Download

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE


Advertisement
/ 45 []
Download Presentation
Comments
tabitha
From:
|  
(118) |   (0) |   (0)
Views: 260 | Added:
Rate Presentation: 7 0
Description:
HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE . Vid Zgonc, Senta Frol, Jan Kobal. horea ( choreia, gr. ples ) nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu stopnjujejo se pri hotenih gibih
HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huntingtonova bolezen in druge horee l.jpgSlide 1

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Vid Zgonc, Senta Frol,

Jan Kobal

Slide2 l.jpgSlide 2

 • horea (choreia, gr. ples)

  • nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo

  • najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu

  • stopnjujejo se pri hotenih gibih

  • več jih je, če je bolnik napet

 • atetoza: gibi počasnejši kot horea

 • horeoatetoza

 • balizem:

  • akuten/subakuten začetek, večja amplituda, proksimalne mišice

  • hemibalizem, mono-, para-, bi- balizem

   • lezija: subtalamično jedro (26%), druga jedra (53%), brez lezije (20%)

Klini ne zna ilnosti horee l.jpgSlide 3

KLINIČNE ZNAČILNOSTI HOREE

 • blaga horea - motorični nemir

 • parakinezije - prehod horeatičnih zgibkov v hotene gibe

 • “motor impersistence”- motorična nevztrajnost

  • “darting tongue”

  • “milkmaid’s grip”

 • upočasnjen, prekinjajoč govor, preprosto vokaliziranje (godrnjanje, brundanje), motnje artikulacije in fonacije

Slide4 l.jpgSlide 4

D.D.

Slide5 l.jpgSlide 5

<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

40 %

<5 %

<5 %

<5 %

6 %

14 %

10 %

10 %

Huntingtonova bolezen l.jpgSlide 6

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • Lund-Huntington chorea

 • J. C. Lund:Chorea Sti Viti i Sætersdalen. Uddrag af Distriktslæge J. C. Lunds Medicinalberetning for 1860. Beretning om Sundhedstilstanden m.m. i Norge i 1860, pp. 137-138. This work was not translated into English until 1959.

 • G. Huntington:On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, volume 26, no. 15, April 13, 1872, pp. 317-321. German translation by A. Steyerthal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1908, 44: 655.

Huntingtonova bolezen7 l.jpgSlide 7

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • avtosomno-dominantna, visoko penetrantna, nevrodegenerativna, kronična, progresivna

 • prevalenca: 4-8/ 100.000 (120 bolnikov v Sloveniji)

 • starost: 30-50 let

 • prizadene tri sisteme:

  • gibanje

  • osebnost, razpoloženje, vedenje, čustva

  • kognicija

 • začne kot:

  • motnja gibanja (60 %)

  • psihiatrična simptomatika (15 %)

  • kombinacija obojega (25 %)

 • smrt: 10-20 let po nastanku težav

 • Patogeneza l.jpgSlide 8

  PATOGENEZA

  • mutacija gena za protein huntingtin na 4. kromosomu (l.1993)

  • nestabilne ponovitve CAG tripletov

  • poliglutaminska bolezen (polyQ)

  • nestabilna mutacija, anticipacija

  • več CAG-ov, prej zboliš (npr. >80, pred 10.letom)

  • mutirani huntingtin je bolj odporen na proteolitično razgradnjo

  • produkti neuspešne proteolize se kopičijo v citoplazmi in jedru, motijo celično funkcijo

  • nevrodegeneracija, izguba nevronov, glioza

   • regionalna selektivnost: kaudatus, putamen, korteks, subkortikalna belina

   • sprva prizadeta indirektna kortiko-striato-palido-talamo-kortikalna pot, ki povzroči inhibicijo talamo-kortikalne aktivnosti in hiperkinezo

   • kasneje prizadeta tudi direktna pot, hiperkineza preide v akinezo (parkinsonizem)

  Normalno 30 l.jpgSlide 9

  NORMALNO< 30

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG ....

  (CAG)< 30

  Premutacija 30 35 l.jpgSlide 10

  PREMUTACIJA30-35

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG ..

  (CAG)30-35

  Mutacija z nepopolno penetranco 36 39 l.jpgSlide 11

  MUTACIJA Z NEPOPOLNO PENETRANCO36-39

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)36-39

  Popolna penetranca 40 ali ve l.jpgSlide 12

  POPOLNA PENETRANCA40 ali več

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)40 ali več

  Atrofija kaudatusa in putamna l.jpgSlide 13

  ATROFIJA KAUDATUSA IN PUTAMNA

  Slide14 l.jpgSlide 14

  PAFI

  propad nevronov v putamnu in kaudatusu

  funkcionalna inaktivacija subtalamičnega jedra

  nezadostna inhibicija talamusa

  zvečana talamo-kortikalna aktivnost

  zvečana kortiko-bulbarna/spinalna aktivnost

  Anticipacija l.jpgSlide 15

  ANTICIPACIJA

  OČETJE

  OTROCI

  Motnja gibanja l.jpgSlide 16

  MOTNJA GIBANJA

  • zgodnja faza: nerodnost, dizartrija, bolniki ne opazijo težav

  • sčasoma: horeatični zgibki

  • pozna faza: distonija, parkinsonizem

  Motnja gibanja hoje l.jpgSlide 17

  MOTNJA GIBANJA – hoje

  • širokotirna hoja

  • posturalna nestabilnost

  • majanje v kolenih

  • klecanje

  • padci

  • nezmožnost hoje (hiperkinetična, akinetična)

  Motnja gibanja komunikacije po iranja l.jpgSlide 18

  MOTNJA GIBANJA – komunikacije, požiranja

  • zmanjšana verbalna fluentnost

  • progresivna dizartrija

  • mutizem

  • disfagija

  • aspiracija - pljučnica

  Motnja gibanja o esnih gibov l.jpgSlide 19

  MOTNJA GIBANJA – očesnih gibov

  • upočasnjena iniciacija sakad

  • upočasnjene sakade

  • hipometrija sakad

  • za sprožitev sakad potrebuje dražljaj (mežik ali obrat glave)

  • pareza konvergence

  • pozna faza: nezmožnost hotenih očesnih gibov

  Motnja gibanja atipi ni znaki 7 l.jpgSlide 20

  MOTNJA GIBANJA – atipični znaki (7%)

  • distonija, ataksija, parkinsonizem

  • Westphalova varianta

   • akinetično-distonična oblika

  • Juvenilna HD

   • < 21 letom, distonija, parkinsonizem, mioklonus, epi. napadi, podedovana od očeta, veliko št. CAG tripletov

  Nevropsihiatri ne motnje 98 l.jpgSlide 21

  NEVROPSIHIATRIČNE MOTNJE(98 %)

  • osebnostne spremembe: razdražljivost, apatičnost, togo razmišljanje

  • razpoloženjske motnje (38%) - depresija, manija

  • psihoza

  • samomorilne težnje(samomor vzrok za smrt v 7,5 %)

  • demenca

  Kognicija l.jpgSlide 22

  KOGNICIJA

  • zgodnji znak: diseksekutivni sindrom

   • (frontostriatalna degeneracija): težave organizacije, načrtovanja, prioritet, predvidevanja, učenja na napakah, reševanja problemov, kontrole impulzov, težko ločijo signal od šuma, KPSS je še b.p., verbalna disfluentnost

  • pozna faza: demenca

  Diagnostika hd l.jpgSlide 23

  DIAGNOSTIKA HD

  • genetsko testiranje: PCR – določitev št. CAG tripletov

   • pri simptomatskih

   • pri asimptomatskih ???

   • bolnik s tipično klinično sliko in pozitivno družinsko anamnezo HD

    • postavimo dg. klinično, brez genetskega testa

   • bolnik s tipično kl. sliko in negativno druž. anamnezo

    • 25 % pozitiven genetski test

   • prenatalno testiranje IVF embrijev

  • lab. preiskave

  • slikovne preiskave: CT, MRI (korelacija s klinično sliko je slaba), SPECT, PET

  Terapija l.jpgSlide 24

  TERAPIJA

  • simptomatska

  • FTH, DT, logoped

  • koencim Q10, remacemid ?

  • nevroprotektivni agensi ?

   • kreatin

   • minociklin

   • etil eikozapentenoat

  • krg. (striatalni xenografti, alografti)

  Benigna dru inska horea l.jpgSlide 25

  Benigna družinska horea

  • genetsko heterogena

  • prva dekada življenja

  • neprogresivna

  • majhen kognitiven upad in spremembe obnašanja

  • motnje gibanja omilijo preko adolescence

  Senilna horea l.jpgSlide 26

  Senilna horea

  • starost

  • nenaden razvoj

  • žvečenje, gibi z jezikom, gibi z ustnicami

  • prevečkrat dg

  Huntington s disease like ilnesses hdl l.jpgSlide 27

  Huntington’s disease-like ilnesses (HDL)

  • 1 % klinično tipičnih HB je brez mutacije

  • HDL-1: dominantno dedovanje, gen za prionski protein na K 20

  • HDL-2: gen za junktofilin na K 16

  • HDL-3: recesivno dedovanje, K 4

  • HDL-4: dominantno dedovanje

  • genetski testi niso dostopni

  Dentatorubral pallidoluysian atrophy haw river syndrome drpla l.jpgSlide 28

  Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)- DRPLA

  • AD (mutacija K12)

  • simptomi: horea, ataksija, mioklonus, krči, distonija, parkinsonizem, psihoza, demenca

  • tretja dekada življenja

  • progresija bolezni

  Nevro akantocitoza l.jpgSlide 29

  NEVROAKANTOCITOZA

  • AR, K 9 (CHAC gen)

  • četrta dekada življenja

  • oralna horea, distonija

  • vedenjske spremembe

  • subkortikalna demenca

  • miopatija, aksonska nevropatija

  Mcleod sindrom l.jpgSlide 30

  McLeod sindrom

  • X- vezano recesivno, XK gen (Kell)

  • šesta dekada življenja

  • počasi progresivna

  • aksonska nevropatija, miopatija

  • horea okončin, oralna horea

  Fahrova bolezen l.jpgSlide 31

  Fahrova bolezen

  • bilateralna kalcifikacija

  • dedna / sporadična

  • horea, parkinsonizem, tremor, distonija

  • kognitivni upad, psihiatrična obolenja

  Wilsonova bolezen l.jpgSlide 32

  Wilsonova bolezen

  • recesivno

  • baker

  • tremor, distonija, (horea)

  Pridobljene strukturne lezije l.jpgSlide 33

  PRIDOBLJENE STRUKTURNE LEZIJE

  • globoke lezije

  • distalna horea / proksimalni balizem

  Vaskularne spremembe l.jpgSlide 34

  Vaskularne spremembe

  • hemibalizem/ hemihorea

  • starejši

  • th – simptomatska, prim., sek. preventiva

  Sydenhamova horea l.jpgSlide 35

  Sydenhamova horea

  • revmatska vročica (STR)

  • nenaden razvoj horee (generalizirana), preneha po 6 mesecih

  • utrujenost, razdražljivost

  • later-life horea

  Paraneoplazije l.jpgSlide 36

  Paraneoplazije

  • mikrocelularni ca. pljuč,

  • NHL

  • primarni možganski limfom

  • ledvični ca.

  Sistemske metabolne motnje in toksini l.jpgSlide 37

  SISTEMSKE METABOLNE MOTNJE IN TOKSINI

  • aketotična hiperglikemija

   • hemihorea / hemibalizem

   • starejši

  Video 1 l.jpgSlide 38

  Video 1

  Video 2 l.jpgSlide 39

  Video 2

  Video 3 l.jpgSlide 40

  Video 3

  Video 4 l.jpgSlide 41

  Video 4

  Video 5 l.jpgSlide 42

  Video 5

  Video x l.jpgSlide 43

  Video x

  Video y l.jpgSlide 44

  Video y

  Video z l.jpgSlide 45

  Video z


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro