i uluslar arasi entelekt el sermayen n l lmes ve raporlanmasi sempozyumu
Download
Skip this Video
Download Presentation
I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU. İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERİNİN GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE SUNULMASI İÇİN FİNANSAL RAPORLARIN DİPNOTLARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI Öğr. Gör. M. A. İbrahim SARIAY Aksaray Üniversitesi. ÇALIŞMANIN AMACI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU ' - taite


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i uluslar arasi entelekt el sermayen n l lmes ve raporlanmasi sempozyumu

I. ULUSLAR ARASI ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI SEMPOZYUMU

İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERİNİN GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE SUNULMASI İÇİN FİNANSAL RAPORLARIN DİPNOTLARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI

Öğr. Gör. M. A. İbrahim SARIAYAksaray Üniversitesi

slide2

ÇALIŞMANIN AMACI

Bilgi kullanıcılarının kararlarını değiştirebilecek bir etkiye sahip olan entelektüel sermaye unsurlarının, finansal raporların dipnotlarında sunulması gerekliliğini ortaya koymak.

slide3

ENTELEKTÜEL SERMAYE VE UNSURLARI

Entelektüel Sermaye Kavramı

Basit bir ifade ile entelektüel sermaye, işletme tarafından değere dönüştürülebilen bilgidir.

slide4

Bir başka tanıma göre;

unsurlarından oluşan bir bileşendir.

Entelektüel sermaye değerinin ise, işletmenin piyasa değerinden defter değerinin çıkartılmasıyla hesaplanabileceği ifade edilmektedir.

slide5

İnsan Sermayesi

İşletme çalışanlarının bireysel olarak kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri için sahip oldukları bilgilerin, yeteneklerin ve yaratıcılık özelliklerinin bir arada toplamış halidir.

slide7

Yapısal Sermaye

Yapısal sermaye kapsadığı farklı bileşenlerden dolayı;

olarak gruplandırılabilir.

slide9

Yapısal sermaye entelektüel mülkiyete konu olan unsurlar ve altyapı varlıkları şeklinde bir ayırımla aşağıdaki gibi sıralanabilir;

slide11

Müşteri Sermayesi

Müşteri sermayesi, müşteri ilişkilerinin değeri ve bu değerin işletmeye olan katkısı olarak ifade edilmektedir.

slide12

Müşteri sermayesinin unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 Markalar,       

 Müşteriler,     

 Müşteri Sadakati,

 İşletme Adı,   

 Dağıtım Kanalları,

 İşle İlgili İşbirliği,

 Lisans Anlaşmaları,

 Sözleşmeler,

 Franchising Anlaşmaları.

slide14

FİNANSAL RAPORLARIN GERÇEĞE UYGUN ŞEKİLDE SUNUMU VE FİNANSAL RAPORLARIN DİPNOTLARINDA ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ KULLANIMI

slide15

4

2

3

1

Enformasyonun, temsil ettiği iddia edilen şeyin doğrulanabilir ve tarafsız olmasıdır.

Unsurun bir varlık tanımını karşılaması,

Unsurun yeterli güvenilirlikte ölçülebilmesi,

Enformasyonun kararlarda bir farklılık yapabilme kapasitesinde olması,

Türkiye Muhasebe Standartları, işletmelerin finansal tablolarının kabulü ve ölçümünde yer alan dört kabul görmüş kritere güven duymaktadır.

slide16

1

2

İkinci kriterde yer alan,

“ölçümde güvenilirlik”

Dördüncü kriterde ifade edilen, “doğrulanabilirlik”

Entelektüel sermaye kısmen yeni bir kavram olduğu için ve nasıl ölçüleceği ile ilgili genel bir kabul olmadığından dolayı, çoğu entelektüel sermaye unsuru, aşağıdaki kriterleri sağlamakta yetersiz kalmaktadır.

slide17

1

2

3

4

Finansal raporların gerçeğe uygun sunumu,

muhasebenin temel kavramlarından Tam Açıklama ilkesinin bir gereğidir.

Uygulanabilir TFRS’ ler

Ölçümde güvenilirlik ve Doğrulanabilirlik

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal raporlar

gerçeğe uygun şekilde sunulmalıdır.

ÇALIŞMANIN DAYANAK NOKTALARI

slide18

Finansal tabloların kullanıcılara yararlı olabilmesi için aşağıdaki dört niteliksel özelliğe sahip olması gerekir:

slide19

Microsoft 2000 Yılı 2. Çeyreği Bilançosu

KISA, UZUN VADELİ BORÇLAR VE ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

45 Milyar $

KISA VADELİ YATIRIMLAR

22 Milyar $

UZUN VADELİ YATIRIMLAR

23 Milyar $

AKTİF = PASİF = 45 Milyar $

Hisse Senetlerinin

Piyasa Değeri

600 Milyar $

slide20

 Uygulanabilir TFRS’ ler,

 Ölçümde güvenilirlik

 Doğrulanabilirlik

Uygulanabilir TFRS’ler ve bu iki kritere göre, entelektüel sermaye bilaçoda sunulamaz.

Defter değeri 45 miyar $

Piyasa değeri 600 milyar $

Bilanço gerçeğe uygun sunumdan oldukça uzak.

Çelişki

slide21

Bu büyük çelişkiyi ortadan kaldırabilmek için, yine TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardına başvurmakta yarar vardır.

“TFRS’ ler, gerektiğinde ek açıklamalarla birlikte uygulandığında, gerçeğe uygun sunuşu sağladığı varsayılır”.

slide22

Bu varsayıma göre, entelektüel sermaye unsurları finansal raporların dipnotlarında yer alabilecektir.

Bu unsurların tespit edilip, finansal raporların dipnotlarında gösterilmesi, gerçeğe uygun sunum ve standart kriterleri arasında meydana gelen çelişkileri de ortadan kaldıracaktır.

slide23

Finansal Raporlarda Dipnotlar

 Dipnotlar, metinsel açıklamalar ve muhasebeleştirme kriterlerini sağlamayan kalemlerle ilgili bilgiler sağlar.

 TFRS kriterlerine göre entelektüel sermaye unsurları, muhasebeleştirme kriterlerini tam olarak sağlayamamaktadır.

 TFRS gereğince finansal raporların gerçeğe uygun şekilde sunulması için, muhasebeleştirme kriterlerini sağlayamayan bu unsurlar dipnotlarda sunulmalıdır.

slide24

44 No’ lu dipnotta ve finansal durum tablosunun 29 No’ lu dipnotunda; “mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar”, yer almaktadır. Buna göre;

slide25

Microsoft 2000 Yılı 2. Çeyreği Bilançosu

KISA, UZUN VADELİ BORÇLAR VE ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

45 Milyar $

KISA VADELİ YATIRIMLAR

22 Milyar $

UZUN VADELİ YATIRIMLAR

23 Milyar $

AKTİF = PASİF = 45 Milyar $

44 No’lu Bilanço Dipnotu

Entelektüel sermaye = 555 Milyar $

Hisse Senetlerinin

Piyasa Değeri

600 Milyar $

slide26

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak çalışmada, entelektüel sermayenin ve entelektüel sermaye unsurlarının 44 No’ lu dipnotta gösterilmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.

ad