1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA - PowerPoint PPT Presentation

HATALI
Download
1 / 17

 • 567 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HATALI ANNE BABA TUTUMLARI. 1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA 3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA 5. TUTARSIZ ANNE BABA. İLGİSİZ ANNE BABALAR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

1. İLGİSİZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

HATALI ANNEBABATUTUMLARI

1. LGSZ ANNE BABA 2. KATI ANNE BABA

3. KORUYUCU ANNE BABA 4. MKEMMELYET ANNE BABA

5. TUTARSIZ ANNE BABA


Lg s z anne babalar

LGSZ ANNE BABALAR

 • Disiplinsiz Tutum:ocuun kendi haline brakld anne baba tutumudur. ocuk ile aralarnda sevgi ba yoktur. ocua kar herhangi bir disiplin uygulanmaz.

LGSZ ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

 • Bu tutumu sergileyen ailelerde ocuk sevildiini hissedemez ve genellikle bu ocuklar sevgiyi baka insanlarda arama eilimi gsterirler.

 • Aile ii balar olduka zayftr.

 • ocuun sevgi ile bymemesi veya yok saylmas sebebiyle asosyal olma ihtimali yksektir.

 • Yaplan aratrmalar sulularn ounlukla bu tr ailelerde bydn ortaya koymaktadr.

 • ocuklar anne babalarndan ilgi ve efkat beklerler. Sevgi, ilgi ve efkatin olmad ortamda ocuklarn salkl yetimesi beklenemez.

LGSZ ANNE BABA TUTUMLARI


Kati otor ter anne babalar

KATI (OTORTER) ANNE BABALAR

Ar Disiplinli Tutum: Sevgi ba ok zayf, ancak disiplin uygulamalarnn ok sert olduu bir ortam vardr.

Bazen bu tutumu tek bana baba gsterir anne ocua ar koruyucu yaklaabilir.

Bu tutum, ikinci evliliini yapan ve einin ocuklarn benimseyemeyen vey anne veya vey baba tutumu olarak da karmza kabiliyor.

KATI ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

 • Byle bir tutumla yetitirilen ocuklar, genellikle ya isyan edip asi oluyor veya sindirilip pasif bir kiilik gelitiriyorlar.

 • Bu tutumu sergileyen ailelerin ocuklar, evden kamaya daha meyilli oluyorlar.

KATI ANNE BABA TUTUMLARI


Koruyucu anne babalar

KORUYUCU ANNE BABALAR

Anne babann ar korumas, ocua gerektiinden fazla kontrol ve zen gstermesi anlamna gelir.

Bu bamllk ocuun yaam boyunca srebilir ve ayn koruyucu tutumu gelecekte einden bekleyebilir.

 • Bunun sonucu olarak ocuk, dier kiilere ar baml, gvensiz, duygusal problemleri olan bir kii olur.

KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

 • Kendisi yapabilecekken, anne ocua yemek yedirir, ayakkabsn tirtn giydirir, onun tutan eli olur;

 • Onun yerine konuur, konuan dili olur;

 • Okula giderken antasn gtrr, yryen aya olur;

 • Okuldan geldikten sonra devini yapar, dnen akl olur.

  Sonuta ocuun bu organlar kullanlmadklar iin geliemez.

KORUYUCU ANNE BABA TUTUMLARI


M kemmel yet anne babalar

MKEMMELYET ANNE BABALAR

 • Genellikle tek ocuklu ve/veya maddi durumu iyi olan ailelerde daha sk grlr.

 • Ar derecede verilen sevginin yannda bir de ar disiplin vardr. Yani ocua her eyi veren ailenin ocuktan beklentileri de ok st dzeydedir.

MKEMMELLYET ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

 • Bu ocuklar yle bir ortamda yetiirler ki her ey belirlidir. Kurallar fazlaca kat ve abartldr. ocuun hayatna ar mdahale vardr.

 • Bu tutumun en kt taraf da anne babalarn kendilerini ok sorumlu ve bilgili olarak grmeleri ve bu yzden de yeniliklere ak olmamalardr.

MKEMMELLYET ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

 • Ar mkemmeliyeti aileler ocuklarnn yaptklar hatalara dayanamazlar. Bunun iin kafalarnda hakl gerekeler retirler.

  imdi renmezse hi renemez.

  Zeki olmasa ben de bu kadar ey beklemezdim, amao kapasitesini kullanmyor ki.

 • ocukta, davranlarnn sonularndan korkma sebebiyle renilmi aresizlik oluabilir. ocuk aile tarafndan hep mkemmele odakland iin deneyip yapamamaktansa hii denememeyi tercih edebilir.

MKEMMELLYET ANNE BABA TUTUMLARI


Tutarsiz anne babalar

TUTARSIZ ANNE BABALAR

 • Aileler arasnda en sk grlen ve ocuun psikolojik geliimini olumsuz ynde etkileyen hatal ana baba tutumlarndan biri de tutarsz tutumdur.

  Tutarszlk aile iinde ekilde otaya kabilir.

  a. Anne ile Baba Arasnda Tutarszlk

  b. Anne veya Babann kendi iinde Tutarszl

  c. Aile bykleri ve yakn evrenin tutarszl krklemeleri

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


A anne baba aras nda tutars zl k

a.Anne Baba Arasnda Tutarszlk

 • Anne ile babann ocuk eitimi hakknda ortak bir fikirleri yoktur.

 • Byk ihtimalle her ikisi de kendi ailelerinde grdkleri disiplin yntemlerini uygulamak istemektedirler.

 • Anne ile baba arasndaki tutarszl ocuk kendi kar iin kullanr.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


B annenin veya baban n kendi inde tutars zl

b. Annenin veya Babann Kendi inde Tutarszl

 • Anne ya da baba olayn iinde ikinci bir ahs yokken kendi iinde tutarszla debilir.

 • nce izin verdii bir duruma sonradan, artlarda hibir deiiklik olmad halde izin vermemesi gibi.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


C a le b y kler ve yakin evren n tutarsizli i k r klemeler

c. ALE BYKLER VE YAKIN EVRENN TUTARSIZLII KRKLEMELER

 • Anne babann ocuklarna tutarsz davranmalarna neden olan d etmenlerin banda aile byklerinin yanl tutumlar yatmaktadr.

 • Aile byklerinin hatal tutumlar anne babann otoritesini baltalamaktadr.

TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI


Demokrat k tutum

DEMOKRATK TUTUM

Demokratik tutum, yukarda sz edilen hatal anne baba tutumlarnn olmad, aile ii iletiimin kaliteli olduu ve aile ile ilgili verilen kararlarda tm aile bireylerinin sz sahibi olduu tutumdur.

DEMOKRATK ANNE BABA TUTUMLARI


1 lg s z anne baba 2 kati anne baba

Demokratik tutum, ocuun alabildiine zgr, istedii gibi davranabildii bir tuttum deildir.

 • ocuun fikirlerine deer verildii,

 • Sevgi ve disiplinin dengeli verildii,

 • ocuun nemsendii, aile tutumudur.

DEMOKRATK ANNE BABA TUTUMLARI


Ba arili anne babalar

BAARILI ANNE BABALAR;

 • ocuun ihtiyalarn sezen

 • Onlara uygun yantlar veren

 • Ar hogrl veya kat olmayan

 • Davranlarnda tutarl olan

 • Kar kmadan nce ocuun isteklerini dinleyen anne babalardr.

DEMOKRATK ANNE BABA TUTUMLARI


 • Login