ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU. když je provozuschopný, musí být vždy zapnut bez nelze letět nad FL 60 a v TMA/CTR Praha-Ruzyně Mód „S“ od 4.6. 2009 povinnost pro všechna letadla letící v CTA Praha , ACC sektory W, N, S  nad FL 95 , v CTR Ruzyně a TMA Praha.

Download Presentation

ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odpov da sekund rn ho radaru

ODPOVÍDAČ SEKUNDÁRNÍHO RADARU


Odpov da sekund rn ho radaru

když je provozuschopný, musí být vždy zapnut

bez nelze letět nad FL 60 a v TMA/CTR Praha-Ruzyně

Mód „S“od4.6.2009 povinnost pro

všechna letadla letící v CTA Praha, ACC

sektory W, N, S nadFL 95, v CTR

Ruzyně a TMA Praha


Odpov da pouze v m du a c

odpovídač pouze v módu A/C

- zapnout přes STBY

- nastavit přidělený kód nebo 2000, na neřízených letištích a AFIS – 7000

- zapnout ALT

- po opuštění RWY ponechat ALT

když nastavíte STBY, nic se nestane, ale na LKMT je to chyba, někdy vás řídící požádá i o vypnutí XPDR – v tom případě tak učiňte


Odpov da s m dem s

odpovídač s módem S

Máme v letadlech dva druhy instalace :

a/ XPDR se musí zapnout tlačítkem

(nejlépe STBY)

b/ po zapnutí vypínače avioniky dojde k zapnutí

XPDR a zobrazí GND


Odpov da sekund rn ho radaru

Na neřízeném nebo letišti AFIS :

- je-li zapnut a zobrazuje GND nastavit 7000,

jinak zapnout přes STBY a nastavit 7000

- zapnout ALT (XPDR A/C), nebo GND (XPDR S)

- před vstupem na RWYzapnout ALT

- po opuštění RWY ponechat ALT (XPDR A/C),

nebo zapnout GND (XPDR S)

- na stojánce před vypnutím nastavit 7000


Odpov da sekund rn ho radaru

Na řízeném letišti:

- je-li zapnut a zobrazuje GND nastavit 0000,

- jinak zapnout přes STBY a nastavit 0000

(publikováno v AIP pro LKPR a LKMT)

- po obdržení povolení nastavit přidělený kód

- zapnout ALT (XPDR A/C), nebo GND (XPDR S)

- před vstupem na RWYzapnout ALT

- po opuštění RWY ponechat ALT (XPDR A/C),

nebo zapnout GND (XPDR S)

- na stojánce před vypnutím nastavit 0000

Případné odlišnosti od tohoto postupu jsou možné na základě provozních postupů jednotlivých letišť, nebo požadavku ATC.


Odpov da sekund rn ho radaru

A / C

čtyř číselný kód / tlaková výška


Odpov da sekund rn ho radaru

S

čtyř číselný kód / tlaková výška

+ Identifikace letadla


Odpov da sekund rn ho radaru

Spuštění odpovídače


Odpov da sekund rn ho radaru

Po spuštění A/C


Odpov da sekund rn ho radaru

Po spuštěníS

přes STBY

stiskempotvrdit

Stisknout a podržet cca 5 sec.


Odpov da sekund rn ho radaru

Po spuštění S

zobrazuje GND


Odpov da sekund rn ho radaru

Na stojánce

řízeného letiště


Odpov da sekund rn ho radaru

standardní kódy:

7000 – VFR neřízený let

2000 – VFR řízený let

7700 – tíseň

7600 – ztráta spojení

7500 – nezákonný zásah


  • Login