Download

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE


Advertisement
/ 45 []
Download Presentation
Comments
tabitha
From:
|  
(118) |   (0) |   (0)
Views: 239 | Added:
Rate Presentation: 7 0
Description:
HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE . Vid Zgonc, Senta Frol, Jan Kobal. horea ( choreia, gr. ples ) nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu stopnjujejo se pri hotenih gibih
HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

HUNTINGTONOVA BOLEZEN in DRUGE HOREE

Vid Zgonc, Senta Frol,

Jan Kobal

Slide 2

 • horea (choreia, gr. ples)

  • nehoteni, hitri, odsekani, neredni, brezciljni gibi, ki se stalno spreminjajo

  • najizrazitejši na distalnih delih udov in na obrazu

  • stopnjujejo se pri hotenih gibih

  • več jih je, če je bolnik napet

 • atetoza: gibi počasnejši kot horea

 • horeoatetoza

 • balizem:

  • akuten/subakuten začetek, večja amplituda, proksimalne mišice

  • hemibalizem, mono-, para-, bi- balizem

   • lezija: subtalamično jedro (26%), druga jedra (53%), brez lezije (20%)

Slide 3

KLINIČNE ZNAČILNOSTI HOREE

 • blaga horea - motorični nemir

 • parakinezije - prehod horeatičnih zgibkov v hotene gibe

 • “motor impersistence”- motorična nevztrajnost

  • “darting tongue”

  • “milkmaid’s grip”

 • upočasnjen, prekinjajoč govor, preprosto vokaliziranje (godrnjanje, brundanje), motnje artikulacije in fonacije

Slide 4

D.D.

Slide 5

<5 %

<5 %

<5 %

<5 %

40 %

<5 %

<5 %

<5 %

6 %

14 %

10 %

10 %

Slide 6

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • Lund-Huntington chorea

 • J. C. Lund:Chorea Sti Viti i Sætersdalen. Uddrag af Distriktslæge J. C. Lunds Medicinalberetning for 1860. Beretning om Sundhedstilstanden m.m. i Norge i 1860, pp. 137-138. This work was not translated into English until 1959.

 • G. Huntington:On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, volume 26, no. 15, April 13, 1872, pp. 317-321. German translation by A. Steyerthal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Berlin, 1908, 44: 655.

Slide 7

HUNTINGTONOVA BOLEZEN

 • avtosomno-dominantna, visoko penetrantna, nevrodegenerativna, kronična, progresivna

 • prevalenca: 4-8/ 100.000 (120 bolnikov v Sloveniji)

 • starost: 30-50 let

 • prizadene tri sisteme:

  • gibanje

  • osebnost, razpoloženje, vedenje, čustva

  • kognicija

 • začne kot:

  • motnja gibanja (60 %)

  • psihiatrična simptomatika (15 %)

  • kombinacija obojega (25 %)

 • smrt: 10-20 let po nastanku težav

 • Slide 8

  PATOGENEZA

  • mutacija gena za protein huntingtin na 4. kromosomu (l.1993)

  • nestabilne ponovitve CAG tripletov

  • poliglutaminska bolezen (polyQ)

  • nestabilna mutacija, anticipacija

  • več CAG-ov, prej zboliš (npr. >80, pred 10.letom)

  • mutirani huntingtin je bolj odporen na proteolitično razgradnjo

  • produkti neuspešne proteolize se kopičijo v citoplazmi in jedru, motijo celično funkcijo

  • nevrodegeneracija, izguba nevronov, glioza

   • regionalna selektivnost: kaudatus, putamen, korteks, subkortikalna belina

   • sprva prizadeta indirektna kortiko-striato-palido-talamo-kortikalna pot, ki povzroči inhibicijo talamo-kortikalne aktivnosti in hiperkinezo

   • kasneje prizadeta tudi direktna pot, hiperkineza preide v akinezo (parkinsonizem)

  Slide 9

  NORMALNO< 30

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG ....

  (CAG)< 30

  Slide 10

  PREMUTACIJA30-35

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG ..

  (CAG)30-35

  Slide 11

  MUTACIJA Z NEPOPOLNO PENETRANCO36-39

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)36-39

  Slide 12

  POPOLNA PENETRANCA40 ali več

  .... CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG

  CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG ....

  (CAG)40 ali več

  Slide 13

  ATROFIJA KAUDATUSA IN PUTAMNA

  Slide 14

  PAFI

  propad nevronov v putamnu in kaudatusu

  funkcionalna inaktivacija subtalamičnega jedra

  nezadostna inhibicija talamusa

  zvečana talamo-kortikalna aktivnost

  zvečana kortiko-bulbarna/spinalna aktivnost

  Slide 15

  ANTICIPACIJA

  OČETJE

  OTROCI

  Slide 16

  MOTNJA GIBANJA

  • zgodnja faza: nerodnost, dizartrija, bolniki ne opazijo težav

  • sčasoma: horeatični zgibki

  • pozna faza: distonija, parkinsonizem

  Slide 17

  MOTNJA GIBANJA – hoje

  • širokotirna hoja

  • posturalna nestabilnost

  • majanje v kolenih

  • klecanje

  • padci

  • nezmožnost hoje (hiperkinetična, akinetična)

  Slide 18

  MOTNJA GIBANJA – komunikacije, požiranja

  • zmanjšana verbalna fluentnost

  • progresivna dizartrija

  • mutizem

  • disfagija

  • aspiracija - pljučnica

  Slide 19

  MOTNJA GIBANJA – očesnih gibov

  • upočasnjena iniciacija sakad

  • upočasnjene sakade

  • hipometrija sakad

  • za sprožitev sakad potrebuje dražljaj (mežik ali obrat glave)

  • pareza konvergence

  • pozna faza: nezmožnost hotenih očesnih gibov

  Slide 20

  MOTNJA GIBANJA – atipični znaki (7%)

  • distonija, ataksija, parkinsonizem

  • Westphalova varianta

   • akinetično-distonična oblika

  • Juvenilna HD

   • < 21 letom, distonija, parkinsonizem, mioklonus, epi. napadi, podedovana od očeta, veliko št. CAG tripletov

  Slide 21

  NEVROPSIHIATRIČNE MOTNJE(98 %)

  • osebnostne spremembe: razdražljivost, apatičnost, togo razmišljanje

  • razpoloženjske motnje (38%) - depresija, manija

  • psihoza

  • samomorilne težnje(samomor vzrok za smrt v 7,5 %)

  • demenca

  Slide 22

  KOGNICIJA

  • zgodnji znak: diseksekutivni sindrom

   • (frontostriatalna degeneracija): težave organizacije, načrtovanja, prioritet, predvidevanja, učenja na napakah, reševanja problemov, kontrole impulzov, težko ločijo signal od šuma, KPSS je še b.p., verbalna disfluentnost

  • pozna faza: demenca

  Slide 23

  DIAGNOSTIKA HD

  • genetsko testiranje: PCR – določitev št. CAG tripletov

   • pri simptomatskih

   • pri asimptomatskih ???

   • bolnik s tipično klinično sliko in pozitivno družinsko anamnezo HD

    • postavimo dg. klinično, brez genetskega testa

   • bolnik s tipično kl. sliko in negativno druž. anamnezo

    • 25 % pozitiven genetski test

   • prenatalno testiranje IVF embrijev

  • lab. preiskave

  • slikovne preiskave: CT, MRI (korelacija s klinično sliko je slaba), SPECT, PET

  Slide 24

  TERAPIJA

  • simptomatska

  • FTH, DT, logoped

  • koencim Q10, remacemid ?

  • nevroprotektivni agensi ?

   • kreatin

   • minociklin

   • etil eikozapentenoat

  • krg. (striatalni xenografti, alografti)

  Slide 25

  Benigna družinska horea

  • genetsko heterogena

  • prva dekada življenja

  • neprogresivna

  • majhen kognitiven upad in spremembe obnašanja

  • motnje gibanja omilijo preko adolescence

  Slide 26

  Senilna horea

  • starost

  • nenaden razvoj

  • žvečenje, gibi z jezikom, gibi z ustnicami

  • prevečkrat dg

  Slide 27

  Huntington’s disease-like ilnesses (HDL)

  • 1 % klinično tipičnih HB je brez mutacije

  • HDL-1: dominantno dedovanje, gen za prionski protein na K 20

  • HDL-2: gen za junktofilin na K 16

  • HDL-3: recesivno dedovanje, K 4

  • HDL-4: dominantno dedovanje

  • genetski testi niso dostopni

  Slide 28

  Dentatorubral-pallidoluysian atrophy (Haw River syndrome)- DRPLA

  • AD (mutacija K12)

  • simptomi: horea, ataksija, mioklonus, krči, distonija, parkinsonizem, psihoza, demenca

  • tretja dekada življenja

  • progresija bolezni

  Slide 29

  NEVROAKANTOCITOZA

  • AR, K 9 (CHAC gen)

  • četrta dekada življenja

  • oralna horea, distonija

  • vedenjske spremembe

  • subkortikalna demenca

  • miopatija, aksonska nevropatija

  Slide 30

  McLeod sindrom

  • X- vezano recesivno, XK gen (Kell)

  • šesta dekada življenja

  • počasi progresivna

  • aksonska nevropatija, miopatija

  • horea okončin, oralna horea

  Slide 31

  Fahrova bolezen

  • bilateralna kalcifikacija

  • dedna / sporadična

  • horea, parkinsonizem, tremor, distonija

  • kognitivni upad, psihiatrična obolenja

  Slide 32

  Wilsonova bolezen

  • recesivno

  • baker

  • tremor, distonija, (horea)

  Slide 33

  PRIDOBLJENE STRUKTURNE LEZIJE

  • globoke lezije

  • distalna horea / proksimalni balizem

  Slide 34

  Vaskularne spremembe

  • hemibalizem/ hemihorea

  • starejši

  • th – simptomatska, prim., sek. preventiva

  Slide 35

  Sydenhamova horea

  • revmatska vročica (STR)

  • nenaden razvoj horee (generalizirana), preneha po 6 mesecih

  • utrujenost, razdražljivost

  • later-life horea

  Slide 36

  Paraneoplazije

  • mikrocelularni ca. pljuč,

  • NHL

  • primarni možganski limfom

  • ledvični ca.

  Slide 37

  SISTEMSKE METABOLNE MOTNJE IN TOKSINI

  • aketotična hiperglikemija

   • hemihorea / hemibalizem

   • starejši

  Slide 38

  Video 1

  Slide 39

  Video 2

  Slide 40

  Video 3

  Slide 41

  Video 4

  Slide 42

  Video 5

  Slide 43

  Video x

  Slide 44

  Video y

  Slide 45

  Video z


  Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro