P sobnost esk obchodn inspekce v oblasti ochrany spot ebitele
Download
1 / 10

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele. Praha 28. ledna 2014. Mgr. Michael Maxa ředitel Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele České obchodní inspekce. Obsah. Česká obchodní inspekce Kontrola uvádění výrobků na trh

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele' - tahlia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P sobnost esk obchodn inspekce v oblasti ochrany spot ebitele

Působnost České obchodní inspekce v oblasti ochrany spotřebitele

Praha 28. ledna 2014

Mgr. Michael Maxa

ředitel

Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele

České obchodní inspekce


Obsah
Obsah

 • Česká obchodní inspekce

 • Kontrola uvádění výrobků na trh

 • Kontrola služeb a dalších oblastí trhu

 • Mezinárodní spolupráce

 • Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

 • Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky

Mgr. Michael Maxa


Esk o bchodn i nspekce
Česká obchodní inspekce

 • Je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu

 • Člení se na

  • ústřední inspektorát

  • 7 regionálních inspektorátů

 • Je dozorovým orgánem s nejširší působností v ČR

 • Primárně se zaměřuje na ochranu práv spotřebitelů

 • V roce 2013 provedla celkem 37 299* kontrol

Mgr. Michael Maxa


Kontrola uv d n v robk na trh
Kontrola uvádění výrobků na trh

 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků)

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

 • Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách (transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty)

Mgr. Michael Maxa


Kontrola slu eb a dal ch oblast trhu
Kontrola služeb a dalších oblastí trhu

 • Služby

  • Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru(transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru)

  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (transponována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, prostředek k zajištění vymáhání povinností podle dalších právních předpisů na ochranu spotřebitele)

 • Další oblasti kontroly

  • Environmentální (zákon o obalech, o odpadech, o ochraně ovzduší)

  • Fiskální (zákon o spotřebních daních, o lihu)

Mgr. Michael Maxa


Mezin rodn spolupr ce
Mezinárodní spolupráce

 • PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe)

  • Společné akce (Joint Actions) v roce 2013

   • Žebříky

   • Výstražné oděvy a doplňky

   • Sekačky trávy

   • Nabíječky baterií

   • Výrobky určené dětem (kočárky, vysoké židle, vaničky)

  • Trvalé zlepšování dozoru nad trhem (CIMS Review)

  • Horizontální aktivity (posuzování rizik, …)

 • IMP (Internal Market for Products)

  • Skupina pro dozor nad trhem (Group on Market Surveillance)

  • Skupina pro ICSMS (Group on information and communication system)

Mgr. Michael Maxa


Mezin rodn spolupr ce1
Mezinárodní spolupráce

 • ADCO (Administrative Cooperation)

  • Elektrická zařízeni nízkého napětí ADCO LVD

  • Hračky ADCO TOYS

  • Elektromagnetická kompatibilita ADCO EMC

  • Strojní zařízení ADCO MACHINERY

  • Výtahy ADCO LIFTS

  • … ADCO

 • COEN (Compliance and Enforcement Group)

  • Zdravotnické prostředky (Medical devices)

 • WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology)

  • WG 5 Metrologický dozor (Metrological Supervision)

Mgr. Michael Maxa


Na zen o spolupr ci v oblasti ochrany spot ebitele
Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

 • Směrnice

  • O nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

  • O smlouvách o spotřebitelském úvěru

  • O ochraně spotřebitel v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

  • O ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

 • CPCS (Consumer protection cooperation system)

  • Čl. 6 výměna informací na žádost

  • Čl. 7 výměna informace bez žádosti (alert)

  • Čl. 8 žádost o donucovací opatření

 • SWEEP

  • Internetová nabídka služeb

   • ubytování

   • prodej letenek

Mgr. Michael Maxa


Pomoc p i p eshrani n ch sporech s obchodn ky
Pomoc při přeshraničních sporech s obchodníky

 • Evropské spotřebitelské centrum ČR

  • Člen 30členné sítě ESC (ECC-Net)

  • Financované Evropskou komisí a ČOI

 • Informace - právapřipřeshraničnímnákupuv EU

 • Bezplatná pomoc spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu

  • Nákupy online, letecká doprava a další oblasti

 • www.evropskyspotrebitel.cz

Mgr. Michael Maxa


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Michael Maxa

ředitel

Sekce techniky, mezinárodní spolupráce, služeb a ochrany spotřebitele

České obchodní inspekce ČR


ad