T d n sm s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Třídění směsí PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Třídění směsí. Homogenní (stejnorodé, roztoky) Heterogenní (různorodé) Rozděl látky do výše uvedených skupin: slaná voda, horká káva, sirup ve vodě, žula, písek ve vodě, vzduch, sklo. řešení: stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch, sklo

Download Presentation

Třídění směsí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Třídění směsí

 • Homogenní (stejnorodé, roztoky)

 • Heterogenní (různorodé)

 • Rozděl látky do výše uvedených skupin:

  slaná voda, horká káva, sirup ve vodě, žula, písek ve vodě, vzduch, sklo


řešení:

stejnorodé: slaná voda, sirup ve vodě, vzduch, sklo

různorodé: horká káva, žula, písek ve vodě


Složení směsí

Doplň text :

Směsi jsou látky,které obsahují …….. nebo ………… složek

Vyber směsi z následujících látek:

slaná voda, kyslík, žula, kalná voda, cukr, zlato, křída ve vodě, dusík


kontrola:

směsi: slaná voda, žula, kalná voda, křída ve vodě


Heterogenní směsi

Úkol: Napiš, z čeho se skládají následující heterogenní směsi:

 • suspenze

 • emulze

 • pěna

 • aerosol


Obr.3

Obr.4

Obr.1

Obr.2

Rozděl heterogenní směsi do skupin


Pozorně si přečti tento text:

Oddělování složek z heterogenních směsí

 • Usazování slouží k oddělení složek, které jsou vzájemně nerozpustné, to jsou například směsi složené z nemísitelných kapalin nebo nerozpustné látky v kapalině. Vychází z různé hustoty složek směsi.

 • Filtrace se používá pro oddělení pevné látky od kapalné, nebo pevné látky od plynné. Pevná látka se zachytí na filtru, zatímco filtrem proteče do kádinky čistá kapalina či plyn, čistá látka v kádince se nazývá filtrát. Nejvhodnějším filtrem je filtrační papír.

 • Sublimace se používá k oddělení dvou či více pevných látek. Její průběh spočívá v zahřívání směsi, přičemž jedna látka sublimuje, tj. přechází z pevného skupenství přímo do plynného. Snadno sublimující látkou je např. jód nebo naftalen.

 • Destilace je metoda dělení nejčastěji homogenních směsí založená na různých bodech varu složek.


Obr.5

Usazování


Obr.6

Filtrace


Obr. 7

Sublimace


Obr.9

Obr. 8

Destilace


Jakou metodou oddělíš

líh od vody

písek od vody

jód od pilin

drcenou křídu od vody


Citace:

 • Obr.1http://www.pise.cz/blog/img/fyzmatik/129870.jpg

 • Obr. 2http://www.novyvek.cz/pics_cl/cla_406_1.jpg

 • Obr. 3 http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bna

 • Obr.4http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wildfiretopanga.jpg

 • Obr. 5http://blog.pennlive.com/pennsyltucky/2008/07/Waste70908.jpg

 • Obr.6 http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/obr/filtrace.gif

 • Obr. 7 http://www.iqmedia.cz/pictures/chex_02.jpg

 • Obr. 8http://destilace.navajo.cz/destilace-4.png

 • Obr. 9 http://www.prokop-engineering.cz/images/Image29.jpg


 • Login