Fysiologisk stress - PowerPoint PPT Presentation

Fysiologisk stress l.jpg
Download
1 / 24

 • 759 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fysiologisk stress . Stress er individets nonspecifikke reaktion på en hvilken som helst psykisk eller fysisk belastning, der truer kroppens homeostase, og dens formål er at reetablere homeostasen via et komplekst repertoire af fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fysiologisk stress

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fysiologisk stress l.jpg

Fysiologisk stress

Stress er individets nonspecifikke reaktion på en hvilken som helst psykisk eller fysisk belastning, der truer kroppens homeostase, og dens formål er at reetablere homeostasen via et komplekst repertoire af fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner .

Frit efter Charmandari, E. et al.. Endocrinology of the stress response. Ann. Rev. Physiol. (2005), 67; 259-284


Stressfysiologiens f dre l.jpg

Stressfysiologiens fædre

Walter Bradford Cannon (1872 – 1945)

 • Introducerede homeostasebegrebet

 • Beskrev i 1927 den akutte stress reaktion (fight-or-flight response)

  Hans Hugo Bruno Selye (1907 - 1982)

 • Introducerede det ”Generelle adaptations syndrom” som kroppens nonspecifikke reaktion på belastninger

 • Beskrev HPA-aksens betydning for den generelle adaptation til belastninger


Akut stress l.jpg

Akut stress

 • Fysiologiske reaktioner:

  • Øget udbud og omdirigering af 02 og næringsstoffer

  • Hæmning af vækst

  • Påvirkning af gonadefunktion

  • Væskeretention

  • Øget koagulationstendens

 • Adfærdsmæssige reaktioner:

  • Øget årvågenhed

  • Skærpelse af sanser

  • Søvnløshed

  • Analgesi

  • Euphori/dysphori

  • Nedsat appetit og sexualdrift


Lokal systemisk virkning af proinflammatoriske cytokiner l.jpg

Lokal/systemisk virkning af proinflammatoriske cytokiner

Modificeret efter:

Dantzer, R. (2005). Somatization: A psychoneuroimmune perspective.

Psychoneuroendocrinology; 30: 947-952


Vigtigste neuroendokrine respons p stress er hpa aksen og sympatikus binyremarv aksen l.jpg

Vigtigste neuroendokrine respons på stress er HPA-aksen og Sympatikus-binyremarv aksen


Sympatiske nervesystem indg r i organismens fight or flight respons l.jpg

Sympatiske nervesystem indgår i organismens ”fight or flight” respons

Adrenalin/noradrenalin

Renin Angiotensin Aldosteron


Sympatikus binyremarv aksen indg r i organismens fight or flight respons l.jpg

Sympatikus-binyremarv aksen indgår i organismens ”fight or flight” respons

Bronkiedilatation

Minutventilation

Opmærksomhed

Hukommelse

Adrenalin

Noradrenalin

Frekvens

MV

ACTH

, TSH

Kardilatation

Muskeltonus

Insulinresistens

Glukoneogenese

Glykogenolyse

Motilitet

Sekretion

Lipolyse

Hyperkoagulation


Hpa aksen er en del af det generelle adaptations system l.jpg

HPA-aksen er en del af det generelle adaptations system

Proteolyse

Glukoseoptag

Insulinresistens

CRH

ACTH

Glukoneogenese

Cortisol

Lipolyse

Antiinflammatorisk virkning

Immunsuppression


Kirurgisk stress l.jpg

Kirurgisk stress

Kirurgi/traume

Inflammation

Neuroendokrin

respons

Komplikationer

Hypermetabolisme

Hyperglykæmi

Insulinresistens

Katabolisme

Proteintab

Immunsuppression

SIRS/Organsvigt


Styrke af metaboliske respons l.jpg

Styrke af metaboliske respons

 • Traumets størrelse

 • Psykologiske faktorer

 • Komplicerende faktorer


Stofskiftet ved traume faste l.jpg

Stofskiftet ved traume/faste

Fra: Rosenberg, J. og Kehlet, H. (2005). Det kirurgiske traumes patofysiologi. Kirurgisk Kompendium 5. udg


Stressinduceret hyperglyk mi l.jpg

Høje blodglukose værdier (>10mmol) har uheldige konsekvenser:

Øget infektionsrisiko

Øget mortalitet

Osmotisk diurese

Forstyrrelse af leverfunktion

Øget CO2-produktion med øgede krav til lungefunktion

Øget kartonus og reduktion af regional blodgennemstrømning

Stressinduceret hyperglykæmi

Behandling: Insulin


Postoperativ insulinresistens har negativ indflydelse p anabolisme og restitution l.jpg

Postoperativ insulinresistens har negativ indflydelse på anabolisme og restitution

 • Insulinresistens skyldes:

 • Glukokortikoider, katecholaminer, glukagon, væksthormon

 • Cytokiner (f.eks. TNF-a)

 • Kan reduceres ved:

 • Præoperativ glukosetilførsel

 • Minimal invasiv kirurgi

 • Epidural anæstesi

Kilde: Nygren, J. (2006). The metabolic effects of fasting and surgery. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 20; 429-438


Proteintab ved sygdom og kirurgi l.jpg

Skyldes:

Øget glukoneogenese

Ineffektive proteinbesparende mekanismer

Anoreksi

Tab fra forbrændinger og sårflader

Immobilisering

Proteintab ved sygdom og kirurgi

 • Minimeres ved:

 • Reduktion af stressrespons

 • Undgå præ/postoperativ faste

 • Enteral ernæring med højt proteinindhold)

 • Tidlig mobilisering/træning


Muskelstyrke og funktionel form en l.jpg

Muskelstyrke og funktionel formåen

Fra: Kjær, M. et al. Den fysisk inaktive operationspatient. Ugeskrift for Læger 2006;168(49):4322


Faktorer der p virker stressrespons l.jpg

Faktorer der påvirker stressrespons

Type og

længde af

operation

Per/post-

operative kom-

plikationer

Kirurgisk

stress

Sundheds-

personalet

Psykiske

faktorer

Anæstesi/

analgesi

Præoperative

reservekapacitet/

comorbiditet


Faktorer der p virker stressrespons17 l.jpg

Faktorer der påvirker stressrespons

Kilde: Rosenborg og Kehlet, H. Smerte og kirurgisk stressrespons. I Jensen, T.S. et al (red)(2003). Smerter - en lærebog. FADLS Forlag


Faktorer der p virker stressrespons18 l.jpg

Faktorer der påvirker stressrespons

Kilde: Rosenborg og Kehlet, H. Smerte og kirurgisk stressrespons. I Jensen, T.S. et al (red)(2003). Smerter - en lærebog. FADLS Forlag


Faktorer der p virker stressrespons19 l.jpg

Faktorer der påvirker stressrespons

 • Psykosociale faktorer:

  • Personlighed

  • Tidligere erfaringer

  • Emotionelle tilstand

  • Copingstrategier

  • Kontrol

  • Meningsfuldhed

  • Forventninger

  • Forudsigelighed

  • Social støtte

  • Positive oplevelser

  • Berøring

  • Varme


Gastrointestinale funktions ndringer l.jpg

Gastrointestinale funktionsændringer

 • Postoperativ kvalme og opkastninger

 • Postoperativ ileus

 • Nedsat barrierefunktion


Postoperativ ileus l.jpg

Postoperativ ileus

Ætiologi

 • Sympatiske efferenter

 • Hormonelle faktorer (CRH)

 • Inflammation


Tarmens barrierefunktion ved kirurgi traume l.jpg

Tarmens barrierefunktion ved kirurgi/traume

 • Konsekvenser

 • Translokation af endotoksiner/bakterier

 • Øget sekundært stressrespons

  • SIRS

  • Sepsis

  • Multipelt organsvigt

Ætiologi

 • Hormonelle stressrespons

 • Inflammation (oxidativt stress)

 • Mangel på trofiske faktorer

 • Nedsat immunforsvar

 • Hypoperfusion

 • Forebygges ved:

 • Tidlig enteral ernæring

 • Glutaminberiget enteral/parenteral ernæring


Postoperativ tr thed l.jpg

Postoperativ træthed

 • Tidlig

 • Cytokinrespons

 • Stressrelaterede søvnforstyrrelser

 • Sen

 • Tab af muskelmasse og -funktion


Metoder til reduktion af stressrespons l.jpg

Metoder til reduktion af stressrespons

Reduktion

af varmetab

Minimal in-

vasiv kirurgi

Smerte-

behandling

Kirurgisk

stress

b-blokkere/

præoperativ

glukokortikoid/

anabolske

faktorer

Information

og

omsorg

Epidural/

regional

anæstesi

Tidlig enteral

ernæring/præ-

operativ kulhy-

drattilførsel


 • Login