Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 11

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Úč.1.53

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona:III/2

Sada:VY_32_INOVACE_Úč.1.53

Vytvořeno:25. 04. 2013

Ověřeno: 26. 04. 2013Třída:NS1


Z klady tov n na syntetick ch tech dhm po zen

Základy účtování na syntetických účtech: DHM - pořízení

Vzdělávací oblast:Odborné předměty

Předmět:Účetnictví

Ročník:1.

Autor:Ing. Petra Litošová

Časový rozsah:1 vyučovací hodina

Pomůcky:notebook, projektor

Klíčová slova:pořízení DHM, opotřebení, odpisy, oprávky, zůstatková cena, účetní odpisy, daňové odpisy

Anotace:

Materiál je určen k seznámení se základním účtováním při pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem a pokračuje základním seznámením s odpisováním DHM.


Tov n p i po zen dhm n kupem

Účtování při pořízení DHM nákupem

 • náklady spojené s pořízením DHM se soustřeďují na účet 042 - Pořízení DHM

 • dokončený DHM se převede do užívání na základě Zápisu o převzetí, případně na základě kolaudace a následném zápisu na katastrálním úřadě (budovy, stavby)


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • nejčastěji používané účty:

  • 021 – Stavby

  • 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

  • 031 - Pozemky

 • zůstatek účtu Pořízení DHM udává hodnotu pořizovaného DHM, který zatím nebyl uveden do užívání

 • DHM můžeme předat přímo do užívání (stejné jako u zásob)


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Schéma účtování:

321-Dodavatelé 042-Pořízení DHM 021,2-Stavby,SMV

211-Pokladna

FAP za investici

uvedení do užívání

FAP za montáž, dopravu

hotově placené přepravné a další náklady související s pořízením DHM


Odpisov n dhm

Odpisování DHM

 • DHM se užíváním opotřebovává => hodnota postupně přechází do hodnoty výrobků nebo jiných výkonů

 • opotřebení:

  a) fyzické – vzniká v důsledku užívání

  b) morální – vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce


Odpisov n dhm z kladn pojmy

Odpisování DHM - základní pojmy

 • odpisy = peněžní vyjádření opotřebení DHM za jedno účetní období

 • oprávky = součet odpisů za celou dobu užívání

 • zůstatková cena = pořizovací cena – oprávky


V po et odpis

Výpočet odpisů

 • odpisy účetní a daňové

 • účetní odpisy

  • mají odpovídat skutečnému opotřebení

  • sazby odpisů si stanoví ÚJ sama (vnitřní směrnice)

 • daňové odpisy

  • stanoveny ZDP = daňově uznatelný náklad


Opakov n

Opakování

 • Na jakém účtu zjišťujeme pořizovací cenu nakupovaného DHM?

  • 042 – Pořízení DHM

 • Co vyjadřují odpisy?

  • odpisy vyjadřují opotřebení majetku (opotřebení fyzické, morální)

 • Objasněte význam základních pojmů – odpisy, oprávky, zůstatková cena.

  • odpisy: finanční vyjádření opotřebení DHM, vstupují do nákladů


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

 • oprávky: součet odpisů za celou dobu užívání DM

 • zůstatková cena: pořizovací cena - oprávky


Pou it zdroje

Použité zdroje

 • ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 1. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2.

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


 • Login