Ametyst - PowerPoint PPT Presentation

Ametyst
Download
1 / 14

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ametyst. System identyfikacji i pozycjonowania osób oraz urządzeń technicznych dla Zakładów Górniczych. Ametyst – teletransmisyjny system RFID. Ametyst wykorzystuje radiowy, teletransmisyjny system RFID ( R adio F requency Id entification ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ametyst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ametyst

Ametyst

System identyfikacji i pozycjonowania

osób oraz urządzeń technicznych dla Zakładów Górniczych


Ametyst teletransmisyjny system rfid

Ametyst – teletransmisyjny system RFID

 • Ametyst wykorzystuje radiowy, teletransmisyjny system RFID (Radio Frequency Identification).

 • Ametyst komunikuje się z radiowymi czytnikami znaczników ATR (Active Tag Reader), które czytają i zapamiętują adresy elektronicznych znaczników umieszczonych w lampach górniczych.


Konfiguracja sprz towa systemu ametyst

Konfiguracja sprzętowa systemu Ametyst


Funkcjonalno systemu informatycznego

Funkcjonalność systemu informatycznego

 • Obsługa komunikacji z czytnikami Przesyła dane w radiowej sieci teletransmisyjnej z urządzeń systemu łączności, zapewnia zbieranie informacji w radiowej sieci teletransmisyjnej.

 • Organizacja bazy danychOrganizuje i konserwuje zasoby danych o osobach, urządzeniach technicznych oraz związane z nimi dane bieżące i historyczne, w tym również dane dotyczące eksploatacji i administracji systemu.

 • Identyfikacja i pozycjonowanieWyznacza liczby osób i urządzeń w zdefiniowanych strefach.

 • Prezentacja w przeglądarkach internetowychZapewnia wizualizację, raportowanie, selekcję danych oraz udostępnianie ich na ekranach monitorów z możliwością sporządzania wydruków.


Modu y oprogramowania systemu

Moduły oprogramowania systemu

Aplikacja serwerowai zarządzania bazami danych - czytanie danych z czytników znaczników, wpisywanie danych do bazy oraz udostępnienie danych.

Aplikacja internetowa - obsługa interfejsu użytkownika, wizualizacja, raportowanie, selekcja oraz udostępnianie danych.

Moduł identyfikacji i pozycjonowania - algorytmy identyfikacji osób i urządzeń, aktualizacja danych o położeniu.


Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu

 • Konfigurowanie systemu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej w zakresie:

  • Bazy osób – udostępnianie do edycji danych o osobach,

  • Bazy urządzeń - udostępnianie do edycji danych o urządzeniach technicznych,

  • Ustawienia bramek – wprowadzanie i edycja danych dotyczących adresów i parametrów czytników, które są parami skojarzone w celu spełniania funkcji bramki,

  • Ustawienia stref – określanie wydzielonych stref w kopalni poprzez wybór bramek wyznaczających granice stref,

  • Rejestru użytkowników - przydzielanie uprawnień użytkownikom do ustalonych zakresów funkcjonalności.


Zestawienie os b z ich bie c pozycj

Zestawienie osób z ich bieżącą pozycją


Prezentacja stanu kopalni

Prezentacja stanu kopalni

 • System Ametyst wyznacza bieżący stan kopalni, który jest aktualizowany cyklicznie przez moduł identyfikacji i pozycjonowania. Aktualny stan zasobów kopalni prezentowany jest w przeglądarce internetowej w formie następujących widoków:

  • Mapa - wyświetlanie mapy kopalni w trójwymiarowej grafice wektorowej za pomocą technologii OpenGL,

  • Osoby - przegląd historii przemieszczania się poszczególnych osób,

  • Urządzenia - przegląd historii zmian położenia poszczególnych urządzeń technicznych,

  • Bramki – udostępnienie stanów liczników osób i urządzeń na poszczególnych bramkach obsługiwanych przez dwa czytniki znaczników,

  • Strefy - udostępnianie liczby osób i urządzeń w poszczególnych strefach,


Prezentacja danych systemowych

Prezentacja danych systemowych

 • Alarmy - udostępnianie zarejestrowanych w bazie danych wszystkich zdarzeń dotyczących działania całego systemu: awarii, ostrzeżeń i nieprawidłowości, jak również powrotów do prawidłowej pracy elementów systemu,

 • Diagnostyka – ustalanie prawidłowych parametrów pracy sieci radiowej oraz informowanie o statusie transmisji,

 • Dziennik – rejestruje zdarzenia wykonane przez użytkownika, które obejmuje:

  • identyfikatory użytkownika,

  • data i czas rejestracji w systemie i wyrejestrowania z systemu,

  • zapisy o udanych i nieudanych próbach dostępu do systemu oraz jego zasobów,

  • pliki, tabele, transakcje do których uzyskano dostęp.


Stan strefy oraz bramki na mapie geodezyjnej

Stan strefy oraz bramki na mapie geodezyjnej


Profil ameplus

Profil AMEplus

Kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie uruchomienia układów automatyki i systemów sterowania.

Współpraca ze światowymi koncernami przemysłu samochodowego: Škoda, Volkswagen, Mercedes, BMW, Hyundai, KIA, Opel, Fiat.

Specjalizacja w zdalnym sterowaniui monitorowaniu z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS oraz łączności radiowej, VPN.

Innowacyjność AMEplus powoduje ciągły rozwój i poszukiwanie nowoczesnych technologii internetowych (ATS4, Java).


Wsp praca z kghm oraz inova

Współpraca z KGHM oraz INOVA

AMEplus współpracuje z zakładami KGHM Polska Miedź, dla których opracowuje i wdraża programy do sterowania procesami wzbogacania rud miedzi i procesami rafinacji miedzi.

Porozumienie o współpracy ze spółką INOVA zawarte w celu rozwijania i doskonalenia działalności badawczo-rozwojowej przy zastosowaniach i wdrożeniach rozwiązań innowacyjnych w zakładach przemysłowych.


Ametyst

KGHM Polska Miedź

Škoda Auto a.s. Republika Czeska

BMW Spartanburg, South Carolina, USA

VW Shanghai, ChinyVW Poznań, Polska

Mercedes Benz, Hiszpania


Ametyst

Automatyka i systemy sterowania

Dziękuję za uwagę

Tadeusz Legierski

AMEplus Sp. z o.o.

44-105 Gliwice, ul. Żernicka 35

tel. + 48 (32) 23 92 710

tadeusz.legierski@ameplus.pl

www.ameplus.pl


 • Login