Slovo ivota
Download
1 / 28

Slovo života - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Slovo života. Jún 2012. „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ ( Jn 6,27).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Slovo života

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovo ivota

Slovo ivota

Jn 2012


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka.(Jn 6,27)


Slovo ivota

Potom, o Jei nastil zstup rozmnoenm chleba pri Tiberiadskom jazere, potajomky sa preplavil na druh breh do Kafarnauma, aby sa utiahol pred davom, ktor ho chcel urobi krom.


Slovo ivota

Mnoh sa aj napriek tomu rozhodli hada ho a aj ho nali. Avak ich nadenie, za ktorm sa skrval bon zujem, Jei neprijal.


Slovo ivota

Nastili sa zzranm chlebom, no zostali len pri isto materilnej vhode a nepochopili hlbok vznam tohto pokrmu, ktor poukazuje na to, e Jeia poslal Boh, aby svetu daroval prav ivot.


Slovo ivota

V Jeiovi videli len divotvorcu, pozemskho mesia schopnho zaobstara pre nich dostatok jedla za dobr cenu. A prve vtedy sa na nich Jei obracia slovami:


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka.


Slovo ivota

Tmto nepominutenm pokrmom je sm Jei, ale je nm aj jeho uenie, ktor je plne toton s jeho osobou.


Slovo ivota

Ke alej tame Jeiove slov, zistme, e tento nepominuten pokrm sa stotouje s Jeiovm eucharistickm telom.


Slovo ivota

Meme teda poveda, e nepominutenm pokrmom je sm Jei, ktor sa nm daruje vo svojom Slove a v Eucharistii.


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka.


Slovo ivota

Obraz chleba, podobne ako obraz vody, sa v Biblii objavuje vemi asto. Chlieb a voda predstavuj zkladn potravu nevyhnutn pre ivot loveka.


Slovo ivota

Tm, e Jei spja obraz chleba so sebou samm, nm chce poveda, e rovnako ako je chlieb dleit pre telesn ivot loveka, on ajeho uenie s nevyhnutn pre duchovn ivot loveka.


Slovo ivota

Chlieb je nepochybne potrebn. Sm Jei ho zzrane zaobstaral pre zstup ud. Avak chlieb sm osebe nesta.


Slovo ivota

lovek v sebe nos mono bez toho, aby si to naplno uvedomoval hlad po pravde, spravodlivosti, dobrote, lske, istote, svetle, pokoji, radosti, po nekonene, po venosti. Nos vsebe hlad, ktor nijak vec na svete neme uti.


Slovo ivota

Jei ponka seba samho ako toho, ktor jedin je schopn tento vntorn hlad loveka zasti.


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka.


Slovo ivota

Kee sa nm Jei predstavuje ako chlieb ivota, neobmedzuje sa len na to, aby zdraznil potrebu ivi sa nm, ie potrebu veri jeho slovm, aby sme mali ven ivot. On ns pobda kosobnej sksenosti s nm.


Slovo ivota

Ve prve slovami: Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka sa na ns obracia s naliehavou vzvou. Hovor, e je potrebn vyska si rukvy, poui vetok n dvtip, aby sme si zaobstarali tento pokrm. Jei sa nevnucuje, ale chce, aby sme ho objavili, chce, aby sme ho zaksili.


Slovo ivota

loveku zaiste nestaia len jeho vlastn sily, aby doiel k Jeiovi. Doke to, ke mu to bude dan ako Bo dar.

Jei napriek tomu neprestajne pozva loveka, aby bol pripraven prija dar, ktor mu Jei chce da v sebe samom.


Slovo ivota

Prve vtedy, ke sa budeme usilova uskutoova jeho Slovo, dospejeme k plnosti viery vJeia a oksime jeho Slovo ako erstv a chutn chlieb.


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka.


Slovo ivota

Cieom Slova ivota na tento mesiac nie je zamera nau pozornos na nejak osobitn bod Jeiovho uenia (ako naprklad odpustenie urky, odstup od bohatstva at.), ale jeho zmerom je privies ns k samotnmu koreu kresanskho ivota, ktorm je n osobn vzah s Jeiom.


Slovo ivota

Myslm, e ak sme naplno zaali i jeho slov a predovetkm prikzanie lsky k blnemu, ktor je syntzou vetkch Boch slov a vetkch jeho prikzan, aspo trochu sme oksili, e Jei je chlebom nho ivota. On je schopn plni tby nho srdca, je prameom naej radosti, je nam svetlom.


Slovo ivota

Ke budeme jeho slov uskutoova, djdeme do bodu, ke aspo trochu zaijeme, e jeho Slovo je skutonou odpoveou na problmy loveka a sveta. A kee Jei, chlieb ivota, nm dva najv dar seba samho v Eucharistii, je len prirodzen, e budeme s lskou prijma Eucharistiu a ona zaujme dleit miesto v naom ivote.


Slovo ivota

Preto je potrebn, aby t z ns, ktor zaksili inky tohto asnho daru, nenechali si tento objav len pre seba. S rovnakou naliehavosou, s akou Jei nabda zaobstara si chlieb ivota, odovzdvajme tento objav druhm, aby tak mnoh nali v Jeiovi to, o ich srdce odjakiva had.


Slovo ivota

Bude to ten najv skutok lsky, ktor meme urobi naim blnym, aby aj oni mohli u na tejto zemi spozna prav ivot a aby mali ivot, ktor sa nekon. A o viac si meme pria?


Slovo ivota

Nezhajte sa za pominutenm pokrmom, ale za pokrmom, ktor ostva pre ven ivot, a ten vm d Syn loveka. (Jn 6,27)

Parola di Vita, pubblicazione mensile del Movimento dei Focolari.

Testo di: Chiara Lubich, scritta nel 1985

Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido DOmina (Sicilia, Italia) Questo commento alla Parola di Vita tradotto in 96 lingue e idiomi, e raggiunge vari milioni di persone in tutto il mondotramite stampa, radio, TV e via internet.Per informazioni www.focolare.orgQuesto PPS, in diverse lingue, pubblicato su www.santuariosancalogero.org

(da dove si pu scaricare)


ad
  • Login