Renkli kodlar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 66

RENKLI KODLAR PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Download Presentation

RENKLI KODLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


l Performans ve KalteKoordnatrl

26 28 Temmuz 2011

HKS Eitim Semineri


ATIK GVENL


ULUSLAR ARASI BYOTEHLKE AMBLEM

TIBB ATIK KAPLARI, TAIMA ARALARI, GEC DEPOLAMA BRMLER VE DER LGL MALZEME VE ARATA BULUNMASI GEREKEN AMBLEM RNE


Salk kurulularnn hastann tedavisi srecinde oluturduu atklar evsel, kat-sv atklarn dnda insana zarar veren, havada, suda ve toprakta kalc zellik gsteren ve ekolojik dengeyi bozan atklar olduundan tehlikeli ve zararl atk snfna girmektedir.

Bu tr atklarn retim, tama, depolama ve bertarafna ilikin zel nlemler alnmas gerekmektedir.


Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Says: 25883TIBB ATIKLARIN KONTROL YNETMEL

Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2010 Resmi Gazete Says: 27533ATIKLARIN DZENL DEPOLANMASINA DAR YNETMELK

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Says: 20814KATI ATIKLARIN KONTROLU YNETMEL

Resmi Gazete Tarihi: 02.09.2004 Resmi Gazete Says: 25571

RADYOAKTF MADDE KULLANIMINDAN OLUAN ATIKLARA LKN YNETMELK


Dier kurulularda olduu gibi salk kurulularnda da her geen gn atk miktar verdikleri hizmet lsnde hzla artmaktadr.

Ancak bu artn neden olabilecei tehlike ve risklerin ortadan kaldrlmas iin gerekli nlemlere ve uygulamalara gei ayn hzda gereklememektedir.


Genel Atk Kompozisyonu


Tbbi atklara ne yaplmaldr?

Bu sorunun cevabnn, tbbi atklarn ynetimi konusunda uluslar aras standartlara uygun olarak karlan; Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii, ilgili Avrupa Birlii direktifleri, tbbi cihaz reticilerinin rnlerinin kullanlmasna ynelik direktifler (MDD), kullanlan sarf malzemelerin MSDS (Material Safety Data Sheet Malzeme Gvenlik Bilgi Formlar) bilgileri ve direktiflerinin ve HKS rehberliinde kullanclar tarafndan doru olarak uygulanmasyla bulunaca muhakkaktr.


Tbbi Tesislerde ortaya kan atklarn %75 - %90 kadar, evsel atklarla mukayese edildiinde, risk tamayan, dier bir deyimle genel tbbi atklardr. Bunlar genelde tbbi kurulularnn ynetimsel veya idari ilevlerinden kaynaklanmakta olup tbbi tesislerin; bina ve destek hizmetlerine ait yap ve alan personel ihtiya ve bakmlar esnasnda aa kan atklar iermektedir.

Geriye kalan % 10-25 oranndaki tbbi ve kimyasal atklar ise tehlikeli atk olarak nitelendirilmektedir bu atklar evre ve insan sal iin eitli riskler yaratmaktadr.

Gelimi lkelerde tbbi kurulular her yl yarm milyon ton atk retmektedir. Hastaneler atk retimine neden olan kurulularn sadece %2sini olutururken tbbi atklarn % 77sini retmektedir.


Atklarn kaynanda ayr toplanmas ve biriktirilmesi, atklarn toplanmas veya tanmasnda kullanlacak ekipman ve aralar, atk miktarlar, toplama skl, geici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarnn temizlii ve dezenfeksiyonu, kaza annda alnacak nlemler ve yaplacak ilemler, bu atklarn ynetiminden sorumlu personel ve eitimleri bata olmak zere detayl bilgileri ieren nite i Atk Ynetim Plann hazrlamak ve uygulamak zorundadrlar.


Atk Hiyerarisi Piramidi


Tbbi atklar dnda ambalaj malzemesi kartonlar, kt, polistiren ve plastik malzemeler de mevcuttur. Enfeksiyz olmayan atn enfeksiyz atkla karmasn nlemek iin kaynak yerinde ayrlmas gerekir. Uygun olmayan ayrm enfeksiyz atn ykn gereksiz ekilde artracaktr.

Her Birimdeki atk kompozisyonu ilevine gre deiiklik gstermektedir. Bu nedenle Hastanenin atk envanterinin karlmas atk plannn uygulanmasnda dier bir nemli unsurdur.


Atklarn toplanmasnda dikkat edilecek dier noktalar;

1. Tbbi atklar kimyasal, radyoaktif atklarla kartrlmamal,

2. Kesici aletler dier tbbi atklardan ayrlmal,

3. Patolojik atklar dier tbbi atklardan ayrlmal,

4. Sitotoksik atklar dier tbbi atklardan ayrlmal,


Hastanenin tm blmlerinde tbbi atk ynetmelii dorultusunda gerekli nlemlerin alnmas esastr.

Bylelikle grev yapan salk personelinin ve gerekse toplumun belli risklere maruz kalmas nlenecektir.

Bu sre iinde birimlerin ortak bir tbbi atk ynetim plann oluturmas, personele eitim vermesi, Hastane Atk Ynetim Sistemi(=HAYS) iinde ekip olarak yer almas bu srecin baars iin nemlidir.

Ayrca oluan atklarn doru snflandrlarak ayrtrlmas sonucu gereksiz bertaraf masraflarndan tasarruf edilecei gibi, geri kazanlabilecek maddelerden belli bir ekonomik kazan elde edilmesi de mmkndr.


RENKLKODLAR


NEDEN RENK

 • ALIANI HABERDAR ETMEK

 • RSK DURUMLARINDA LETM SALAMAK

 • LETLEN MESAJI KISA VE NET LETEBLMEK

 • ZAMAN KAZANDIRIR

 • PANK HALN ENGELLER

 • ACL DURUMA HAZIR OLUNUR

 • HASTA GVENL SALANIR

 • ALIAN GVENL SALANIR


MAV KOD


AMA

HASTA, HASTA YAKININA (HASTANE ALIANINA) EN KISA SREDE ACL TEDAV SUNMAKTIR.


Acil tedavi; solunumsal veya kardiyak arrest durumunda, eldeki ok kstl zaman hastaya en hzl ve verimli ressitasyonu salamay amalar.


NEDEN HIZ

HASTAYA MDAHALEDE SRATLE AZALTILABLEN HER BR DAKKA LM ORANINI % 7 -10 DRR.


Mavi kod olaynn nerede olaca belli deildir, kurum ierisinde herhangi bir noktada arrest olabilir.


KORDOR, LAVABO, HEMRE DESK, HASTA ODASI, AMELYATHANE, DOUMHANE, RADYOLOJ, LABORATUARLAR VE HATTA ACL SERVS GR VE ORTAMI DA DAHL UYARI SSTEM BULUNMALIDIR.


 • TM ALIANLARA MAV KOD HAKKINDA ETMLER DZENLENMEL

 • EKP ELEMANLARI MUTLAKA KARDYO PULMONER RESUSTASYON ETM ALMALI.BU ETM YILDA BR DEFA TEKRAR EDLMELDR.

 • TATBKATLAR HER AY MUTLAKA YAPILMALIDIR.

 • GEREKLEEN MAV KOD OLAYI TATBKAT SAYILMAMALIDIR.


MAV KOD UYARISI VERLNCE

 • BR DOKTOR

 • BR SALIK ALIANI

  MUTLAKA DAKKADA OLAY YERNE VARMI VE MDAHALEYE BALAMI OLMALIDIR.


MAV KOD SONRASI

 • MDAHALE EDLEN KYE AT BLG

  (AD SOYAD TC NO)

 • YAPILAN UYGULAMA

  ( RESSTASYON VE UYGULANAN LALAR)

 • ARI YAPILAN YER, MDAHALE YER

 • ARININ YAPILDII ZAMAN (09:05:38)

 • MAV KOD EKBNN ULATII ZAMAN (09:07:20)

 • SONU

  K NSHA OLARAK HAZIRLANIP BR MAV KOD EKBNDE DER KALTE BRMNE VERLMELDR.


PEMBE KOD


BEBEK VEYA OCUK KAIRMAYA KARI NLEM VE MDAHALEZELLKLE

 • OCUK HASTANELERNDE

 • DOUM HASTANELERNDE

 • KADIN DOUM VE OCUK HASTANELERNDE


SORUMLULAR

 • DAR GREVL

 • DAR HEMRELK HZMETLER

 • TEKNK SERVS

 • GVENLK

 • OCUK SERVSLER HEMRELER


ARETLEME PEMBE KELEBEK


ALEDE

 • HUZURSUZLUK

 • DDET

 • AYRILIK HKAYES, PHES


GVENLK

 • ETMLER YAPILMALI,

 • RSKL ORTAMLAR BELRLENR,

 • RSK DURUMLARI BELRLENR,

 • MDAHALEDE ADIMLAR BELRLENR,

 • NLEM UNSURLARI BELRLENR,

 • TATBKATLAR YAPILIR.


PEMBE KOD SONRASI

 • MDAHALE EDLEN OLAYDA KYLERE AT BLG

  (AD SOYAD TC NO)

 • OLAYA MARUZ KALAN YENDOAN, BEBEK VEYA OCUA AT BLG

 • OLAY YER, MDAHALE YER

 • OLAYIN BALADII ZAMAN

 • OLAYIN BTT ZAMAN

 • SONU

  K NSHA OLARAK HAZIRLANIP BR PEMBE KOD EKBNDE DER KALTE BRMNE VERLMELDR.


BEYAZ KOD


BEYAZ KOD

HASTANE ALIANLARINA YNELK DDET HBARI VE MDAHALE UYGULAMASI


DDET

 • SZEL DDET % 61,

 • PSKOLOJK DDET % 36,

 • FL FZKSEL DDET % 3


SORUMLULAR

 • DAR GREVL,

 • SERVS SORUMLULARI VE YARDIMCILARI

 • GVENLK SORUMLUSU VE YARDIMCILARI


BEYAZ KOD N

 • ETM,

 • TATBKAT

 • ALIANLAR UYARILMALI KSEL TEPKLER BELRLENMEL

 • SONRASINDA ALIAN N PSKOLOJK DESTEK VERLMEL.


BEYAZ KOD SONRASI

 • TARH,

 • SAAT,

 • YER,

 • O ANDA YAPILANLAR,

 • BALAMA NEDEN,

 • VARSA OLAYDA KULLANILAN SLAH VB

 • OLAYIN OLU EKL,

 • OLAYA KARIANLARIN YA VE CNSYET,

 • EVREDE OLUAN OLUMSUZLUKLAR,

 • OLAYI GREN KLERN KSEL BLGLER


 • Mavi Kod Sisteminin amac; bir hastann kurumun herhangi bir noktasnda solunumsal veya kardiyak arrest olmas durumunda hastaya ressitasyonu salayacak uzman ve yetkilendirilmi personelin en hzl biimde durumdan haberdar edilmesi, olay yerine ynlendirilmesini ve Temel Yaam Destei baar orannn artrlmasn salamaktr. Ayrca, tm Mavi Kod durumlarnn olay ve mdahale bilgilerinin kayt altna alnmas ve eitli performans raporlar oluturulabilmesi de salanarak hizmet kalitesinin artrlmas amalanmaktadr.

 • Pembe Kod Sisteminin amac; hastanede yenidoan ve ocuk gvenliinin salanmas zere bir tehlike annda gvenlik personelinin en hzl biimde durumdan haberdar edilmesini ve oluan tehdidin nne geilmesini salamaktr. Ayrca, tm Pembe Kod durumlarnn olay bilgilerinin kayt altna alnmas amalanmaktadr.

 • Beyaz Kod Sisteminin amac; hastanede hasta ve alanlarn fiziksel saldr, cinsel taciz ve iddete maruz kalmalarna kar gerekli gvenlik tedbirlerinin alnmas iin bir tehlike annda gvenlik personelinin en hzl biimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine ynlendirilerek oluan tehdidin nne geilmesi amalanmaktadr. Ayrca, tm Beyaz Kod durumlarnn olay bilgilerinin kayt altna alnmas amalanmaktadr.


TEEKKRLER

Dr. Can Ertan ARGIN

Trabzon

Kadn Doum ve ocuk Hastalklar Hastanesi

Bahekim Yardmcs


 • Login