Informasjon til minoritetsspr klige elever og foresatte
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Informasjon til minoritetsspråklige elever og foresatte PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Informasjon til minoritetsspråklige elever og foresatte. Thora Storm videregående skole. Inntak til videregående. Eleven må ha gyldig opphold i Norge. Karakterene fra ungdomsskolen Karakterer, fravær og resultatet av migratest i innføringsklassen teller også.

Download Presentation

Informasjon til minoritetsspråklige elever og foresatte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Informasjon til minoritetsspråklige elever og foresatte

Thora Storm videregående skole


Inntak til videregående

 • Eleven må ha gyldig opphold i Norge.

 • Karakterene fra ungdomsskolen

 • Karakterer, fravær og resultatet av migratest i innføringsklassen teller også.

 • Eleven må sette opp tre ulike ønsker og kommer inn på sin nærskole

  • 6 km rundt der man bor


Litt om videregående

 • Alle ungdommer i Norge har rett til å gå tre år på videregående skole.

 • Karakterene fra videregående bestemmer om eleven kommer inn på høyere utdanning.

 • Elever kan normalt ikke gå et år om igjen. Eleven får en sjanse til å gjøre det bra.


Hva forventes av en elev i videregående

 • møte til alle timer og fag.

 • jobbe mye på egen hånd

 • tar kontakt med lærer eller rådgiver hvis han får problemer med fag eller personlige vansker.


Arbeidsmarkedet

 • De fleste jobber i Norge krever utdanning

  • Fagbrev

   • Snekker, rørlegger, helsefagarbeider, apotektekniker, vekter, sjåfør, mekaniker, baker, kokk, servitør, frisør, elektriker, helsesekretær.

  • Tre eller fem år høyere utdanning etter vgs

   • Lærer, ingeniør, lege, advokat, sykepleier, økonom, sosionom, politi.


De neste årene trenger vi

 • Helsearbeidere

 • Lærere

 • Ingeniører

 • Sjåfører

 • Kokker og servitører

 • Arbeidere med språkkompetanse og kjennskap til ulike kulturer er det behov for i alle yrker.


Hva kan eleven velge mellom?

Yrkesfag

eller

Studieforberedende

NB! Du kan begynne på universitetet etter begge.


Studiekompetanse eller yrkeskompetanse?

Jobb

Høyere utdanning

L

Vg 3

PåB

L

Vg 2

Vg 2

Vg 1

Vg 1


Studieforberedende

 • Mye teorifag (engelsk, matte, norsk, samfunnsfag, naturfag, gym) i tre år.

 • Du må være flink i norsk (og engelsk) og like å lese, skrive og gjøre lekser.

 • Du må være flink til å jobbe uten at noen passer på deg og sier hva du skal gjøre.


Studieforberedende

 • Etterpå må du gå minst 3 år på universitet eller høyskole før du får deg jobb.

 • Du må få gode karakterer for å komme inn på universitet eller høyskole etterpå (for eksempel karakter 3 og 4 i alle fag alle år).


Yrkesfag

 • Du må være flink i norsk og flink til å arbeide. Det er viktig å møte presis, høre etter og være nøye.

 • Først har du teorifag i to år.

  • Du lærer det du trenger for å jobbe og må ha noen teorifag som for eksempel norsk, engelsk og matte.


Yrkesfag

 • Etter to år begynner du å jobbe som lærling. Det er en slags ”prøvejobb” hvor du skal vise alt du har lært samtidig som du tjener litt penger.

 • Etter fire år tar du fagbrev og kan få deg en jobb.

 • Hvis du likevel vil studere, kan du ta et år med påbygning (mye teorifag) og så 3 år på høyskole eller universitet.


3 studieforberedende utdanningsprogram

 • Idrettsfag

 • Musikk, dans og drama

 • Studieforberedende med formgiving

 • Studiespesialisering med programområdene

  realfag eller

  språk, samfunnsfag og økonomi


9 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • Bygg- og anleggsteknikk

 • Design og håndverk

 • Elektrofag

 • Helse- og sosialfag

 • Restaurant- og matfag

 • Service og samferdsel

 • Teknikk og industriell produksjon

 • Medier og kommunikasjon – mer som studieforberedende program

 • Naturbruk


 • Eleven må velge tre av disse, f.eks.

  • Bygg- og anleggsfag

  • Teknikk og industriell produksjon

  • Studiespesialisering


Studiespesialisering

Fagene:

VG 1:

 • ·Norsk

 • ·Engelsk

 • ·Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk, morsmål)

 • ·Geografi

 • ·Kroppsøving

 • ·Matematikk, praktisk eller teoretisk

 • ·Naturfag

 • ·Samfunnsfag

Universitet/høyskole


Idrettsfag

Universitet/høyskole


Musikk, dans

Universitet/høyskole


Medier og kommunikasjon

Er et yrkesfag, men det er få læreplasser

- blir oftest et 3-årig studieforberedende program


Yrkesfaglige utdanningsprogram

Bygg- og anleggsteknikk


Restaurant-og matfag


Service og samferdsel


Teknikk og industriell produksjon


Helse- og sosialfag


Elektrofag


Design og håndverk


Fag - og timefordeling VG1

 • StudiespesialiseringYrkesfag

 • 4 t. norsk2 t. norsk

 • 5 t. engelsk3 t. engelsk

 • 5 t. matematikk3 t. matematikk

 • 5 t. naturfag2 t. naturfag

 • 3 t. samfunnsfag2 t. kroppsøving

 • 2 t. geografi6 t. prosjekt til fordypning

 • 2 t. kroppsøving17 t. programfag

 • 4 t. fremmedspråkTOTALT: 35 timer i uka

 • TOTALT: 30 timer i uka

  For musikk/dans og idrett

  + 5 timer i uka, TOTALT: 35 timer i uka


Karakterer og krav

Karakterene fra 1 til 6

0 eller 1 er ikke bestått, 6 er beste karakter

IV er ikke vurdert (for mye fravær)

Orden og atferd: Godt (best), nokså godt, lite godt

Du bør ha minst

3.5 i gjennomsnitt fra ungdomsskolen for å klare seg på studieforberedende og medier

3.0 på yrkesfagene


 • Det er viktig å bruke tid på språket

  • Det tar 5-7 år å bli flink nok til å studere på et språk

 • Eleven må velge noe som han/hun kan få gode karakterer i.

 • Lønnen er bedre innen enkelte yrkesfag enn hvis man går på universitet/høyskole.


Viktig om søking

 • Elevene må søke videregående skole før 1.mars

 • De må sette opp tre ulike valg

 • De får hjelp på skolen til å søke

  • De må ha med seg MinID.

 • Det er lurt å søke stipend før sommeren


Her finner dere informasjon om videregående opplæring på flere språk:

http://www.vilbli.no/?Artikkel=016349


 • Login