keep it simple
Download
Skip this Video
Download Presentation
Keep it Simple

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Keep it Simple - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Keep it Simple. IXP220 gebruiksgemak. Meervoudige se lectie van deuren. Verplichte velden. Automatische selectie RR. CTRL + F1. Systeem Navigatie. CTRL + 1. CTRL + 2. CTRL + 3. CTRL + 4. Inkorten van tagcodes. Code configuratie kan worden ingesteld voor elk type tag als

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Keep it Simple' - tad-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
keep it simple
Keep it Simple

IXP220 gebruiksgemak

Meervoudigeselectie van deuren

ctrl f1
CTRL + F1

SysteemNavigatie

inkorten van tagcodes
Inkorten van tagcodes

Code configuratiekanwordeningesteldvoor elk type tag als

tag type gebruiktwordt.

Met inkortenkanwordenbepaald hoe een tag moetwordengeïnterpreteerd.

slide10

Inter-Controller Communicatie

Systeemkanwordeningesteld op Fallback

of Inter Controller Communicatie mode.

Inter Controller Configuratie – dit is de standaardinstelling. 

slide14

Taghouderaanvullingen

Tag holder additions

Verzend E-Mail knop toegevoegd.

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd

slide16

E-Mail kannaarmeerderegeadresseerdenwordenverstuurd.

Web taghouderaanvullingen

Optie

voor V card

Invoerenbericht

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd

Verzend E-Mail knop toegevoegd.

slide17

Kieswanneer rapport verzondenwordt.

Rapportage schema

Kiesrapportagesoort

Steleen filter in.

Naarwiegaat het rapport.

slide18

Webrapportage

Ondersteuntgrafieken op bepaalderapporten.

slide19

Notifications

Configuratie van

E-Mail instellingen.

De controller kanberichten direct via Twitter versturen.

slide21

Configuratiegaat via een

wizard.

Name Notification

Configureer

actieveperiode

Kiesgewenste

Filters

slide25

Kiesontvanger.

Voeg rapport toe.

Voegdynamischberichtinhoud toe.

slide29

VisueleDeurControle

Site selectie.

Snapshots nemen en opslaan.

Deurkan via browser wordengeopend.

slide31

Tracker

Taghouderselectie

Transactions

Of Tagholders.

Er is eenmogelijkheidomeentaghoudertevolgen

slide33

Status icoon is bruin alsergeennieuwetransactieshebbenplaatsgevonden.

rich client is een light versie van de ixp220 basis applicatie
Rich Client is een Light versie van de IXP220 Basis Applicatie

Rich Client

Staatalleen tags toevoegen en configureren toe.

slide37

ImproTouch

 • De Impro Touch Module zorgtvoorintegratie en configuratie van diverse
 • third-party Biometrischelezersvoorgebruikbinnen de IXP220 Software
slide38

Zorgtvoordirecteregistratie van taghouders en relevantebiometrische

 • gegevens op de Biometrischelezersbinnen de IXP220 Software.
slide40

Liftsturing

 • Liftsturingbiedt de gebruikeraanvullendeveiligheid door vrijgave van verschillendeverdiepingen.
 • Taghoudershebben nu alleennogtoegang tot huneigenverdieping(en).
 • De IXP220 Controller ondersteuntmaximaal 8 liften met maximaal 32 verdiepingen per lift d.m.v. de O16 (Output 16) module
 • Toegangscontrolesystemenkunnenduswordenaangevuld met toegang per verdieping
slide44

Gebouwenbeheer

 • I/O (Input/output) sturingwordt in onssysteemgebouwenbeheergenoemd.
 • Dezemogelijkheidzorgtvoor het aansturen van diverse hardware in en op de site, zoalsverlichting, irrigatie, airconditioning en waterzoalverdergeschakeldkanworden.
 • I/O Control is Hardware, tijdgestuurd of gebeurtenisgestuurd.
 • Watbetekentdit?
 • In het verledenkonalleen hardware die via eenschakelaarwerktewordenaangeslotend.m.v. Output terminals en bestuurd via Input terminals.
slide45

Met gebeurtenis of tijdgestuurdeactieskunnendezedagelijkseactieswordenvoorgeprogrammeerdvoorbepaaldetijden of bij het optreden van eenbepaaldegebeurtenis in het toegangscontrolesysteem.

ad