Cena: 59 zł brutto - PowerPoint PPT Presentation

Cena 59 z brutto
Download
1 / 24

  • 75 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Cena: 59 zł brutto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cena 59 z brutto

To prosty w obsłudze program komputerowy do generowania dokumentów sprzedaży za towary i usługi, przelewów bankowychi dokumentów kasowych. Przeznaczony dla firm usługowo-handlowych, które nie prowadzą gospodarki magazynowej. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy POSNET i innymi zgodnymi z ich protokołem.

Cena: 59 zł brutto


Cena 59 z brutto

Wystawia dokumenty sprzedaży za towary i usługi tj. faktury VAT, faktury VAT fiskalne, faktury eksportowe, faktury VAT-marża, paragony, dokumenty korygujące, noty korygujące. Obsługuje dostawy wewnątrzwspólnotowe oraz transakcje trójstronne.


Cena 59 z brutto

Podgląd wydruku: faktura VAT.


Zawiera s owniki kontrahent w

Zawiera słowniki kontrahentów …


Cena 59 z brutto

… i towarów-usług z możliwością definiowania opisu dla pozycji oraz słownik kursów walut.


Cena 59 z brutto

- Wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów lub wystawionych dokumentów,- Wydruk oferty handlowej – cennika.


Cena 59 z brutto

Drukuje: Bankowe Dowody Wpłaty, Przelewy Bankowe, Przekazy Pocztowe Imienne, Przekazy Pocztowe na konto, Przelewy na konto ZUS, Przelewy na konto US.


Cena 59 z brutto

Sporządza dokumenty kasowe tj. KP, KW, Raporty Kasowe. Dokonuje bilansu kasy, wystawia wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe, kontroluje płatności i rozliczenia z kontrahentami.


Podgl d wydruku faktura vat z dowoln numeracj dokumentu

Podgląd wydruku: faktura VAT z dowolną numeracją dokumentu.


Podgl d wydruku faktura zaliczkowa

Podgląd wydruku: faktura zaliczkowa.


Podgl d wydruku faktura koryguj ca

Podgląd wydruku: faktura korygująca.


Ochrona administracja konfiguracja uprawnie u ytkownika

Ochrona – administracja: konfiguracja uprawnień użytkownika.


Konfiguracja dane firmy

Konfiguracja: dane firmy.


Cena 59 z brutto

Konfiguracja programu: numeracja dokumentów, wydruki, kierunek liczenia VAT-u, urządzenia fiskalne i inne.


Podgl d wydruku nota koryguj ca

Podgląd wydruku: nota korygująca.


Raport warto ciowy sprzeda y kryteria wyboru kontrahenci okresy rodzaje dokument w

Raport wartościowy sprzedaży - kryteria wyboru: kontrahenci, okresy, rodzaje dokumentów.


Raport o obrotach zestawienie sprzeda y kryteria wyboru towary us ugi okresy rodzaje dokument w

Raport o obrotach zestawienie sprzedaży - kryteria wyboru: towary/usługi, okresy, rodzaje dokumentów.


Uzupe nianie zap at kontrahent w lista dokument w

Uzupełnianie zapłat kontrahentów: lista dokumentów …


Cena 59 z brutto

… oraz wystawienie dokumentu zapłaty.


Podgl d wydruku wezwanie do zap aty

Podgląd wydruku: wezwanie do zapłaty.


Podgl d wydruku bilans zap at kontrahenta

Podgląd wydruku: bilans zapłat kontrahenta.


Podgl d wydruku raport warto ciowy sprzeda y ewidencja vat

Podgląd wydruku: raport wartościowy sprzedaży, ewidencja VAT.


Cena 59 z brutto

dGCS Biznesmen Sp. z o.o.

ul.Raszkowska 24A

63-400 Ostrów Wlkp.

tel/fax (062) 591 91 19

fax (062) 591 90 80

e-mail: info@biznesmen.com.pl

http://www.biznesmen.com.pl


  • Login