Kapittel 3 effekter av merkeverdi for bedriftene
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Kapittel 3: Effekter av merkeverdi for bedriftene PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kapittel 3: Effekter av merkeverdi for bedriftene. Del 1: Effekter for kunde og bedrift. Læringsmål. Hvilke økonomiske effekter for bedriften skaper sterke merkevarer? Hvordan skaper merkevarer verdi for bedriftene?

Download Presentation

Kapittel 3: Effekter av merkeverdi for bedriftene

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kapittel 3: Effekter av merkeverdi for bedriftene


Del 1: Effekter for kunde og bedrift


Læringsmål

 • Hvilke økonomiske effekter for bedriften skaper sterke merkevarer?

 • Hvordan skaper merkevarer verdi for bedriftene?

 • Hvordan kan sterke merkevarer gi økt prispremie, mer lojale kunder, bedre distribusjon og mer makt i distribusjonskanalene, mer effektiv markedsføring eller tilgang til attraktive vekststrategier?


Hentet fra Propaganda 17.november 2005


Sluttmålet med merkevarebygging er å tjene penger!


Er dette en merkevare? Har det merkeverdi?

OLSEN

COLA


Merkeverdi

 • Alle merker har merkeverdi!

  • Så lenge noen har hørt om det OG merket assosieres med noe positivt

*Coca-Cola er verdt 68,7 Mrd USD (Interbrand – Business Week august 2009)


Merkeverdi kan ikke observeres direkte

 • Ingen samfunnsøkonomer har tatt, følt eller sett nytte...

 • Ingen har heller direkte sett merkeverdi

 • MEN! Du kan observere effekter av merkeverdi…


Bruttolisten om merkeverdi

 • Redusert risiko for kunden

 • Forenklet informasjonsbehandling

 • Øket tilfredshet og mer lojale kunder

 • Mulighet for økt prismargin

 • Bedre effektivitet i markedsføringen

 • Øket makt i verdikjeden

 • Tilgang til attraktive vekststrategier

  Kort sagt: øker konkurransekraften!


Merkeverdimodellen – effekter for bedriften


Merkevarer har ofte høyere prismarginer

Utvalgte merker i Orkla med høyest topplinjevekst

Kilde: Orklas årsrapport 2004


Kvalitetshjulet


In branding the point is to avoid fair competitionWe want market failure!

Kilde: Jon Czpiel, SternSchool of Business, NYU – foredrag høsten 2003


Fri konkurranse

Forbrukeroverskudd

Pris

Tilbud

P (fritt marked

Produsentoverskudd

Etterspørsel

Volum

X (fritt marked)


Merkevarebygging = kognitivt monopol!

Pris

Forbruker-

overskudd

Tilbud

P (monopol)

Kapret fra

forbrukerne

Tapt overskudd

(effektivitetstap)

P (fritt marked)

Produsentoverskudd

Etterspørsel

Volum

X (monopol)

X (fritt marked)


Merkevarebygging betyr å maksimere verdi for kunden

OPPFATTET NYTTE

VERDI

=

KOSTNAD


Etterspørsel etter sterke merkevarer vs. PL


Verdi kan økes på to måter

 • Vi kan øke nytten, enten ved å lage et bedre produkt eller tjeneste eller ved å kommunisere eksisterende behovsdekning til kunden

 • Vi kan redusere kostnadene ved å bruke produktet eller tjenesten


Økt nytte?


Jan Blichfeldt, DN 2000


Merkevarer kan gi bedre distribusjon

 • Positiv smitteeffekt mellom merkevaren og distributørens merke

 • Tiltrekke kunder som er opptatt av bestemte merkevarer

 • Fremstå som leverandører av kvalitetsprodukter

 • Høyere prismarginer også for distributøren

 • Redusere arbeidet med reklamasjoner

 • Oppnå bedre service og produktstøtte

 • Bedre opplæring for de ansatte hos distributøren


Merkevarer gir bedre effekt i markedskommunikasjon

 • Markedskommunikasjon har mer effekt for sterke merkevarer enn for mindre sterke merker

 • Man kan oppnå samme effekt med lavere investeringer i i markedskommunikasjon sammenliknet med mindre sterke merker


Merkevarer kan gi mulighet for attraktive vekststrategier

 • Merkeutvidelser

 • Merkeallianser

 • Lisensiater

  Vi skal komme tilbake til disse strategiene senere i boken


Kapittel 3 - Oppsummering

 • Merkevarer gir ulike effekter for bedriften

 • Merkevarebygging handler i stor grad om å konstruere et kognitivt monopol i hodene hos kundene

 • Vi kan påvirke merkeverdien ved å øke verdien for kundene gjennom verdilikningen


 • Login