Huntingtonova bolezen in druge horee l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE PowerPoint PPT Presentation


 • 1092 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE . Vid Zgonc, Senta Frol, Jan Kobal. horea ( choreia, gr. ples ) nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu stopnjujejo se pri hotenih gibih

Download Presentation

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Vid Zgonc, Senta Frol,

Jan Kobal


 • horea (choreia, gr. ples)

  • nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo

  • najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu

  • stopnjujejo se pri hotenih gibih

  • več jih je, če je bolnik napet

 • atetoza: gibi počasnejši kot horea

 • horeoatetoza

 • balizem:

  • akuten/subakuten začetek, večja amplituda, proksimalne mišice

  • hemibalizem, mono-, para-, bi- balizem

   • lezija: subtalamično jedro (26%), druga jedra (53%), brez lezije (20%)


KLINIČNE ZNAČILNOSTI HOREE

 • blaga horea - motorični nemir

 • parakinezije - prehod horeatičnih zgibkov v hotene gibe

 • “motor impersistence”- motorična nevztrajnost

  • “darting tongue”

  • “milkmaid’s grip”

 • upočasnjen, prekinjajoč govor, preprosto vokaliziranje (godrnjanje, brundanje), motnje artikulacije in fonacije


D.D.


<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

40 %

<5 %

<5 %

<5 %

6 %

14 %

10 %

10 %


HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • Lund-Huntington chorea

 • J. C. Lund:Chorea Sti Viti i Sætersdalen. Uddrag af Distriktslæge J. C. Lunds Medicinalberetning for 1860. Beretning om Sundhedstilstanden m.m. i Norge i 1860, pp. 137-138. This work was not translated into English until 1959.

 • G. Huntington:On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, volume 26, no. 15, April 13, 1872, pp. 317-321. German translation by A. Steyerthal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1908, 44: 655.


HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • avtosomno-dominantna, visoko penetrantna, nevrodegenerativna, kronična, progresivna

 • prevalenca: 4-8/ 100.000 (120 bolnikov v Sloveniji)

 • starost: 30-50 let

 • prizadene tri sisteme:

  • gibanje

  • osebnost, razpoloženje, vedenje, čustva

  • kognicija

 • začne kot:

  • motnja gibanja (60 %)

  • psihiatrična simptomatika (15 %)

  • kombinacija obojega (25 %)

 • smrt: 10-20 let po nastanku težav


 • PATOGENEZA

  • mutacija gena za protein huntingtin na 4. kromosomu (l.1993)

  • nestabilne ponovitve CAG tripletov

  • poliglutaminska bolezen (polyQ)

  • nestabilna mutacija, anticipacija

  • več CAG-ov, prej zboliš (npr. >80, pred 10.letom)

  • mutirani huntingtin je bolj odporen na proteolitično razgradnjo

  • produkti neuspešne proteolize se kopičijo v citoplazmi in jedru, motijo celično funkcijo

  • nevrodegeneracija, izguba nevronov, glioza

   • regionalna selektivnost: kaudatus, putamen, korteks, subkortikalna belina

   • sprva prizadeta indirektna kortiko-striato-palido-talamo-kortikalna pot, ki povzroči inhibicijo talamo-kortikalne aktivnosti in hiperkinezo

   • kasneje prizadeta tudi direktna pot, hiperkineza preide v akinezo (parkinsonizem)


  NORMALNO< 30

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG ....

  (CAG)< 30


  PREMUTACIJA30-35

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG ..

  (CAG)30-35


  MUTACIJA Z NEPOPOLNO PENETRANCO36-39

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)36-39


  POPOLNA PENETRANCA40 ali več

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)40 ali več


  ATROFIJA KAUDATUSA IN PUTAMNA


  PAFI

  propad nevronov v putamnu in kaudatusu

  funkcionalna inaktivacija subtalamičnega jedra

  nezadostna inhibicija talamusa

  zvečana talamo-kortikalna aktivnost

  zvečana kortiko-bulbarna/spinalna aktivnost


  ANTICIPACIJA

  OČETJE

  OTROCI


  MOTNJA GIBANJA

  • zgodnja faza: nerodnost, dizartrija, bolniki ne opazijo težav

  • sčasoma: horeatični zgibki

  • pozna faza: distonija, parkinsonizem


  MOTNJA GIBANJA – hoje

  • širokotirna hoja

  • posturalna nestabilnost

  • majanje v kolenih

  • klecanje

  • padci

  • nezmožnost hoje (hiperkinetična, akinetična)


  MOTNJA GIBANJA – komunikacije, požiranja

  • zmanjšana verbalna fluentnost

  • progresivna dizartrija

  • mutizem

  • disfagija

  • aspiracija - pljučnica


  MOTNJA GIBANJA – očesnih gibov

  • upočasnjena iniciacija sakad

  • upočasnjene sakade

  • hipometrija sakad

  • za sprožitev sakad potrebuje dražljaj (mežik ali obrat glave)

  • pareza konvergence

  • pozna faza: nezmožnost hotenih očesnih gibov


  MOTNJA GIBANJA – atipični znaki (7%)

  • distonija, ataksija, parkinsonizem

  • Westphalova varianta

   • akinetično-distonična oblika

  • Juvenilna HD

   • < 21 letom, distonija, parkinsonizem, mioklonus, epi. napadi, podedovana od očeta, veliko št. CAG tripletov


  NEVROPSIHIATRIČNE MOTNJE(98 %)

  • osebnostne spremembe: razdražljivost, apatičnost, togo razmišljanje

  • razpoloženjske motnje (38%) - depresija, manija

  • psihoza

  • samomorilne težnje(samomor vzrok za smrt v 7,5 %)

  • demenca


  KOGNICIJA

  • zgodnji znak: diseksekutivni sindrom

   • (frontostriatalna degeneracija): težave organizacije, načrtovanja, prioritet, predvidevanja, učenja na napakah, reševanja problemov, kontrole impulzov, težko ločijo signal od šuma, KPSS je še b.p., verbalna disfluentnost

  • pozna faza: demenca


  DIAGNOSTIKA HD

  • genetsko testiranje: PCR – določitev št. CAG tripletov

   • pri simptomatskih

   • pri asimptomatskih ???

   • bolnik s tipično klinično sliko in pozitivno družinsko anamnezo HD

    • postavimo dg. klinično, brez genetskega testa

   • bolnik s tipično kl. sliko in negativno druž. anamnezo

    • 25 % pozitiven genetski test

   • prenatalno testiranje IVF embrijev

  • lab. preiskave

  • slikovne preiskave: CT, MRI (korelacija s klinično sliko je slaba), SPECT, PET


  TERAPIJA

  • simptomatska

  • FTH, DT, logoped

  • koencim Q10, remacemid ?

  • nevroprotektivni agensi ?

   • kreatin

   • minociklin

   • etil eikozapentenoat

  • krg. (striatalni xenografti, alografti)


  Benigna družinska horea

  • genetsko heterogena

  • prva dekada življenja

  • neprogresivna

  • majhen kognitiven upad in spremembe obnašanja

  • motnje gibanja omilijo preko adolescence


  Senilna horea

  • starost

  • nenaden razvoj

  • žvečenje, gibi z jezikom, gibi z ustnicami

  • prevečkrat dg


  Huntington’s disease-like ilnesses (HDL)

  • 1 % klinično tipičnih HB je brez mutacije

  • HDL-1: dominantno dedovanje, gen za prionski protein na K 20

  • HDL-2: gen za junktofilin na K 16

  • HDL-3: recesivno dedovanje, K 4

  • HDL-4: dominantno dedovanje

  • genetski testi niso dostopni


  Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)- DRPLA

  • AD (mutacija K12)

  • simptomi: horea, ataksija, mioklonus, krči, distonija, parkinsonizem, psihoza, demenca

  • tretja dekada življenja

  • progresija bolezni


  NEVROAKANTOCITOZA

  • AR, K 9 (CHAC gen)

  • četrta dekada življenja

  • oralna horea, distonija

  • vedenjske spremembe

  • subkortikalna demenca

  • miopatija, aksonska nevropatija


  McLeod sindrom

  • X- vezano recesivno, XK gen (Kell)

  • šesta dekada življenja

  • počasi progresivna

  • aksonska nevropatija, miopatija

  • horea okončin, oralna horea


  Fahrova bolezen

  • bilateralna kalcifikacija

  • dedna / sporadična

  • horea, parkinsonizem, tremor, distonija

  • kognitivni upad, psihiatrična obolenja


  Wilsonova bolezen

  • recesivno

  • baker

  • tremor, distonija, (horea)


  PRIDOBLJENE STRUKTURNE LEZIJE

  • globoke lezije

  • distalna horea / proksimalni balizem


  Vaskularne spremembe

  • hemibalizem/ hemihorea

  • starejši

  • th – simptomatska, prim., sek. preventiva


  Sydenhamova horea

  • revmatska vročica (STR)

  • nenaden razvoj horee (generalizirana), preneha po 6 mesecih

  • utrujenost, razdražljivost

  • later-life horea


  Paraneoplazije

  • mikrocelularni ca. pljuč,

  • NHL

  • primarni možganski limfom

  • ledvični ca.


  SISTEMSKE METABOLNE MOTNJE IN TOKSINI

  • aketotična hiperglikemija

   • hemihorea / hemibalizem

   • starejši


  Video 1


  Video 2


  Video 3


  Video 4


  Video 5


  Video x


  Video y


  Video z


 • Login