Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov
Download
1 / 22

Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov. Dobra in slaba praksa. Odbor za spremembe (Change Board). Sestavljajo ga vsi (oz. predstavniki vseh), ki sodelujejo pri projektu – razvijalci,pisci dokumentacije, služba za podporo uporabnikom, prodaja, uprava...

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektiranje in organizacija informacijskih sistemov' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Odbor za spremembe change board
Odbor za spremembe(Change Board)

 • Sestavljajo ga vsi (oz. predstavniki vseh), ki sodelujejo pri projektu – razvijalci,pisci dokumentacije, služba za podporo uporabnikom, prodaja, uprava...

 • Odbor mora potrditi vsako spremembo

 • Koristi:

  • manjša možnost, da bodo spremembe kaj pokvarile

  • o vseh spremembah bodo obveščeni vsi

  • razvijalcem so lahko spremembe všeč tudi, če niso potrebne; prodaji so všeč, tudi če niso (preprosto) izvedljive:odbor take spremembe ustavi

 • Slabosti:

  • birokracijo imajo radi le birokrati

  • odbor lahko sprejme preveč ali premalo sprememb

 • Podoben odbor je mogoče zasnovati tudi na nižjem nivoju


Dnevna gradnja in testiranje daily build and smoke test
Dnevna gradnja in testiranje(Daily Build and Smoke Test)

 • Aplikacijo vsak dan prevedemo, sestavimo in testiramo

 • “Vsak dan” lahko pomeni tudi samo “pogosto”: sinhronizacija projekta (sync pulse)

 • Razvijalcu ni potrebno dodajati vse kode sproti; ne sme pa čakati predolgo

 • Te prakse ni modro opuščati, ko se mudi: nasprotno!

 • Koristi:

  • zmanjšanje možnosti težav pri integraciji

  • sprotno testiranje bistveno olajša odpravljanje napak

  • večja vidljivost projekta

  • izboljšanje morale: programerji radi vidijo, da program dela

  • boljši odnosi z naročnikom

 • Slabosti:

  • odvisnost od resnosti razvijalcev in kvalitete testov

  • pritisk k izdaji pogostih vmesnih različic

 • Kazni (praviloma zabavne) za te, ki pokvarijo aplikacijo

 • NT 4.0 ima 5.6M vrstic in se je prevajal po 19 ur, a so ga vseeno prevedli in testirali dnevno


Pripravljenost na spremembe designing for change
Pripravljenost na spremembe(Designing for Change)

 • Vedi, kaj se utegne spremeniti

 • Skrivanje informacij

  • getID (sprememba IDjev iz pozitivnih v negativne...)

   • skriti način dodeljevanja IDjev ali pa celo njihov tip

 • Če veš, da se bo nekaj spreminjalo, poskrbi, da te to ne bo prizadelo

  • abstraktne podatkovne strukture uporabljaj kot abstraktne

  • uporabljaj simbolične konstante namesto konstant

  • ponavljajoča se koda sodi v funkcijo – čeprav enovrstično

 • Uporabljaj predmetno usmerjeno programiranje

 • Tveganja:

  • uporaba predmetov še ne pomeni predmetne usmerjenosti

  • in obratno, npr. Python (izvorna koda) je v osnovi predmetno usmerjen, čeprav v Cju


Postavljanje ciljev
Postavljanje ciljev

 • Možni cilji so, denimo:

  • minimalna raba pomnilnika

  • hitrost kode

  • preglednost izpisa

  • preglednost kode

  • dolžina kode

  • hitrost programiranja

 • Študije kažejo, da razvijalci sledijo cilju, ki jim ga zadajo

 • Prednosti:

  • Motivacija ob izpolnjevanju cilja

 • Slabosti:

  • Pomanjkanje motivacije, če cilji niso izpolnjeni


Skupni razvoj aplikacij joint application development jad
Skupni razvoj aplikacij(Joint Application Development, JAD)

 • Intenzivni sestanki uporabnikov, vodstva in razvijalcev: 3–5 dni, 4–8 ur dnevno

 • Sodelujoči:

  • “sponzor”

  • voditelj

  • uporabniki

  • dokumentalist (zapisnikar)

  • razvijalci, tehnično osebje

 • Prednosti

  • pritegne vodstvo k projektu

  • olajša analizo zahtev

  • odstranjuje nepotrebne funkcije

  • lahko se konča z razvitim prototipom


Skupni razvoj aplikacij jad voditelj
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Voditelj

 • Za uspeh je ključen dober voditelj

  • odlične komunikacijske sposobnosti

  • dober pogajalec, zna dobro usklajevati različne interese

  • dobro pozna poslovno plat projekta

  • odlične organizacijske sposobnosti

  • nepristranskost (zaključki sestanka ga ne zadevajo direktno)

  • nihče od ostalih udeležencev JAD mu ni nadrejen

 • JAD vodja

  • pripravi sestanek

  • ga vodi

  • spremlja njegove zaključke

 • Postavi osnovna pravila, na podlagi katerih se izvaja sestanek

 • Skrbi za dinamiko sestanka

  • vodi diskusije

  • v diskusije vključuje posamezne sodelujoče

  • razrešuje nastale konflikte

  • skrbi za to, da so doseženi cilji sestanka


Skupni razvoj aplikacij jad druge vloge
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Druge vloge

 • Uporabniki

  • določijo zahteve (povabiti je treba tiste, ki bodo to znali!)

  • revidirajo nastale načrte, modele in prototipe

  • odločajo o sprejetju zaključkov

 • Vodstvo

  • potrdi cilje projekta

  • postavi prioritete

  • potrdi urnike, stroške in ostale plane

 • Dokumentalist

  • vodi zapisnik

  • pogosto to vlogo opravlja eden od razvijalcev

 • Razvijalci

  • So prisotni, a se navadno ne vključujejo, če niso pozvani

  • Njihova naloga je skrbeti, da načrtovani sistem ne bo neizvedljiv

  • Lahko pomagajo dokumentalistu pri tehničnih detajlih


Skupni razvoj aplikacij jad prostor
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Prostor

 • Stran od poslovnih lokacij

 • Več sob, posebej če je sestanek več kot dvodneven


Hrana & Pijača

tabla s papirjem

tabla

projektor

uporabnikiinvoditelji

razvijalci in opazovalci

računalniški

projektor

vodja

JAD

zapisnikar

računalnik

tiskalnik

10-15 m

10-15 m


Skupni razvoj aplikacij jad klju ni dejavniki za uspeh
Skupni razvoj aplikacij (JAD):Ključni dejavniki za uspeh

 • izkušen vodja

 • predanost sponzorja metodologiji

 • ključni udeleženci popolnoma prisotni

 • na sestanek morajo priti “zvezde”, ne “nakladači” in birokrati; udeležene strani na JAD ne smejo poslati tistih, ki jih “lahko pogrešijo”

 • dislociranost sestanka (ni telefonov, e-mailov, ...)

 • dobra pripravljenost sodelujočih

 • realnost ciljev: če je navdušenje preveliko, si lahko zastavimo neuresničljive cilje

 • izogniti se je potrebno lažnemu vtisu, da smo večino dela opravili

 • nadaljevanje z inkrementalnimi pristopi (npr. z evolucijsko izdelavo prototipa)


Izbor primernega razvojnega modela
Izbor primernega razvojnega modela

 • Pri razvoju vedno implicitno ali eksplicitno uporabljamo nek model

 • Včasih se pravi model pojavi implicitno in intuitivno, modreje pa ga je izbrati zavestno

  [O tem ste sicer izvedeli vse pri Orodjih in razvoju aplikacij in drugih predmetih.]


Kratkoro ni mejniki miniature milestones
Kratkoročni mejniki(Miniature milestones)

 • Uvedemo takoj v začetku ali v krizni situaciji, ne pa kar iznenada

 • Postavijo si jih lahko tudi razvijalci sami (micro-management)

 • “Razdalja” med njimi naj bo dan ali dva.

  • za tako majhna opravila lažje določimo čas dela

  • zamujeno je lažje ujeti

 • Mejnik naj bo binaren: naloga je lahko opravljena ali ne, nič vmes.

 • Mejnikov ne smemo pozabljati, sicer bodo pozabljena opravila rušila načrt

 • Stalno preverjaj, kje si: brez tega kratkoročni mejniki nimajo smisla

 • Prednosti:

  • povečajo vidljivost

  • posebej primerni v krizni situaciji

  • učinkoviti v kombinaciji z dnevnim prevajanjem in testiranjem

  • primerni za razvojne cikle, ki jih je težko nadzorovati

  • dobri za motivacijo

 • Slabosti:

  • kratkoročni mejniki so neprimerni za dolgoročno načrtovanje


Oddaja del outsourcing
Oddaja del(Outsourcing)

 • Delo oddajamo z enakim razlogom, kot kruha ne pečemo sami doma (ali pač?)

 • Prednosti:

  • ponovna uporaba kupljenih komponent

  • večje število razvijalcev

  • večje izkušnje razvijalcev

 • Tveganje:

  • izguba vidljivosti

  • če nekdo drug razvija zate, te to ne reši skrbi za ta del aplikacije, temveč se tvoje skrbi le povečajo

   Vedno obdrži dovolj kontrole, da po potrebi potegneš razvoj nazaj k sebi!


Produktivno okolje
Produktivno okolje

 • Poprečen programer potrebuje 15 minut, da “odplava” v delo in lahko dela ure in ure, dokler ne postane lačen

 • Programer potrebuje:

  • deset kvadratnih metrov prostora

  • dva kvadratna metra mize

  • nastavljiva višina stola, monitorja...

  • možnost izklopa telefona

  • možnost izklopa sodelavcev ter drugega hrupa in motenj

  • pet metrov polic

 • Programerju pride prav tudi:

  • okno

  • tabla

  • možnost stika s sodelavci, konferenčne sobe

  • tiskalnik in kopirni stroj, pisarniški material


Jeziki za hiter razvoj rapid development languages
Jeziki za hiter razvoj(Rapid Development Languages)

 • Čim višji je jezik, tem

  • hitrejši bo razvoj

  • manj bo napak

  • lažje bo spreminjati že narejeno

   Slabosti:

  • (potencialno) počasnejša koda

  • neprimernost za nekatere tipe projektov

 • Dinamični jeziki so odličen pripomoček, če so uporabljani razumno in v kombinaciji s hitrejšimi jeziki.

  [O tem ste že poslušali pri ORA – dinamični jeziki.]


Skupina za orodja
Skupina za orodja

 • Skupina zadolžena za iskanje, testiranje, ocenjevanje in razpečevanje novih orodij

  • primerno za večje organizacije

  • lahko tudi en sam človek, ki tega niti ne počne ves čas

  • tudi če tega ni, se v skupini najde nekdo, ki to počne sam od sebe

 • Tveganja:

  • skupina mora biti na uslugo, ne pa določati standardov: razvijalec najbolj ve, kaj potrebuje, zato mu skupina lahko le svetuje

  • te skupine ne smejo sestavljati tisti, ki niso sposobni za “pravo delo”


Pomanjkanje motivacije
Pomanjkanje motivacije

 • Delovni prostor

  • premalo svetlobe, mize, polic

  • hrup, stalne prekinitve

  • neprimerna strojna oprema in razvojna orodja

  • ilegalne kopije programske opreme (?!)

 • Nezaupanje vodstvu:

  • zavajanje in manipulacija

  • tehnična nevednost

  • pomanjkanje stika s podrejenimi

 • Neupoštevanje programerjev pri odločitvah, ki jih zadevajo

 • Prehudi roki

 • Pomanjkanje priznanja

 • Slabo razpoloženje v skupini[več o tem na enem prihodnjih predavanj]


Slaba ekipa
Slaba ekipa

 • Četudi se s projektom mudi, je smiselno z začetkom počakati, da imajo čas pravi ljudje, ne pa postrgati vse do zadnjega

 • Neobvladljivi uslužbenci


Herojstvo
Herojstvo

 • Pretirana zagnanost dolgoročno le škodi

 • Pretirane prošnje za nadure imajo negativen učinek

 • Pretirane motivacijske kampanje takisto


Dodajanje ljudi v projekte ki zamujajo
Dodajanje ljudi v projekte, ki zamujajo

 • Če v projekte, ki zamujajo, dodajamo nove ljudi

  • bodo stari izgubljali čas z uvajanjem, namesto da bi delali,

  • novi sodelavci bodo delali počasi in s tem podirali načrte

  • v njihovi kodi bo veliko napak, s popravljanjem katerih bomo izgubili še več časa


Ostalo
Ostalo

 • Nerealna pričakovanja in pobožne želje

 • Pomanjkanje stika z naročniki

 • Prepogoste zamenjave tehnologij

 • Zamenjava orodij sredi projekta

 • Neuporaba orodij za

  • nadzor verzij

  • oddajanje in hranjenje poročil o hroščih

   [tudi o teh temah boste več izvedeli na prihodnjih predavanjih]


ad