Podstawowa metoda oblicze charakterystyki energetycznej budynk w
Download
1 / 24

Podstawowa metoda obliczeń charakterystyki energetycznej budynków - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Podstawowa metoda obliczeń charakterystyki energetycznej budynków. Opracowali: mgr inż. Andrzej Dębski mgr inż. Jerzy Wewióra. Krok 1. Obliczenie współczynnika strat przez przenikanie H tr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podstawowa metoda obliczeń charakterystyki energetycznej budynków' - tadeo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawowa metoda oblicze charakterystyki energetycznej budynk w
Podstawowa metoda obliczeń charakterystyki energetycznej budynków

 • Opracowali:

  mgr inż. Andrzej Dębski

  mgr inż. Jerzy Wewióra


Krok 1 obliczenie wsp czynnika strat przez przenikanie h tr
Krok 1. Obliczenie współczynnika strat przez przenikanie H tr

H tr = ∑ [ btr, i x ( A i x U i + ∑ l i x ψ i ) ]

[ W / K ] 1.14/10921


Krok 1 przyk ad obliczeniowy h tr
Krok 1. Przykład obliczeniowy H tr

Wyznacz współczynnik strat przez przenikanie przegród budynku:

Dane:

 • Dla ścian 1120 m2 x 0,90 W/m2K = 1008 W/K

 • Dla okien 260 m2 x 2,6 W/m2K = 676 W/K

 • Dla stropodachu 360 m2 x 0,6 W/m2K = 216 W/K

 • Dla stropu nad piwnicą 360 x 0,8 W/m2K x 0,5 = 144 W/K

 • Mostki liniowe:

 • Dla okien i drzwi balkonowych 422 m x 0,35 W/mK = 148 W/K

 • Dla płyt balkonowych 72 m x o,85 W/mK = 61 W/K

 • Htr = 1008 + 676 + 216 + 144 + 148 + 61 = 2253 W/K

 • Uwaga: btr = 0,5 to współczynnik zmniejszenia temperatury tab.6/10921


Krok 2 obliczenie wsp czynnika strat przez wentylacj h ve
Krok 2. Obliczenie współczynnika strat przez wentylację H ve

 • H ve = ρa x ca x ∑ ( b ve,k x V ve,k ) W/K 1.16/10922

 • Dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

  H ve = 0,33 ( V o + V inf ) W/K

  • Dla wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej

  H ve = 0,33 [ V f ( 1 – η oc ) + Vx ] W/K


Krok 2 przyk ad obliczeniowy h ve
Krok 2. Przykład obliczeniowy H ve

 • Dane:

 • Budynek 20 mieszkaniowy posiada 20 kuchni, 20 łazienek i 12 oddzielnych WC . Budynek o ogrzewanej powierzchni 1280 m2 i wysokości 2,6 m

 • Kubatura ogrzewana ( wentylowana )= 1280 x 2,6 = 3328 m3

 • V inf = 0,2 x kubatura wentylowana m3/h 1.22/10924

 • V inf = 0,2 x 3328 = 665 m3/h

 • H ve = 0,33 ( 3210 + 665 ) = 1279 W/K


Krok 3 obliczenie miesi cznych strat ciep a przez przenikanie i wentylacj q h ht
Krok 3. Obliczenie miesięcznych strat ciepła przez przenikanie i wentylację Q H, ht

 • Q H,ht = Q tr + Q ve kWh/miesiąc 1.11/10920

 • Q tr = H tr ( θ int – θ e ) tm /1000 kWh/miesiąc 1.12/10921

 • Q ve = H ve ( θ int - θ e ) tm /1000 kWh/miesiąc 1.13/10921


Krok 3 przyk ad obliczeniowy q h ht
Krok 3. Przykład obliczeniowy Q H, ht

 • Dane:

 • Miesiąc marzec

 • Htr = 2253 W/K

 • Hve = 1279 W/K

 • Θ int = 20°C

 • Θ e = 2°C

 • Miesięczne straty ciepła w marcu przez przenikanie i wentylację:

 • Q H, ht = ( 2253 + 1279 ) ( 20 - 2 ) 744/1000 = 47301 kWh/miesiąc


Krok 4 miesi czne zyski od nas onecznienia q sol
Krok 4. Miesięczne zyski od nasłonecznienia Q sol

 • Q sol = Q s1 + Q s2 kWh/miesiąc 1.24/10925

 • Q s1,s2 = ∑ C i x A i x I i x g x kα x Z kWh/miesiąc 1.25/10925


Krok 4 przyk ad obliczeniowy q s1
Krok 4. Przykład obliczeniowy Q s1

 • Dane:

 • C = 0,7 – udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna

 • A1 = 190 m2 – powierzchnia okien w kierunku E

 • A2 = 70 m2 – powierzchnia okien w kierunku W

 • I1 = 57,75 kWh/m2 x m-ąc – promieniowanie słoneczne w marcu, na kierunek E

 • I2 = 60,18 kWh/m2 x m-ąc – promieniowanie słoneczne w marcu , na kierunek W

 • g = 0,75 – współczynnik przepuszczalności przez oszklenie

 • Kα = 1 – dla płaszczyzny pionowej

 • Z = 0,95 – współczynnik zacienienia

 • Miesięczne zyski ( marzec ) promieniowania słonecznego przez okna pionowe Q s1 = [ 190 x 57,75 + 70 x 60,18 ] x 0,7 x 0,75 x 0,95 = 7574 kWh/m-ąc


Krok 4 przyk ad obliczeniowy q s2
Krok 4. Przykład obliczeniowy Q S2

 • Dane:

 • C = 0,7 – udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna

 • A1 = 12 m2 – powierzchnia okien dachowych

 • Ii = 57,75 kWh/m2m-ąc – promieniowanie słoneczne w marcu na kierunek E

 • g = 0,75 – współczynnik przepuszczalności przez oszklenie

 • Kα = 1,2 dla 45° i kierunku E

 • Z = 1

 • Miesięczne zyski od słońca w marcu przez okna pionowe Q s2 = 12 x 57,75 x 0,7 x 0,75 x 1,2 = 437 kWh/m-ąc


Krok 5 miesi czne wewn trzne zyski ciep a q int
Krok 5. Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int

 • Q int = q int x Af x tm / 1000 kWh/miesiąc 1.26/10926


Krok 5 przyk ad obliczeniowy q int
Krok 5. Przykład obliczeniowy Q int

 • Dane:

 • Af = 1280 m2 – powierzchnia ogrzewana pomieszczeń

 • tm = 744 h – liczba godzin w miesiącu

 • Q int = 5 W/m2 – średnia moc wewnętrznych źródeł ciepła

 • Miesięczne zyski wewnętrzne Q int = 5 x 1280 x 744 / 1000 = 4762 kWh/m-ąc


Krok 6 miesi czne zapotrzebowanie ciep a do ogrzewania i wentylacji q h nd n
Krok 6. Miesięczne zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n

 • Q Hnd = ∑ Q H,nd,n kWh/rok 1.7/10919

 • Q H,nd,n = Q H,ht – ηQ H,gn kWh/m-ąc 1.8/10919


Krok 6. Przykład obliczeniowy współczynnika wykorzystania zysków zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji

 • Cm = 260 000 x 1280 = 332 800 000 J/K ( ciężki budynek )

 • QH, ht = 47 033 kWh/m-ąc straty ciepła

 • QH, gn = 12 773 kWh/m-ąc zyski ciepła

 • γ = QH,gn/QH,ht = 122 773 = 0,27

 • Htr = 2 253 W/K

 • Hve = 11 279

 • ț = 332 800 000/[ 3600 x ( 2253 + 1279 ) ] 18,3

 • a H = 1 + 18,3/15 = 2,22

  2,22 3,22

 • η H, gn = ( 1 – 0,27 ) / ( 1 – 0,27 ) = 0,9446/0,9850 = 0,9590

 • Q H,gn,n = 47033 – 0,959 x 12 7333 34 822 kWh/m-ąc


Krok 7 roczne zapotrzebowanie na energi u ytkow q h nd
Krok 7. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q H,nd

 • Q H, nd = ∑ Q H, nd,n kWh/rok 1.7/10919

  Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji oblicza się metodą bilansów miesięcznych.

  Rozpatruje się miesiące od stycznia do maja i od września do grudnia.


Krok 7 przyk ad bilansu miesi cznego
Krok 7. Przykład bilansu miesięcznego


Krok 8 roczne zapotrzebowanie energii ko cowej q k h
Krok 8. Roczne zapotrzebowanie energii końcowej Q K,H

 • Q K,H = Q H,nd / η H,tot kWh/rok 1.5/10914

 • η H,tot = η H,g x η H,s x η H,d x η H,e 1.6/10914


Krok 8 przyk ad obliczenia rocznego zapotrzebowania na energi ko cow q k h
Krok 8. Przykład obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię końcową Q K,H

 • Dane:

 • Q H,nd = 232610 kWh/a

 • η H,g = 0,86 (kocioł gazowy)

 • η H,s = 1 ( nie ma buforu )

 • η H,d = 0,93

 • η H,e = 0,9

 • η H,tot = 0,86 x 1 x 0,93 x 0,9 = 0,72

 • Q K,H = 232610 / 0,72 = 323 069 kWh/rok


Krok 9 roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej e el pom
Krok 9. Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej E el,pom

 • E el,pom,H = ∑ q el,H,i x A f x t el i / 1000 kWh/rok 1.30/10931

 • E el,pom,v = ∑ q el,v,i x A f x t el i / 1000 kWh/rok 1.31/10931


Krok 9 przyk ad obliczenia energii pomocniczej e el pom
Krok 9. Przykład obliczenia energii pomocniczej E el,pom

 • Dane:

 • W budynku o powierzchni ogrzewanej 980 m2 jest pompa obiegowa w systemie ogrzewania i pompa cyrkulacyjna dla ciepłej wody.

 • E el,pom,H = [ 0,2 x 5000 + 0,05 x 5840 ] x 980 / 1000 = 1266 kWh/rok


Krok 10 roczne zapotrzebowanie na energi pierwotn q p
Krok 10. Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną Q P pomocniczej E el,pom

 • Q P = Q P,H + Q P,W kWh/rok 1.2/10913

 • Q P,H = w H x Q K,H + w el x E el,pom,H kWh/rok 1.3/10913

 • Q P,W = w W x w el x E el,pom,W kWh/rok


Krok 10 tabela 1 10913 wsp czynnik nak adu nieodnawialnej energii pierwotnej w
Krok 10. Tabela 1/10913 Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej w


Krok 10 przyk ad obliczenia zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej q p
Krok 10. Przykład obliczenia zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej Q P

 • Dane :

 • Energia końcowa Q K,H = 323 069 kWh/rok

 • Energia pomocnicza E el, pom,H = 1654 kwh/rok

 • W H ( ogrzewanie gazowe ) = 1,1

 • W el = 3

 • Q P = 1,1 x 323069 + 3 x 1654 = 355380 + 4962 = 360338 kWh/rok


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę nieodnawialnej energii pierwotnej Q P


ad