Pomóż mi ładnie mówić
Download
1 / 38

Pomóż mi ładnie mówić - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pomóż mi ładnie mówić. Program opracowały: mgr Renata Stępień mgr Agnieszka Wałachowska. PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POŁACZONY Z ZAJĘCIAMI MUZYCZNO - RYTMICZNYMI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Pomóż mi ładnie mówić

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pom mi adnie m wi

Pomóż mi ładnie mówić

Program opracowały: mgr Renata Stępień

mgr Agnieszka Wałachowska


Pom mi adnie m wi

PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM POŁACZONY Z ZAJĘCIAMI MUZYCZNO - RYTMICZNYMI


Pom mi adnie m wi

Logorytmika – polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową


W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu wicze muzyczno ruchowych maj one form zabawy

W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno – ruchowych. Mają one formę zabawy.


Pom mi adnie m wi

Głównym celem jest korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.


Za o enia programu

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla dzieci 3 – 5 letnich.

Założeniem głównym programu jest kształtowanie prawidłowej mowy oraz dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Ćwiczenia logopedyczne kierują ruchową, estetyczną i społeczną aktywnością dzieci.


Pom mi adnie m wi

CELE

 • POSZERZENIE SŁOWNICTWA CZYNNEGO I BIERNEGO

 • USPRAWNIANIE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH

 • USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ I PAMIĘCI MUZYCZNEJ

 • ROZWIJANIE SZYBKIEJ REAKZJI RUCHOWEJ NA SYGNAŁY SŁOWNE, DŹWIEK , CISZĘ

 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAWIDŁOWEGO OPEROWANIA GŁOSEM I ODDECHEM

 • USPRAWNIANIE MOTORYKI DUŻEJ I MAŁEJ

 • UTRWALANIE SCHEMTAU CIAŁA LUDZKIEGO

 • POGŁĘBIANIE KONTAKTÓW EMOCJONALNO – SPOŁECZNYCH W GRUPIE


Pom mi adnie m wi

ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE MAJĄ FORMĘ PRACY ZARÓWNO ZBIOROWEJ, JAK I INDYWIDUALNEJ, W ZALEZNOŚCI OD POTRZEB DZIECI.


Pom mi adnie m wi

RODZAJE ĆWICZEŃ, KTÓE

BĘDĄ WYSTĘPOWAĆ NA

ZAJĘCIACH LOGORYTMICZNYCH


Wiczenia oddechowe

ĆWICZENIA ODDECHOWE


Wiczenia g osowe emisyjne fonacyjne

ĆWICZENIA GŁOSOWE, EMISYJNE, FONACYJNE


Wiczenia usprawniaj ce narz dy artykulacyjne

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY ARTYKULACYJNE


Pom mi adnie m wi

Zwierzęce gadanieCo mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? --Kle, kle, kle.Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? --Kum, kum, kum.Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? --Miau, miau, miauCo mówi kura, gdy znosi jajko? ---Ko, ko, ko.Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? ---Ku-ku-ryku.Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? ---Me, me, me.Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? ----Mu, mu, mu.Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? ---Hau, hau, hau.Co mówi baran, gdy spać mu się chce? ----Be, be, be.Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?Nic! Przecież ryby nie mają głosu!

Wierszyki

artykulacyjne


Pom mi adnie m wi

„ W zagrodzie Małgosi” – bajeczka ortofoniczna

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi

Każde zwierzątko o jedzenie prosi.

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU,

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU,

Kura gdacze; KOD, KO, DA

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA.

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ

Ona też chce najeść się.

Owca beczy: BE, BE, BE,

Koza muczy: ME, ME, ME,

Indor gulaga: GU, GU, GU

Krowa ryczy: MU, MU, MU,

Konik parska: PRR, PRR, PRR

A pies warczy: WRR, WRR, WRR.

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da.


Pom mi adnie m wi

„ Gruszki i muszelki” – utrwalanie głoski „sz” w sylabach i wyrazach SZA, SZA, Szymek ma, SZE, SZE, muszle dwie SZY, SZY gruszki trzy SZU, SZU, wpadły mu SZO, SZO, aż na dno Do koszyka szarego.

SZ

Wyliczanka

Cieszymy się ha ha

A boimy Aaaaaaa

Zachwycamy się: ho ho

I dziwimy ooo, ooo!

Szeptem mówię; sza, sza

Głośno wołam ha ha

Cicho mówię pss pss

Głośno wołam kra kra!


Wiczenia usprawniaj ce du i ma motoryk

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE DUŻĄ I MAŁĄ MOTORYKĘ

Ćwiczenia motoryki małej: lepienie kulek z waty


Pom mi adnie m wi

Ćwiczenia motoryki dużej: marsz przy dźwiękach bębenka; wysokie unoszenie kolan


Wiczenia s uchowe

ĆWICZENIA SŁUCHOWE

Zmiana ruchu

- reagowanie na

zmianę natężenia

dźwięku- cicho - głośno


Pom mi adnie m wi

DRZEWO

DŹWIĘKÓW

Dzieci naśladują dźwięki znajdujące się na drzewie. Najpierw demonstruje je nauczyciel


Pom mi adnie m wi

RÓŻNICOWANIE GŁOSEK S - SZ


Pom mi adnie m wi

NAŚLADOWANIE ODGŁOSU JADACEGO POCIAGU CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ


Pom mi adnie m wi

ŚPIEW

,, PADA, PADA, PADA, PADA DESZCZ, WIEJE, WIEJE, WIEJ, WIEJE, WIATR…….”


Pom mi adnie m wi

,, TUPU, TUP PO ŚNIEGU, DZYŃ, DZYŃ, DZYŃ NA SANKACH……..”


Ruchy przy muzyce

RUCHY PRZY MUZYCE


Odtwarzanie i tworzenie muzyki

ODTWARZANIE I TWORZENIE MUZYKI


Pom mi adnie m wi

GRA NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH


Oczekiwane efekty

OCZEKIWANE EFEKTY

1. Prawidłowo gospodaruje oddechem; potrafi oddychać torem brzusznym

2. Sprawnie wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia, żuchwy.

3. Potrafi naśladować dźwięki natury i otaczającego świata.

4. Różnicuje głoski o podobnym brzmieniu.

5. Prawidłowo wymawia głoski w izolacji, sylabach, wyrazach , zdaniach

6. Prawidłowo wystukuje rytm

7. Mówi rytmicznie wyrazy i zdania

8. Realizuje ruchowo rytmy muzyczne

9. Porusza się zgodnie z muzyką

10.Potrafi wskazać części ciała zgodnie z tekstem piosenki lub wierszyka

11. Potrafi przedstawić różne emocje za pomocą mimiki twarzy

12. Samodzielnie i spontanicznie nawiązuje kontakty z innymi dziećmi


Pom mi adnie m wi

DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


ad
 • Login