Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności
Download
1 / 28

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności. Plan prezentacji. Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe Główne zadania NCN Organy NCN Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki Panele NCN Konkursy NCN w latach 2011-2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności' - taima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Plan prezentacji

 • Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe

 • Główne zadania NCN

 • Organy NCN

 • Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Panele NCN

 • Konkursy NCN w latach 2011-2012

 • Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011

 • Budżet NCN

 • Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania

 • Statystyki rozstrzygniętych konkursów NCN

 • Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN

 • Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15”

 • „TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ

 • Rankingi uniwersytetów w rozstrzygniętych konkursach NCN

 • Wyniki poszczególnych konkursów ogłoszonych przez NCN

 • Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie

 • Zakończenie

Narodowe Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki- informacje podstawowe

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

badania podstawowe- oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

Narodowe Centrum Nauki


Główne zadania Narodowego Centrum Nauki

 • prowadzenie konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych, obejmujących również finansowanie aparatury niezbędnej do ich realizacji;

 • zapewnienie środków w ramach programów międzynarodowych oraz projektów, w których polscy naukowcy wykorzystują wielkie urządzenia badawcze;

 • finansowanie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, których celem jest m.in. powołanie nowego zespołu badawczego lub stworzenie unikalnego warsztatu naukowego;

 • finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich;

 • współpraca międzynarodowa dotycząca finansowania badań podstawowych;

 • inspirowanie i monitorowanie prowadzenia badań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;

 • finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych;

 • finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez NCBiR;

 • inne zadania zlecone przez MNiSW, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

Narodowe Centrum Nauki


Organy Narodowego Centrum Nauki

Organy NCN:

Rada Narodowego Centrum Nauki - 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki - wybierany przez Radę NCN w drodze konkursu, kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za właściwe realizowanie zadań, właściwą gospodarkę finansową oraz zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum.

Koordynatorzy Dyscyplin - wybierani przez Radę NCN w drodze konkursu, odpowiedzialni za organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, ocenę rzetelności i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów, oraz przedkładanie do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespół Ekspertów.

Narodowe Centrum Nauki


Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki:

 • określa dyscypliny i grupy dyscyplinw ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych;

 • określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju;

 • ustala wysokość środków finansowychprzeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych paneli;

 • określa tematykę projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację;

 • ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

 • ocenia merytorycznie wykonanie zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin;

 • wybiera spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespoły Ekspertów odpowiedzianych za ocenę wniosków złożonych w konkursach,

 • powołuje Komisję Odwoławczą, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora dotyczących przyznawania środków na badania zakwalifikowane do finansowania.

Narodowe Centrum Nauki


Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 • Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 • Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 • Komisja specjalistyczna do spraw regulaminów i procedur (KS-1)

 • Komisja specjalistyczna od spraw konkursów na projekty badawcze (KS-2)

 • Komisja specjalistyczna do spraw konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie oraz programy międzynarodowe niewspółfinansowane (KS-3)

 • Komisja do spraw opracowania kodeksów etycznych NCN

 • Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki


Panele Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych – Panele NCN,tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1 - HS6)

ST — Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1 - ST10)

NZ — Nauki o Życiu(9 paneli, NZ1 - NZ9)

Narodowe Centrum Nauki


Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012

 • Konkurs na finansowanie projektów badawczychw, tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesieńrok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

 • Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osobyrozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

  rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

  rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

 • Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osobyrozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu badawczegorok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

  rok 2012:I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień

Narodowe Centrum Nauki


Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012

 • Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

  rok 2011: I edycja 15 marzec 2011, II edycja 15 grudzień

  rok 2012: I edycja 15 czerwca

 • Konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowcówrok 2011: I edycja 15 czerwiec , II edycja 15 grudzień

  rok 2012: I edycja 15 czerwca

 • Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktorarok 2011: I edycja 15 grudzień

Narodowe Centrum Nauki


Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011

 • KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH OGÓLNYCH

  I edycja 15 marzec nakład 184 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 284 mln zł

  II edycja 15 wrzesień nakład 180 mln zł

 • KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

  I edycja 15 marzec nakład 16 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 62 mln zł

  II edycja 15 wrzesień nakład 45 mln zł

 • KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA

  I edycja 15 marzec nakład 50 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 113 mln zł

  II edycja 15 wrzesień nakład 75 mln zł

 • KONKURS NA FINANSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH NIEWSPÓŁFINANSOWANYCH

  I edycja 15 marzec 2011 nakład 50 mln zł

 • KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW

  I edycja 15 czerwiec nakład 150 mln zł

Narodowe Centrum Nauki


Budżet NCN

Narodowe Centrum Nauki


Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania

OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW

- Koordynatorzy Dyscyplin NCN

Narodowe Centrum Nauki


Statystyka rozstrzygniętych konkursów NCN

4 rodzaje konkursów – edycja marzec 2011

Liczba złożonych wniosków: 7826

Liczba zakwalifikowanych do finansowania we wszystkich konkursach: 1871

Współczynnik sukcesu: 25%

Kwota finansowania we wszystkich konkursach: 510 mln zł

289,4 mln - konkurs ogólny

63 mln - konkurs bez stopnia doktora

108,2 mln - konkurs ze stopnień doktora

49,4 mln - konkurs na międzynarodowe projekty niewspółfinansowane

Narodowe Centrum NaukiLiderzy rozstrzygniętych konkursów NCN „TOP 15” NCN

4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

Narodowe Centrum Nauki


„TOP 5” wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ NCN

4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

Narodowe Centrum Nauki


Ranking uniwersytetów NCNwg. liczby wniosków złożonych i zakwalifikowanych

Narodowe Centrum NaukiRanking uniwersytetów – NCNprzyznane finasowanie wg. paneli NCN

Narodowe Centrum Nauki


Ranking uniwersytetów – NCN

przyznane finansowanie wg. konkursów

Narodowe Centrum Nauki


Wyniki poszczególnych konkursów NCN NCN

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 • liczba wniosków zgłoszonych: 3691 – ST (1632), NZ (1171), HS (888)

 • liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 901 - ST (377), NZ (271), HS (253)

 • na łączną kwotę: 289 mln zł – ST (144 mln), NZ (108 mln), HS (36 mln)

 • finansowanie wniosków według działów:

Narodowe Centrum Nauki


Wyniki poszczególnych konkursów NCN NCN

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 • liczba wniosków zgłoszonych: 2408 – ST (965), NZ (814), HS (629)

 • liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 613 – ST (262), NZ(182), HS (169)

 • na łączną kwotę: 63 mln zł – ST (28 mln), NZ (26 mln), HS (9 mln)

 • finansowanie wniosków według działów:

Narodowe Centrum Nauki


Wyniki poszczególnych konkursów NCN NCN

Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 • liczba wniosków zgłoszonych: 1415 – ST (575), NZ (429), HS (411)

 • liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 289 – ST (118), NZ (75), HS (96)

 • na łączną kwotę: 108 mln zł – ST (54 mln), NZ (39 mln), HS (15 mln)

 • finansowanie wniosków według działów:

Narodowe Centrum Nauki


Wyniki poszczególnych konkursów NCN NCN

Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.

 • liczba wniosków zgłoszonych: 312 – ST (171), NZ (99), HS (42)

 • liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 68 – ST (27), NZ (28), HS (13)

 • na łączną kwotę: 49 mln zł – ST (31 mln), NZ (14 mln), HS (4 mln)

 • Finansowanie wniosków według działów:

Narodowe Centrum Nauki


Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie NCN

 • grudzień 2011

 • konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 • konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

 • konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców

Narodowe Centrum Nauki


www.ncn.gov.pl NCN

Zapraszamy na stronę www

Narodowe Centrum Naukiad