HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE - PowerPoint PPT Presentation

Huntingtonova bolezen in druge horee l.jpg
Download
1 / 45

 • 1151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE . Vid Zgonc, Senta Frol, Jan Kobal. horea ( choreia, gr. ples ) nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu stopnjujejo se pri hotenih gibih

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Huntingtonova bolezen in druge horee l.jpg

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Vid Zgonc, Senta Frol,

Jan Kobal


Slide2 l.jpg

 • horea (choreia, gr. ples)

  • nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo

  • najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu

  • stopnjujejo se pri hotenih gibih

  • več jih je, če je bolnik napet

 • atetoza: gibi počasnejši kot horea

 • horeoatetoza

 • balizem:

  • akuten/subakuten začetek, večja amplituda, proksimalne mišice

  • hemibalizem, mono-, para-, bi- balizem

   • lezija: subtalamično jedro (26%), druga jedra (53%), brez lezije (20%)


Klini ne zna ilnosti horee l.jpg

KLINIČNE ZNAČILNOSTI HOREE

 • blaga horea - motorični nemir

 • parakinezije - prehod horeatičnih zgibkov v hotene gibe

 • “motor impersistence”- motorična nevztrajnost

  • “darting tongue”

  • “milkmaid’s grip”

 • upočasnjen, prekinjajoč govor, preprosto vokaliziranje (godrnjanje, brundanje), motnje artikulacije in fonacije


Slide4 l.jpg

D.D.


Slide5 l.jpg

<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

40 %

<5 %

<5 %

<5 %

6 %

14 %

10 %

10 %


Huntingtonova bolezen l.jpg

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • Lund-Huntington chorea

 • J. C. Lund:Chorea Sti Viti i Sætersdalen. Uddrag af Distriktslæge J. C. Lunds Medicinalberetning for 1860. Beretning om Sundhedstilstanden m.m. i Norge i 1860, pp. 137-138. This work was not translated into English until 1959.

 • G. Huntington:On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, volume 26, no. 15, April 13, 1872, pp. 317-321. German translation by A. Steyerthal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1908, 44: 655.


Huntingtonova bolezen7 l.jpg

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • avtosomno-dominantna, visoko penetrantna, nevrodegenerativna, kronična, progresivna

 • prevalenca: 4-8/ 100.000 (120 bolnikov v Sloveniji)

 • starost: 30-50 let

 • prizadene tri sisteme:

  • gibanje

  • osebnost, razpoloženje, vedenje, čustva

  • kognicija

 • začne kot:

  • motnja gibanja (60 %)

  • psihiatrična simptomatika (15 %)

  • kombinacija obojega (25 %)

 • smrt: 10-20 let po nastanku težav


 • Patogeneza l.jpg

  PATOGENEZA

  • mutacija gena za protein huntingtin na 4. kromosomu (l.1993)

  • nestabilne ponovitve CAG tripletov

  • poliglutaminska bolezen (polyQ)

  • nestabilna mutacija, anticipacija

  • več CAG-ov, prej zboliš (npr. >80, pred 10.letom)

  • mutirani huntingtin je bolj odporen na proteolitično razgradnjo

  • produkti neuspešne proteolize se kopičijo v citoplazmi in jedru, motijo celično funkcijo

  • nevrodegeneracija, izguba nevronov, glioza

   • regionalna selektivnost: kaudatus, putamen, korteks, subkortikalna belina

   • sprva prizadeta indirektna kortiko-striato-palido-talamo-kortikalna pot, ki povzroči inhibicijo talamo-kortikalne aktivnosti in hiperkinezo

   • kasneje prizadeta tudi direktna pot, hiperkineza preide v akinezo (parkinsonizem)


  Normalno 30 l.jpg

  NORMALNO< 30

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG ....

  (CAG)< 30


  Premutacija 30 35 l.jpg

  PREMUTACIJA30-35

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG ..

  (CAG)30-35


  Mutacija z nepopolno penetranco 36 39 l.jpg

  MUTACIJA Z NEPOPOLNO PENETRANCO36-39

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)36-39


  Popolna penetranca 40 ali ve l.jpg

  POPOLNA PENETRANCA40 ali več

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)40 ali več


  Atrofija kaudatusa in putamna l.jpg

  ATROFIJA KAUDATUSA IN PUTAMNA


  Slide14 l.jpg

  PAFI

  propad nevronov v putamnu in kaudatusu

  funkcionalna inaktivacija subtalamičnega jedra

  nezadostna inhibicija talamusa

  zvečana talamo-kortikalna aktivnost

  zvečana kortiko-bulbarna/spinalna aktivnost


  Anticipacija l.jpg

  ANTICIPACIJA

  OČETJE

  OTROCI


  Motnja gibanja l.jpg

  MOTNJA GIBANJA

  • zgodnja faza: nerodnost, dizartrija, bolniki ne opazijo težav

  • sčasoma: horeatični zgibki

  • pozna faza: distonija, parkinsonizem


  Motnja gibanja hoje l.jpg

  MOTNJA GIBANJA – hoje

  • širokotirna hoja

  • posturalna nestabilnost

  • majanje v kolenih

  • klecanje

  • padci

  • nezmožnost hoje (hiperkinetična, akinetična)


  Motnja gibanja komunikacije po iranja l.jpg

  MOTNJA GIBANJA – komunikacije, požiranja

  • zmanjšana verbalna fluentnost

  • progresivna dizartrija

  • mutizem

  • disfagija

  • aspiracija - pljučnica


  Motnja gibanja o esnih gibov l.jpg

  MOTNJA GIBANJA – očesnih gibov

  • upočasnjena iniciacija sakad

  • upočasnjene sakade

  • hipometrija sakad

  • za sprožitev sakad potrebuje dražljaj (mežik ali obrat glave)

  • pareza konvergence

  • pozna faza: nezmožnost hotenih očesnih gibov


  Motnja gibanja atipi ni znaki 7 l.jpg

  MOTNJA GIBANJA – atipični znaki (7%)

  • distonija, ataksija, parkinsonizem

  • Westphalova varianta

   • akinetično-distonična oblika

  • Juvenilna HD

   • < 21 letom, distonija, parkinsonizem, mioklonus, epi. napadi, podedovana od očeta, veliko št. CAG tripletov


  Nevropsihiatri ne motnje 98 l.jpg

  NEVROPSIHIATRIČNE MOTNJE(98 %)

  • osebnostne spremembe: razdražljivost, apatičnost, togo razmišljanje

  • razpoloženjske motnje (38%) - depresija, manija

  • psihoza

  • samomorilne težnje(samomor vzrok za smrt v 7,5 %)

  • demenca


  Kognicija l.jpg

  KOGNICIJA

  • zgodnji znak: diseksekutivni sindrom

   • (frontostriatalna degeneracija): težave organizacije, načrtovanja, prioritet, predvidevanja, učenja na napakah, reševanja problemov, kontrole impulzov, težko ločijo signal od šuma, KPSS je še b.p., verbalna disfluentnost

  • pozna faza: demenca


  Diagnostika hd l.jpg

  DIAGNOSTIKA HD

  • genetsko testiranje: PCR – določitev št. CAG tripletov

   • pri simptomatskih

   • pri asimptomatskih ???

   • bolnik s tipično klinično sliko in pozitivno družinsko anamnezo HD

    • postavimo dg. klinično, brez genetskega testa

   • bolnik s tipično kl. sliko in negativno druž. anamnezo

    • 25 % pozitiven genetski test

   • prenatalno testiranje IVF embrijev

  • lab. preiskave

  • slikovne preiskave: CT, MRI (korelacija s klinično sliko je slaba), SPECT, PET


  Terapija l.jpg

  TERAPIJA

  • simptomatska

  • FTH, DT, logoped

  • koencim Q10, remacemid ?

  • nevroprotektivni agensi ?

   • kreatin

   • minociklin

   • etil eikozapentenoat

  • krg. (striatalni xenografti, alografti)


  Benigna dru inska horea l.jpg

  Benigna družinska horea

  • genetsko heterogena

  • prva dekada življenja

  • neprogresivna

  • majhen kognitiven upad in spremembe obnašanja

  • motnje gibanja omilijo preko adolescence


  Senilna horea l.jpg

  Senilna horea

  • starost

  • nenaden razvoj

  • žvečenje, gibi z jezikom, gibi z ustnicami

  • prevečkrat dg


  Huntington s disease like ilnesses hdl l.jpg

  Huntington’s disease-like ilnesses (HDL)

  • 1 % klinično tipičnih HB je brez mutacije

  • HDL-1: dominantno dedovanje, gen za prionski protein na K 20

  • HDL-2: gen za junktofilin na K 16

  • HDL-3: recesivno dedovanje, K 4

  • HDL-4: dominantno dedovanje

  • genetski testi niso dostopni


  Dentatorubral pallidoluysian atrophy haw river syndrome drpla l.jpg

  Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)- DRPLA

  • AD (mutacija K12)

  • simptomi: horea, ataksija, mioklonus, krči, distonija, parkinsonizem, psihoza, demenca

  • tretja dekada življenja

  • progresija bolezni


  Nevro akantocitoza l.jpg

  NEVROAKANTOCITOZA

  • AR, K 9 (CHAC gen)

  • četrta dekada življenja

  • oralna horea, distonija

  • vedenjske spremembe

  • subkortikalna demenca

  • miopatija, aksonska nevropatija


  Mcleod sindrom l.jpg

  McLeod sindrom

  • X- vezano recesivno, XK gen (Kell)

  • šesta dekada življenja

  • počasi progresivna

  • aksonska nevropatija, miopatija

  • horea okončin, oralna horea


  Fahrova bolezen l.jpg

  Fahrova bolezen

  • bilateralna kalcifikacija

  • dedna / sporadična

  • horea, parkinsonizem, tremor, distonija

  • kognitivni upad, psihiatrična obolenja


  Wilsonova bolezen l.jpg

  Wilsonova bolezen

  • recesivno

  • baker

  • tremor, distonija, (horea)


  Pridobljene strukturne lezije l.jpg

  PRIDOBLJENE STRUKTURNE LEZIJE

  • globoke lezije

  • distalna horea / proksimalni balizem


  Vaskularne spremembe l.jpg

  Vaskularne spremembe

  • hemibalizem/ hemihorea

  • starejši

  • th – simptomatska, prim., sek. preventiva


  Sydenhamova horea l.jpg

  Sydenhamova horea

  • revmatska vročica (STR)

  • nenaden razvoj horee (generalizirana), preneha po 6 mesecih

  • utrujenost, razdražljivost

  • later-life horea


  Paraneoplazije l.jpg

  Paraneoplazije

  • mikrocelularni ca. pljuč,

  • NHL

  • primarni možganski limfom

  • ledvični ca.


  Sistemske metabolne motnje in toksini l.jpg

  SISTEMSKE METABOLNE MOTNJE IN TOKSINI

  • aketotična hiperglikemija

   • hemihorea / hemibalizem

   • starejši


  Video 1 l.jpg

  Video 1


  Video 2 l.jpg

  Video 2


  Video 3 l.jpg

  Video 3


  Video 4 l.jpg

  Video 4


  Video 5 l.jpg

  Video 5


  Video x l.jpg

  Video x


  Video y l.jpg

  Video y


  Video z l.jpg

  Video z


 • Login