Keep it simple
Download
1 / 45

Keep it Simple - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Keep it Simple. IXP220 gebruiksgemak. Meervoudige se lectie van deuren. Verplichte velden. Automatische selectie RR. CTRL + F1. Systeem Navigatie. CTRL + 1. CTRL + 2. CTRL + 3. CTRL + 4. Inkorten van tagcodes. Code configuratie kan worden ingesteld voor elk type tag als

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Keep it Simple' - tad-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Keep it simple
Keep it Simple

IXP220 gebruiksgemak

Meervoudigeselectie van deuren


Verplichtevelden


Automatischeselectie RR


Ctrl f1
CTRL + F1

SysteemNavigatie


Inkorten van tagcodes
Inkorten van tagcodes

Code configuratiekanwordeningesteldvoor elk type tag als

tag type gebruiktwordt.

Met inkortenkanwordenbepaald hoe een tag moetwordengeïnterpreteerd.


Inter-Controller Communicatie

Systeemkanwordeningesteld op Fallback

of Inter Controller Communicatie mode.

Inter Controller Configuratie – dit is de standaardinstelling. Inter Controller Communicatie Mode


Taghouderaanvullingen

Tag holder additions

Verzend E-Mail knop toegevoegd.

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd


E-Mail kannaarmeerderegeadresseerdenwordenverstuurd.

Optie

voor V card

Invoerenbericht


E-Mail kannaarmeerderegeadresseerdenwordenverstuurd.

Web taghouderaanvullingen

Optie

voor V card

Invoerenbericht

Mobieletelefoon & Email

veldentoegevoegd

Verzend E-Mail knop toegevoegd.


Kieswanneer rapport verzondenwordt.

Rapportage schema

Kiesrapportagesoort

Steleen filter in.

Naarwiegaat het rapport.


Webrapportage

Ondersteuntgrafieken op bepaalderapporten.


Notifications

Configuratie van

E-Mail instellingen.

De controller kanberichten direct via Twitter versturen.


Configuratiegaat via een

wizard.

Name Notification

Configureer

actieveperiode

Kiesgewenste

Filters


Kies meld methode


Kiesontvanger.

Voeg rapport toe.

Voegdynamischberichtinhoud toe.


Overzichtingesteldeberichtgeving.


VisueleDeurControle

Site selectie.

Snapshots nemen en opslaan.

Deurkan via browser wordengeopend.


Bewaakttaghouderlocatie in het gebouw en toontaan- of afwezigheid.


Tracker

Taghouderselectie

Transactions

Of Tagholders.

Er is eenmogelijkheidomeentaghoudertevolgenStatus icoon is bruin alsergeennieuwetransactieshebbenplaatsgevonden.


Rich client is een light versie van de ixp220 basis applicatie
Rich Client is een Light versie van de IXP220 Basis Applicatie

Rich Client

Staatalleen tags toevoegen en configureren toe.


Deurentoevoegen en configureren.


Biometrischeenrollmentmogelijk.


ImproTouch

 • De Impro Touch Module zorgtvoorintegratie en configuratie van diverse

 • third-party Biometrischelezersvoorgebruikbinnen de IXP220 Software


 • Zorgtvoordirecteregistratie van taghouders en relevantebiometrische

 • gegevens op de Biometrischelezersbinnen de IXP220 Software.


 • Centrale Database – voortoevoegen, wijzigen of verwijderen van bio-templates.


Liftsturing

 • Liftsturingbiedt de gebruikeraanvullendeveiligheid door vrijgave van verschillendeverdiepingen.

 • Taghoudershebben nu alleennogtoegang tot huneigenverdieping(en).

 • De IXP220 Controller ondersteuntmaximaal 8 liften met maximaal 32 verdiepingen per lift d.m.v. de O16 (Output 16) module

 • Toegangscontrolesystemenkunnenduswordenaangevuld met toegang per verdieping • Elke lift krijgteennaam.Gebouwenbeheer

 • I/O (Input/output) sturingwordt in onssysteemgebouwenbeheergenoemd.

 • Dezemogelijkheidzorgtvoor het aansturen van diverse hardware in en op de site, zoalsverlichting, irrigatie, airconditioning en waterzoalverdergeschakeldkanworden.

 • I/O Control is Hardware, tijdgestuurd of gebeurtenisgestuurd.

 • Watbetekentdit?

 • In het verledenkonalleen hardware die via eenschakelaarwerktewordenaangeslotend.m.v. Output terminals en bestuurd via Input terminals.


 • Met gebeurtenis of tijdgestuurdeactieskunnendezedagelijkseactieswordenvoorgeprogrammeerdvoorbepaaldetijden of bij het optreden van eenbepaaldegebeurtenis in het toegangscontrolesysteem.


ad