Kmitav pohyb matematick ho kyvadla a pru iny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Kmitavý pohyb matematického kyvadla a pružiny PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kmitavý pohyb matematického kyvadla a pružiny. Co budu na konci hodiny znát?. Rozliším mezi pojmy rovnovážná poloha, amplituda, okamžitá výchylka, perioda Poznám vztah mezi hmotností závaží a tuhostí pružiny v souvislostí s velikostí amplitudy

Download Presentation

Kmitavý pohyb matematického kyvadla a pružiny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kmitav pohyb matematick ho kyvadla a pru iny

Kmitavý pohyb matematického kyvadla a pružiny


Co budu na konci hodiny zn t

Co budu na konci hodiny znát?

 • Rozliším mezi pojmy rovnovážná poloha, amplituda, okamžitá výchylka, perioda

 • Poznám vztah mezi hmotností závaží a tuhostí pružiny v souvislostí s velikostí amplitudy

 • Poznám na čem závisí doba kmitu matematického kyvadla


Kdy je pohyb kmitav

Kdy je pohyb kmitavý?

 • Kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso nebo hmotný bod pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouku kolem rovnovážné polohy.


Co je rovnov n poloha amplituda a okam it v chylka

Co je rovnovážná poloha, amplituda a okamžitá výchylka?

 • Amplituda-maximální výchylka od rovnovážné polohy

 • Rovnovážná poloha je taková poloha, kde má těleso nejmenší potenciální energii. Po skončení pohybu těleso zůstává v rovnovážné poloze, dokud na něj nezačne působit vnější síla.

 • Okamžitá výchylka-aktuálně změřená výchylka


Co je to perioda

Co je to perioda?

 • Během jedné periody se okamžitá hodnota harmonicky opakující se veličiny rovná amplitudě dvakrát - jednou v kladném směru, podruhé v záporném směru


Na em z vis doba kmitu pru iny

Na čem závisí doba kmitu pružiny?

 • Doba kmitu pružiny závisí na hmotnosti kyvadla a na typu pružiny, resp. na její tuhosti.


Na em z vis doba kmitu matematick ho kyvadla

Na čem závisí doba kmitu matematického kyvadla?

 • Doba kmitu matematického kyvadla závisí na délce závěsu. Hmotnost závaží nemá na dobu kmitu vliv.


 • Login