DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

De erlend rme ara ve y ntemler
Download
1 / 8

 • 258 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Görüşme, Gözlemler, Sözlü sunum, Projeler, Öz değerlendirme, Akran değerlendirme, Dereceli puanlama anahtarı,. Portfolyo, Performans, Kavram haritaları, V diyagramı, Yapılandırılmış grid, Tanılayıcı dallanmış ağaç. DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De erlend rme ara ve y ntemler

Görüşme,

Gözlemler,

Sözlü sunum,

Projeler,

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Dereceli puanlama anahtarı,

Portfolyo,

Performans,

Kavram haritaları,

V diyagramı,

Yapılandırılmış grid,

Tanılayıcı dallanmış ağaç

DEĞERLENDİRME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ


De erlend rme ara ve y ntemler

YAPILANDIRILMIŞ GRİD9 ya da 12 kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır.Konu ile ilgili resim sayı ve tanımlar bu kutucuklara yerleştirilir.

 • Öğrenciye konuyla ilgili değişik sorular verilir.

 • Cevap olan uygun kutucuğu bulması istenir.

 • Kutucuk numaralarını mantıksal olarak sıraya dizmesi istenir.


De erlend rme ara ve y ntemler

ÖRNEK:Aşağıdaki tabloda hangi hayvanlar akciğer solunumu yapar?Tablodaki hayvanları deri, akciğer, solungaç solunumu yapanlar diye sıralayın.


De erlend rme ara ve y ntemler

Etkinliğin değerlendirilmesi;C1=Öğrenci tarafından doğru seçilen kutu sayısıC2=Toplam doğru kutucuk sayısıC3=Öğrenci tarafından yanlış seçilen kutucuk sayısıC4=Toplam yanlış kutucuk sayısıC1/C2-C3/C4Çıkan sonuca +1 eklenir ve 5 ile çarpılır.


Tanilayici dallanmi a a

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ

 • Temelden ayrıntıya giden bir sırayla doğru ve yanlış ifadeler seçerek öğrencinin doğru seçimi yapması istenir.

 • 8 veya 16 seçimlik bir ifadeler listesi ile sonlanan dallanmış ağaç oluşturulur.

 • Öğrenci seçtiği yollara ve ulaştığı son ifadeye göre değerlendirilir.


V d yagrami

V DİYAGRAMI

 • Öğrenme-öğretme sürecinin başında, süreç esnasında, bazı kritik soruları cevaplandırarak daha iyi öğrenmeyi sağlayan bir tekniktir.

 • V diyagramı öğretmen tarafından sınıfa gelmeden önce dersi daha verimli işlemek için hazırlanmalıdır.

 • Planlama, temel soru, uygulama, değerlendirme gibi bölümlerden oluşuyor.


 • Login