Fysiologisk stress l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Fysiologisk stress PowerPoint PPT Presentation


 • 712 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fysiologisk stress . Stress er individets nonspecifikke reaktion på en hvilken som helst psykisk eller fysisk belastning, der truer kroppens homeostase, og dens formål er at reetablere homeostasen via et komplekst repertoire af fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner .

Download Presentation

Fysiologisk stress

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fysiologisk stress

Stress er individets nonspecifikke reaktion på en hvilken som helst psykisk eller fysisk belastning, der truer kroppens homeostase, og dens formål er at reetablere homeostasen via et komplekst repertoire af fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner .

Frit efter Charmandari, E. et al.. Endocrinology of the stress response. Ann. Rev. Physiol. (2005), 67; 259-284


Stressfysiologiens fædre

Walter Bradford Cannon (1872 – 1945)

 • Introducerede homeostasebegrebet

 • Beskrev i 1927 den akutte stress reaktion (fight-or-flight response)

  Hans Hugo Bruno Selye (1907 - 1982)

 • Introducerede det ”Generelle adaptations syndrom” som kroppens nonspecifikke reaktion på belastninger

 • Beskrev HPA-aksens betydning for den generelle adaptation til belastninger


Akut stress

 • Fysiologiske reaktioner:

  • Øget udbud og omdirigering af 02 og næringsstoffer

  • Hæmning af vækst

  • Påvirkning af gonadefunktion

  • Væskeretention

  • Øget koagulationstendens

 • Adfærdsmæssige reaktioner:

  • Øget årvågenhed

  • Skærpelse af sanser

  • Søvnløshed

  • Analgesi

  • Euphori/dysphori

  • Nedsat appetit og sexualdrift


Lokal/systemisk virkning af proinflammatoriske cytokiner

Modificeret efter:

Dantzer, R. (2005). Somatization: A psychoneuroimmune perspective.

Psychoneuroendocrinology; 30: 947-952


Vigtigste neuroendokrine respons på stress er HPA-aksen og Sympatikus-binyremarv aksen


Sympatiske nervesystem indgår i organismens ”fight or flight” respons

Adrenalin/noradrenalin

Renin Angiotensin Aldosteron


Sympatikus-binyremarv aksen indgår i organismens ”fight or flight” respons

Bronkiedilatation

Minutventilation

Opmærksomhed

Hukommelse

Adrenalin

Noradrenalin

Frekvens

MV

ACTH

, TSH

Kardilatation

Muskeltonus

Insulinresistens

Glukoneogenese

Glykogenolyse

Motilitet

Sekretion

Lipolyse

Hyperkoagulation


HPA-aksen er en del af det generelle adaptations system

Proteolyse

Glukoseoptag

Insulinresistens

CRH

ACTH

Glukoneogenese

Cortisol

Lipolyse

Antiinflammatorisk virkning

Immunsuppression


Kirurgisk stress

Kirurgi/traume

Inflammation

Neuroendokrin

respons

Komplikationer

Hypermetabolisme

Hyperglykæmi

Insulinresistens

Katabolisme

Proteintab

Immunsuppression

SIRS/Organsvigt


Styrke af metaboliske respons

 • Traumets størrelse

 • Psykologiske faktorer

 • Komplicerende faktorer


Stofskiftet ved traume/faste

Fra: Rosenberg, J. og Kehlet, H. (2005). Det kirurgiske traumes patofysiologi. Kirurgisk Kompendium 5. udg


Høje blodglukose værdier (>10mmol) har uheldige konsekvenser:

Øget infektionsrisiko

Øget mortalitet

Osmotisk diurese

Forstyrrelse af leverfunktion

Øget CO2-produktion med øgede krav til lungefunktion

Øget kartonus og reduktion af regional blodgennemstrømning

Stressinduceret hyperglykæmi

Behandling: Insulin


Postoperativ insulinresistens har negativ indflydelse på anabolisme og restitution

 • Insulinresistens skyldes:

 • Glukokortikoider, katecholaminer, glukagon, væksthormon

 • Cytokiner (f.eks. TNF-a)

 • Kan reduceres ved:

 • Præoperativ glukosetilførsel

 • Minimal invasiv kirurgi

 • Epidural anæstesi

Kilde: Nygren, J. (2006). The metabolic effects of fasting and surgery. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 20; 429-438


Skyldes:

Øget glukoneogenese

Ineffektive proteinbesparende mekanismer

Anoreksi

Tab fra forbrændinger og sårflader

Immobilisering

Proteintab ved sygdom og kirurgi

 • Minimeres ved:

 • Reduktion af stressrespons

 • Undgå præ/postoperativ faste

 • Enteral ernæring med højt proteinindhold)

 • Tidlig mobilisering/træning


Muskelstyrke og funktionel formåen

Fra: Kjær, M. et al. Den fysisk inaktive operationspatient. Ugeskrift for Læger 2006;168(49):4322


Faktorer der påvirker stressrespons

Type og

længde af

operation

Per/post-

operative kom-

plikationer

Kirurgisk

stress

Sundheds-

personalet

Psykiske

faktorer

Anæstesi/

analgesi

Præoperative

reservekapacitet/

comorbiditet


Faktorer der påvirker stressrespons

Kilde: Rosenborg og Kehlet, H. Smerte og kirurgisk stressrespons. I Jensen, T.S. et al (red)(2003). Smerter - en lærebog. FADLS Forlag


Faktorer der påvirker stressrespons

Kilde: Rosenborg og Kehlet, H. Smerte og kirurgisk stressrespons. I Jensen, T.S. et al (red)(2003). Smerter - en lærebog. FADLS Forlag


Faktorer der påvirker stressrespons

 • Psykosociale faktorer:

  • Personlighed

  • Tidligere erfaringer

  • Emotionelle tilstand

  • Copingstrategier

  • Kontrol

  • Meningsfuldhed

  • Forventninger

  • Forudsigelighed

  • Social støtte

  • Positive oplevelser

  • Berøring

  • Varme


Gastrointestinale funktionsændringer

 • Postoperativ kvalme og opkastninger

 • Postoperativ ileus

 • Nedsat barrierefunktion


Postoperativ ileus

Ætiologi

 • Sympatiske efferenter

 • Hormonelle faktorer (CRH)

 • Inflammation


Tarmens barrierefunktion ved kirurgi/traume

 • Konsekvenser

 • Translokation af endotoksiner/bakterier

 • Øget sekundært stressrespons

  • SIRS

  • Sepsis

  • Multipelt organsvigt

Ætiologi

 • Hormonelle stressrespons

 • Inflammation (oxidativt stress)

 • Mangel på trofiske faktorer

 • Nedsat immunforsvar

 • Hypoperfusion

 • Forebygges ved:

 • Tidlig enteral ernæring

 • Glutaminberiget enteral/parenteral ernæring


Postoperativ træthed

 • Tidlig

 • Cytokinrespons

 • Stressrelaterede søvnforstyrrelser

 • Sen

 • Tab af muskelmasse og -funktion


Metoder til reduktion af stressrespons

Reduktion

af varmetab

Minimal in-

vasiv kirurgi

Smerte-

behandling

Kirurgisk

stress

b-blokkere/

præoperativ

glukokortikoid/

anabolske

faktorer

Information

og

omsorg

Epidural/

regional

anæstesi

Tidlig enteral

ernæring/præ-

operativ kulhy-

drattilførsel


 • Login