nesne tabanli programlama
Download
Skip this Video
Download Presentation
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA. METODLAR. RUMEYSA NUR ARSLAN. o nbirc .com/133. İçİndekİler. METOT NEDİR ? Kısaca M etot Hakkında Metot Nasıl Tanımlanır ? PUBLİC – STATİC Public Static Nedir ? Örnek DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER HAZIR METOTLAR Metinsel Metotlar Mantıksal Metotlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NESNE TABANLI PROGRAMLAMA' - takara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nesne tabanli programlama

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

METODLAR

RUMEYSA NUR ARSLAN

onbirc.com/133

ndek ler
İçİndekİler
 • METOT NEDİR ?
      • Kısaca Metot Hakkında
      • Metot Nasıl Tanımlanır ?
 • PUBLİC – STATİC
      • PublicStatic Nedir ?
      • Örnek
 • DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 • HAZIR METOTLAR
      • Metinsel Metotlar
      • Mantıksal Metotlar
      • Tarih/Saat Metotları
 • KAYNAKÇA
metot ned r
Metot nedİr ?

Program yazarken belli bir işi yapan kod bloğunu bir kaç kez kullanmak gerekebilir.Bunun için aynı kod bloğunu tekrar yazmak yerine bunu bir metot olarak hazırlarızve ihtiyaç duyduğumuz yerde metodu ismi ile çağırarak çalıştırabiliriz.

Metotların amacı;

Programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır.

onbirc.com/133

kisaca metot hakkinda
KIsaca metot hakkInda
 • Bir metot, bir veya daha fazla ifade içerebilir. İyi yazılmış bir programda, her metot yalnızca tek bir görev yürütür.
 • Metotlar tek başına çalışabilen yapılar değillerdir. Ancak ana program içerisinden çağrılarak çalıştırılırlar.

onbirc.com/133

metot nasil tanimlanir
Metot NasIlTanImlanIr?

Çalıştırıldıktan sonra programda çağrıldığı noktaya

döndürdüğü verinin tipini belirlediğimiz kısımdır.

programın diğer bölümlerinin nasıl erişebileceğini belirleyen bir erişim niteleyicisidir. Bunun kullanımı isteğe bağlıdır

Metodunun isminin belirtildiği kısımdır

Virgül ( , ) ile ayrılmış tip ve tanımlayıcı çiftlerden oluşan bir

listedir. Parametreler, metot çağrıldığında, metodun kullanması için gönderilen bilgilerdir.

onbirc.com/133

public static
Public - Static

Eğer programın içerisinde bulunan diğer kodlar

içerisinden de bu metot çağrılabilsin isteniyorsa,

erişim belirteci publicolarak belirtilmelidir.

Nesne yönelimli programlama dillerinde

metotlar, tanımlandıkları sınıf adı ile birlikte

çağrılırken eğer metot, programın ana metodu

“(Main() )” içerisinden çağrılacaksa staticolarak

tanımlanır ve sınıf adını yazmaya gerek kalmadan

çağrılır.

onbirc.com/133

slide7
Örnek…

Static olarak tanımlanan metotlara erişmek için metodun

içinde bulunduğu sınıf türünden bir nesne yaratmaya gerek

yoktur. Static olarak tanımlanan metotlara sadece metodun

adını yazarak erişilebilir

onbirc.com/133

d kkat ed lmes g erekenler
DİkkatEDİlmesİGerekenler
 • Metotlara isim verilirken aynı değişkenlere isim verirken uyduğumuz kurallara uymamız gerekir. Main( ) ismi programımızın çalışmasını başlatan ana metodun ismi olduğu için bu ismi metot ismi olarak veremeyiz.
 • Aynı isime sahipfarklı geri dönüş tiplerine veya farklı parametre-listesine sahip metotlar oluşturabiliriz.

onbirc.com/133

d kkat ed lmes gerekenler
DİkkatEdİlmesİ Gerekenler
 • Metotlar çağrılırken, başlangıçta belirlenen parametre sayısındanne az ne de çok sayıda parametre girmeliyiz. Eğer metodumuz 2 parametre ile işlem yapıyorsa, biz bu metoda 1 veya 3 adet parametre gönderemeyiz. Aksi takdirde hata mesajı alırız.
 • Metotların geri dönüş değerleri vardır. Geri dönüş değeri olmayacak olan metotlarda geri dönüş tipi voidolarak belirtilir ve returnanahtar kelimesinin bu türdeki metotlarda kullanımına izin verilmez.

onbirc.com/133

d kkat ed lmesi gerekenler
DİkkatEdİlmesi Gerekenler
 • Metotların geri dönüş değerleri vardır. Geri dönüş değeri olmayacak olanmetotlarda geri dönüş tipi void olarak belirtilir ve returnanahtar kelimesini bu türdeki metotlarda kullanımına izin verilmez.
 • Bir metot içerisinde başka bir metot tanımlanamaz. Ancak başka bir metot çağrılabilir
 • Metotlar tanımlanırken oluşturulan parametre-listesindeki tüm parametreler virgül ( , ) ile birbirinden ayrılmalıdır. Tek bir tür yazıp virgülle değişken isimlerini ayıramayız.

onbirc.com/133

hazir metotlar
HazIr Metotlar

onbirc.com/133

met nsel str ng metotlar
Metİnsel (strİng) Metotlar

Programlama dili içerisindeki String sınıfı altında bulunan ve metinsel ifadelerle ilgili bir takım işlemleri daha kolay yapabilmek için bir takım hazır metotlar vardır.

onbirc.com/133

slide13

Metİnsel (strİng) Metotlar

Metinsel metotlardan sık kullanılanlar şunlardır;

String sınıfı ile çağırılan metotlar;

 • Compare,
 • Concat,
 • Copy,
 • Format,
 • IsNullOrEmpty

String ifade ile birlikte çağrılan metotlar;

 • CompareTo,
 • IndexOf,
 • Insert,
 • LastIndexOf,
 • PadLeft,
 • PadRight,
 • Remove, Replace

onbirc.com/133

matemat ksel metotlar
Matematİksel Metotlar

Programlama dili içerisindeki Math sınıfı altında bulunan ve matematiksel bazı işlem ve fonksiyonları daha kolay yapabilmek için bir takım hazır metotlar vardır.

onbirc.com/133

matemat ksel metotlar1
Matematİksel Metotlar

Matematiksel metotlardan sık kullanılanlar şunlardır;

 • Abs
 • BigMul
 • Ceiling
 • DivRem
 • Max
 • Min
 • Pow
 • Round

onbirc.com/133

tar h saat metotlari
Tarİh/Saat MetotlarI

Programlama dili içerisinde, tarih ve zamanlar ile ilgili işlemler yaparken bir takım işleri daha kolay yapabilmemiz için önceden tanımlanmış Tarih/Zaman metotlarını kullanırız.

onbirc.com/133

tar h saat metotlari1
Tarİh/Saat MetotlarI

Tarih/Zaman metotlarından sık kullanılanlar şunlardır;

DateTime sınıfı ile çağırılan metotlar;

 • Compare,
 • DaysInMonth,
 • IsLeapYear,
 • Parse,

DateTime türünde bir ifade ile birlikte çağrılan metotlar;

 • Subtract,
 • AddDays,
 • AddMonths,
 • AddYears,
 • AddHours,
 • AddMinutes,

onbirc.com/133

kaynak a
kaynakça
 • www.tahribat.com
 • www.gezginler.com
slide19

Rumeysa Nur Arslan

Teşekkürler…

onbirc.com/133

ad