PEROPERATİF ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR - PowerPoint PPT Presentation

Peroperat f erken d nem cerrah kompl kasyonlar
Download
1 / 64

 • 561 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PEROPERATİF ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Levent ELBEYLİ. Non-kardiyak toraks cerrahisinde; Postoperatif iki tip komplikasyon tanımlanabilir 1. Erken komplikasyonlar – postoperatif 30 gün içinde olanlar – peroperatif komplikasyonlar olarakta nitelendirilmektedir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PEROPERATİF ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peroperat f erken d nem cerrah kompl kasyonlar

PEROPERATİF ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR

Prof. Dr. Levent ELBEYLİ


Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

Non-kardiyak toraks cerrahisinde;

Postoperatif iki tip komplikasyon tanımlanabilir

1. Erken komplikasyonlar – postoperatif 30 gün içinde olanlar – peroperatif komplikasyonlar olarakta nitelendirilmektedir.

2. Geç komplikasyonlar – postoperatif dönem 30 sonrasında görülen komplikasyonlar

D Kaiser Pneumologie;45:147-52


Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

 • Erken Komplikasyonlar:

  -ilk 72 saat içinde ve

  -72 saatden sonra olanlar

  olarakda ayırabiliriz.


Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

Gelişen cerrahi teknikler, perioperatif medikal ve

yoğun bakım olanakları ile cerrahi morbidite ve

mortalitede azalma olmuştur.

Ancak ileri yaş grubundaki hasta sayısındaki artış,

risk faktörlerinin üstlenilir oluşu ile halen peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar önemini korumaktadır


Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

Non-Kardiyak Toraks Cerrahisinde;

Heterojen bir yapı bulunmaktadır.

Pulmoner cerrahi

 • Bronş Ca

 • Benign lezyonlar

 • Enfeksiyöz nedenler

 • Konjenital problemler

 • Mediasten Cerrahisi

 • Özofagus Cerrahisi

 • Toraks duvarı

 • Diyafragma

 • Hava yolu ve major damar cerrahisi


 • Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Operatif morbidite ve mortalitede, komplikasyonların

  gelişiminde

  • Operasyon tarafı

  • Operasyon süresi

  • Cerrahi girişim biçimi

   önem taşımaktadır


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  • ASA 3-4

  • İleri yaş 70 ↑

  • KAH

  • KOAH

  • Co. Morbid? Hastalık

  • Akut hipovolemi

  • Sepsis


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Göğüs cerrahisinde uygulanan yöntemler ve cerrahi işlemler

  A- Tanısal

  B- Tedavi amaçlı

  olarak tanımlanabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Rijid

  Flexibl

  Tanısal

  Bronkoskopi

  Mediastinoskopi

  Mediastinotomi

  VATS

  Sternotomi

  Mini torakotomi

  Standart torakotomi sayılabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Mediastinoskopi

  • Kanama

   ile olabilmektedir.

  VCS

  Azygos

  Pul.arter

  Bronşial arter

  Perikard


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  TEDAVİ

  VATS

  Mini torakotomistandart

  Torakotomi

  Median sternotomi

  Torako-abdominal girişimler sayılabilir

  Aksiller


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pulmoner Rezeksiyonun

  • Kısıtlı (Wedge rezeksiyon, segmentektomi vb.)

  • Standart (lobektomi, pnömonektomi)

  • Parankim koruyucu (sleeve rezeksiyonlar, bronkoplastik işlemler)

  • Genişletilmiş rezeksiyonlar

   olarak değişiklik göstermesi komplikasyonlarında biçimini ve oluş sıklığını etkilemektedir.


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Mortalite

  Non-kardiyak toraks cerrahisinde erken postoperatif mortalite oranı %2.1-%3.7 arasında değişmektedir.

  Japon serisinde (Wada) 30 günlük mortalite tüm ca.rezeksiyonları için %1.3,Pnömonektomi için %%3.2,Lobektomi için ise 1.2 ve kısıtlı rezeksiyonda %0.8 olarak saptanmıştır.

  Pnömonektomide bu oran %6-%7.8 arasında iken lobektomide ise bu oran %2-2.9 arasındadır

  (Thoracic Surg. Pearson F.G. 2002)

  (H Wada.JThorac Cardiovasc Surg 1998;115:70-3)


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Stephan F. CHEST 2000;118:1263-60


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Stephan F CHEST .2000;118:1263-60


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Stephan F CHEST.2000;118:1263-60


  Erken komplikasyonlar yle zetlenebilir

  Pulmoner yetmezlik

  Aritmi

  Kalp yetmezliği

  Uzayan hava kaçağı

  Bronkoplevral fistül

  Postpnömonektomi pul.ödem

  Potansiyel boşluk problemleri

  Vokal kord disfonksiyonu

  Kardiyak herniasyon

  Pulmoner emboli

  Pulmoner enfarkt

  Tümör embolisi

  Lober torsiyon-gangren

  Özofagus fistülü

  Mediastenit

  Post pnömonektomi sendromu

  MI ve iskemi

  Hava embolisi

  Erken Komplikasyonlar Şöyle Özetlenebilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Cerrahi amfizem

  √ Mediastinal

  √ Subkutan

  Atelektazi

  İnterkostal nevralji

  Horner sendromu

  Laryngeal sinir felci

  Şilotoraks


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pulmoner rezeksiyonlardan sonra ventriküler ve

  özellikle supraventriküler aritmiler sık görülür

  Lobektomi → %10-20

  Pnömonektomi →% 40

  Postoperatif kötü prognozun habercisi olabilir. Uzun hastanede kalışlara yol açabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  JS Duque’nin çok merkezli çalışmasında morbidite %32.4 olarak bulunmuş.

  *Cerrahiye bağlı olarak (%27.3) komp.verilmektedir.

  *Hava kaçağı %6.8

  *Rezidüel boşluk %4.6

  *Ampiyem/Bronkoplevral fistül %4.4

  Ann Thorac Surg 1997;63:944-50

  • Söz konusu BPF ve ampiyem pnömonektomilerde oldukça sık karşılaşılmıştır. (21/28, %75)

  • Özelliklede sağ pnömonektomilerde sorun daha sık olmaktadır. (16/21, %76)

  • BPF yaşam kalitesinde önemli düşüklüğe yol açmakta ve prognozu kötü yönde etkilemektedir.


  Neoadjuavan tedavi

  Neoadjuavan Tedavi

  • 13 hastalık bir seride

   - Mordidite %62

   - Mortalite %23 oranlarda görülmüştür.

   WC Fowler.Ann Thorac Surg 1993;55:986-989

  • İspanya çalışmasında

   - Morbidite %39

   - Mortalite %7.3 olarak tespit edilmiştir.


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  JL Duque.Ann Thorac Surg 1997;63:944 –50


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  JL Duque.Ann Thorac Surg 1997;63:944 –50


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  JL Duque.Ann Thorac Surg 1997;63:944 –50


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  • Non-kardiyak toraks cerrahisinin kardiyopulmoner sisteme etkisi kardiyovasküler cerrahiden daha fazladır

  • Major akciğer rezeksiyonunu takiben pulmoner yatak miktarındaki azalma sağ ventrikül ve pulmoner arter basıncında ani artışa → sağ ventrikül yetmezliğine yol açabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Toraks Cerrahisi sonrası gelişen bazı fizyolojik

  Değişiklikler

  • Akciğer kompliansında ve diffüzyon kapasitesinde azalma

  • Solunum işinde artma

  • Myokard işinin artması ve oksijen ihtiyacının artması

  • Toraks duvarı hareket bozukluğu

  • Solunum işinin veriminde azalma

  • Solunum yetmezliği;

   • Mekanik ventilatör desteğine ihtiyacı bu da pnömoni ve enfeksiyonu getirebilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Takujiro;

  Hayatı tehdit etmeyen komplikasyonların

  oranını %20.6 (n=60)

  Hayatı tehdit eden komplikasyonların

  oranını ise %12.4 (n=36) olarak vermektedir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  T. Yano et al. : European Journal of Cardio-thoracic Surgery 11 (1997) 445–449


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Risk faktörleri

  • 70 yaş ↑

  • Kombine ve

  • Genişletilmiş rezeksiyon

  • Preop EKG patolojileri

  • DLCO %70 


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  İntraoperatif Sorular

  • Yeterli venöz kateterizasyonun olmaması

  • Non-invaziv TA takibinin yetersizliği

  • Tek lümen ve

  • Çift lümen entübasyon sorunları

  • Sık ve etkin aspirasyon yapılamaması

  • Uygun (girişim yolunun) sağlanamaması


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Cerrah;

  • Hava yolu emniyetini

  • Rezeksiyon biçimine göre pulmoner arter kontrolünü

   mutlaka sağlamalıdır


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Perop.sağlam tarafa tümör aspirasyonu


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Postoperatif Sorunları

  • Operasyon süresi

  • Lenf nodu diseksiyonu

  • Kan transfüzyon ihtiyacı ve miktarı

  • Genişletilmiş rezeksiyon gereksinimini ve biçimi

   artıran faktörlerdir

   P. Nussbaumer Ther Umsch 2005-62; 77-84


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Cerrahi işlem sırasında

  Kanama

  Hava kaçağı

  İnterkostal

  Parankimal

  İntratorasik küçük damarlar

  Minör

  Majör

  Alveoler

  Bronşial

  Trakeal

  Pul.arter

  Pul.ven

  Aorta ve dalları

  Kalp boşlukları

  Pulmoner arter

  Pul.ven

  Aorta-dalları

  Kalp boşlukları


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Hava Kaçağı

  Künt diseksiyon ve keskin diseksiyon

  Kebap sendromu (enstrümantal veya tüp mal pozisyonu)

  Entübasyona bağlı

  Baratravma sonucu sonucu olabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pnömonektomi;

  • Güdük kaçağı

  • Pulmoner arter

  • Pulmoner ven

  • Extended (perikard rezeksiyonu) rezeksiyon sonrası kardiyak herniasyon

  • Mediastinal şift

  • Perikardiyak tomponand

  • Lenfadenektomiye bağlı şilöz drenaj

  • Karşı tarafta oluşacak pnömotoraks ve hemotoraks

   Sleeve pnömonektomide

  • Sütür ayrılması

   Karina rezeksiyonlarında;

  • Anastomoz hattında ayrılma

  kanamaları


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Kanama

  • Erken dönem kanama cerrahi açıdan önem taşır

  • 700 mlt/24 saatlik bir kanama morbiditede artışını beraberinde getirmektedir

  • İyi hemostaz yapılmaması

  • Açık damar ucu bırakılması / ligasyonun doğru yapılmaması

  • Neo-adjuvant tedavi sonrası vasküler yapıların frajil hale gelişi ile oluşur.


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pnömonektomi hastasında;

  Hasta torakotomi pozisyonundan, supin pozisyonuna çevrilirken medastinal şift için dikkatli olunmalıdır

  Akut hipotansiyon →arrest gelişebilmektedir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Lob torsiyonu

  • Oldukça ender görülen bir komplikasyon (%0.3)

   • Erken dönemde olan hava kaçağının kesilmesi

   • İlgili tarafta solunum sesinin azalması

   • Radyolojik opasite varlığı

   • Bronkoskopi tanıyı güçlendirir.


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Lober Torsiyon


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pulmoner Gangren- Enfarkt

  Lob torsiyonu, vasküler sleeve sonrası, trombo

  emboli , klempleme, ligasyon güdüğünden sonra

  olabilir


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Masif Hava Kaçağı

  • Çoğunlukla cerrahi teknik nedenlerle olmaktadır

  • Özellikle pnömonektomi güdük fistülleri morbit ve mortal seyretmektedir

  • İndüksiyon kemo-radyoterapisi alan hastalarda daha beklenir bir komplikasyondur


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Hava embolisi

  Non kardiyak pulmoner cerrahide hava embolisi

  • Pulmoner sisteme

  • Sistemik dolaşıma

   önemli bir problemdir

   Travma ve pulmoner cerrahi ile birlikte tanısal

   işlemlerle ve Baro? Travma ile oluşabilir


  Hava embolisi

  Hava Embolisi

  • Diagnostik-transtorasik iğne biyopsileri

  • Törapotik pnömotoraks

  • Mekanik ventilasyon

  • Preop veya operasyon sırasındaki venöz kanülasyon

  • Endobronşial tümör rezeksiyonları

  JA Golish Lasers Surg Med 1992;12:338-42


  Ilotoraks

  Şilotoraks

  Oldukça düşük bir oranda görülmekte

  • Özofagus hastalıkları cerrahisi

  • Pulmoner hastalıkları cerrahisi

  • Mediastinal kitle cerrahisi

  • Torasik aorta cerrahisi

  RJ Cerfolio J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:1361-6


  Vokal kord disfonksiyonu

  Vokal Kord Disfonksiyonu

  • Özellikle sol akc.rezeksiyonlarından sonra görülebilmekte.

   Flaire 1996-99 arasında, 99

   Hastada İlk hafta içinde yapılan optik incelemede %31 oranında VKD saptamıştır.

  Pnömonektomi=50

  Lobektomi=49


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Daniela C.Ann Thorac Surg 1999;68:1827 –31


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Daniela C.Ann Thorac Surg 1999;68:1827 –31


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Daniela C.Ann Thorac Surg 1999;68:1827 31


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Her iki cerrahi prosedürde komplikasyonlar

  C Ludwig Ann Thorac Surg 2005;79:968-73 alınmıştır


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Ölüm nedenleri

  C Ludwig Ann Thorac Surg 2005;79:968-73) alınmıştır


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  Pnömonektomi sonrası mortalite ve morbidite. M Licker Chest 2002;121:1890-1897 alınmıştır.


  Peroperatif erken d nem cerrahi komplikasyonlar

  • TEŞEKKÜRLER İYİ KONGRELER


 • Login