع و لوازم انتظار مشخص گردد. یک تحول عظیم در تاریخ و جامعه بشری که در آن حق بر باطل غلبه قطعی پیدا می کند. قیام حضرت :.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4914248

باید انتظار ظهور و انقلاب را داشته باشیم.

چگونه ؟

برای شناخت نوع هر انتظار باید متعلق انتظار را شناخت مثلا میهمان ، جنگ ، امتحان و...

پس باید قیام حضرت را شناختتا نوع و لوازم انتظار مشخص گردد.

یک تحول عظیم در تاریخ و جامعه بشری که در آن حق بر باطل

غلبه قطعی پیدا می کند.

قیام حضرت :


4914248

ضابطه مند نیست

ضابطه مند است

آنها را نمی توان شناخت

قیام حضرت را نمی توان تحلیل کرد

(انتظار ویرانگر)

کاری نکردن

کمک به اشاعه ظلم

تحولات تاریخی

انتظار : معطل حادثه ای عجیب

(انتظار ویرانگر)

: جامعه علاوه بر فرد اصالتی دارد که می توان بر اساس آن، نحوه ضوابط تحولات را فهمید.

  • اراده انسانی در آن نقش ندارد

  • اراده انسانی در آن نقش دارد


4914248

کاری نمی شود کرد و باید دست روی دست گذاشت.

چون اختیار نیست هر حرکتی جبری است و باید در این

مسیر بود.

(انتظار ویرانگر)

  • اراده انسانی در آن نقش ندارد

  • اراده انسانی در آن نقش دارد

(انتظار ویرانگر)

(انتظار ویرانگر)

: عامل نهایی زور است(الحق لمن غلب)

هدفی متصور نیست

هدفی مشترک متصور است

(انتظار ویرانگر)

ماهیت انسان شر است.

ماهیت انسان خیر بود ولی منحرف شد

رو به سقوط

رو به کمال

(انتظار ویرانگر)

(انتظار ویرانگر)

ابزاری

انسانی

(انتظار سازنده)


4914248

اساس نزاع ها ، نزاع حق و باطل

حرکت خطی نیست و اراده دخیل و رو به کمال است

مهدویت یعنی عظیم ترین و آخرین نزاع حق و باطل و پیروزی نهایی حق

لذا

انتظار یعنی تقویت دائمی جبهه حق برای موفقیت در پیروزی نهایی از طریق شفاف کردن مرز حق و باطل

معلوم شدن اهل حق

معلوم شدن اهل باطل

تشدید حرکت باطل (زمینه ظهور)

تسریع موفقیت پس از ظهور


4914248

منتظران مصلح خود باید صالح باشند

علاوه بر صالح باید مصلح باشند

اصلاحات تدریجی مقبول است

معنایملئت ظلما و جورا دقت شود

پس

ملئت ظالما و جائرا مد نظر نیست

مردم به ظلم بودن ظلم آگاه می شوند

از ظلم پذیری به ظلم ستیزی می رسند

راه حل های انسانی صرف جواب نمی دهد


4914248

هر چقدر شکست خوردیم نا امید نشویم

امید بیهوده نبندیم و انتظار نداشته باشیم که کار حضرت را ما انجام دهیم

که اگر نشد سرخورده شویم

ثمره باور انتظار


  • Login