eduskuntavaalij rjestelm n uudistus
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus. HE Suomen Perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta Oikeusministeri Tuija Brax 4.3.2010. Vaalijärjestelmän uudistaminen: Tavoitteet. Suhteellisen vaalitavan mahdollisimman hyvä toteutuminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus' - symona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eduskuntavaalij rjestelm n uudistus

Eduskuntavaalijärjestelmän uudistus

HE Suomen Perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Oikeusministeri Tuija Brax

4.3.2010

vaalij rjestelm n uudistaminen tavoitteet
Vaalijärjestelmän uudistaminen: Tavoitteet
 • Suhteellisen vaalitavan mahdollisimman hyvä toteutuminen
 • Oikeudenmukainen vaalitulos: puolueen koko maan äänimääräosuus ja koko maan paikkamääräosuus vastaavat toisiaan
   • Nykyisessä järjestelmässä suurimmat puolueet saavat hieman enemmän paikkoja kuin niiden koko maan äänimääräosuus edellyttäisi
 • Äänestäjän äänellä sama painoarvo eri puolilla maata
slide3
Alueellisen edustavuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla
   • Kustakin vaalipiiristä valitaan sen asukasluvun edellyttämä määrä kansanedustajia
 • Äänikynnyksen avulla estetään poliittisen kentän pirstoutuminen
 • Mahdollistetaan puoluetuen maksaminen sellaisille kohtuullista kannatusta saaneille puolueille, joiden kannatus ei kuitenkaan riitä eduskuntapaikkaan
 • Ei muutoksia Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä toimitettaviin eduskuntavaaleihin
keskeiset uudistukset
Keskeiset uudistukset
 • Vaalien tulosta laskettaessa koko maa (pl. Ahvenanmaa) muodostaa yhden vaalialueen eli kunkin puolueen vaalitulos määräytyy sen koko maassa saamien äänten perusteella
 • Valtakunnallinen äänikynnys 3 %
 • Vaaliliitot kielletään
ehdokasasettelu ja nest minen
Ehdokasasettelu ja äänestäminen
 • Vaalipiirijako ja kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken asukaslukujen perusteella säilyvät nykyisellään
  • Vaalipiirijakoa voidaan perustuslain rajoissa tarvittaessa muuttaa, jolloin se vaikuttaa vaalipiiristä valittavien kansanedustajien lukumääriin, mutta ei puolueiden koko maan vaalitulokseen
 • Ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin ja äänestäjät äänestävät oman vaalipiirinsä ehdokasta
 • Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset
  • Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa 100 vaalipiirissä äänioikeutettua henkilöä
slide6
Puolueet eivät voi muodostaa keskenään vaaliliittoja
 • Valitsijayhdistykset voivat muodostaa keskenään yhteislistoja yhdessä vaalipiirissä tai useammassa vaalipiirissä
  • Esimerkki 1: Neljä valitsijayhdistystä Vaasan vp:ssä muodostaa yhteislistan
  • Esimerkki 2: Kaksi valitsijayhdistystä Helsingin vp:stä, kolme Uudenmaan vp:stä ja yksi Kymen vp:stä muodostaa yhteislistan
 • Puolue tai yhteislista voi asettaa yhdessä vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia
nten laskenta 1 koko maan tulos
Äänten laskenta 1: Koko maan tulos
 • Vaalien tulos määräytyy ehdokkaita asettaneiden koko maassa (14 vaalipiirissä) saaman äänimäärän mukaan
 • Valtakunnallinen äänikynnys 3 %
  • Kansanedustajia voi saada vain sellainen puolue tai muu ehdokkaita asettanut, joka saa koko maassa annetuista äänistä vähintään 3 %
 • Äänikynnyksen ylittäneille puolueille lasketaan vertausluvut d’Hondtin menetelmän mukaisesti
  • Puolueen 1. vertausluku on sen koko maan äänimäärä, 2. vertausluku puolet siitä, 3. vertausluku kolmanneksen jne.
 • Vertausluvut asetetaan suuruusjärjestykseen ja niistä 199 suurinta osoittavat, kuinka monta kansanedustajaa kukin puolue saa
nten laskenta 2 puolueiden paikat vaalipiireihin
Äänten laskenta 2: Puolueiden paikat vaalipiireihin
 • Kunkin puolueen paikat jaetaan vaalipiireihin samassa suhteessa kuin puolueen saamat äänet jakautuvat vaalipiirien kesken
  • Puolue saa vaalipiirissä Y 10 % koko maassa saamistaan äänistä => se saa vaalipiirissä Y 10 % koko maassa saamistaan kansanedustajapaikoista
 • Kustakin vaalipiiristä valitaan sen asukasluvun edellyttämä määrä kansanedustajia kuten nykyisinkin
slide9
Jako toimitetaan Hare-Niemeyerin menetelmän sovelluksella
  • Kullekin puolueelle lasketaan kuhunkin vaalipiiriin desimaaliluku kaavalla [vaalipiirin äänimäärä jaettuna koko maan äänimäärällä] x [koko maan paikkamäärä]
  • Desimaaliluku on esim. 3,6598. Sen kokonaislukuosa on 3 ja desimaaliosa 6598
  • Kokonaisluku osoittaa, kuinka monta paikkaa puolue saa vaalipiiristä.
  • Jos kaikki 199 paikkaa eivät tule jaetuiksi kokonaislukuosien perusteella, loput paikat jaetaan desimaaliosien suuruusjärjestyksen mukaan
 • Jaon lopputulema on, että
  • Kukin puolue saa sen määrän kansanedustajapaikkoja kuin sille koko maan äänimäärän mukaisesti kuuluu JA
  • Kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta kansanedustajaa kuin sen asukasluku edellyttää
nten laskenta 3 valittavat kansanedustajat
Äänten laskenta 3: Valittavat kansanedustajat
 • Kun on selvillä kuinka monta kansanedustajaa kukin puolue saa kustakin vaalipiiristä, kansanedustajiksi valitaan puolueiden eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat
puoluetuen my nt minen
Puoluetuen myöntäminen
 • Puoluetukea voitaisiin valtion talousarvion rajoissa myöntää puolueelle, joka saa vähintään 2 % mutta alle 3 % annetuista äänistä
  • Eduskuntavaaleissa 2-3 %:n puolueita
   • Vuonna 2007: ei yhtään (suurin sai 0,7 %)
   • Vuonna 2003: ei yhtään (suurin sai 1,6 %)
   • Vuonna 1999: ei yhtään (suurin sai 1,1 %)
   • Vuonna 1995: yksi (NUORS, 2,8 %)
   • Vuonna 1991: ei yhtään (suurin sai 0,8 %)
vaalip ivien muutos
Vaalipäivien muutos

HE vaalilain muuttamisesta

vaalip ivien muuttaminen
Vaalipäivien muuttaminen
 • Eduskuntavaalien vaalipäivä maaliskuun 3. sunnuntaista huhtikuun 3. sunnuntaiksi
  • Voimaan jo vuoden 2011 vaaleissa (vaalipäivä silloin 17.4.)
  • Jos vaalipäivä sattuu pääsiäiseksi tai pääsiäistä seuraavaksi sunnuntaiksi, vaalipäivä on viikkoa ennen pääsiäistä
   • Pääsiäinen muuttaa vaalipäivää vuonna 2019 ja 2023
 • Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä tammikuun 3. sunnuntaista tammikuun 4. sunnuntaiksi
hallituksen esitys puoluelain vaalirahoituslain ja rahanker yslain muuttamisesta
Hallituksen esitys puoluelain, vaalirahoituslain ja rahankeräyslain muuttamisesta
 • Valtioneuvosto hyväksyi tänään esityksen sisällön.
 • Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle huomenna 5. maaliskuuta 2010.
 • Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään kuusi kuukautta ennen vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäivää.
esityksen tavoitteet
Esityksen tavoitteet
 • Lisätä puoluerahoituksen avoimuutta
 • Ehkäistä korruptiota ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin perustuvaa vaikuttamista puolueiden toimintaan
 • Ottaa huomioon GRECO:n Suomelle antamat suositukset puoluerahoituksen avoimuudesta
 • Parantaa luottamusta poliittiseen toimintaan
tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle
Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle
 • Puolueyhdistyksiä ovat kaikki puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen kuuluvat yhdistykset.
 • Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset.
 • Tukena ei kuitenkaan pidetä: mm. tavanomaista talkootyötä, tavanomaiseen järjestötoimintaan liittyviä käyvän arvon mukaisia suorituksia, puolueen ja puolueyhdistysten toisiltaan saamia suorituksia, valtionavustuksena saatua puoluetukea.
 • Tukena saadut suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.
tuki puolueen l hiyhteis lle
Tuki puolueen lähiyhteisölle
 • Puolueen lähiyhteisöllä tarkoitetaan sellaista yhteisöä ja säätiötä, jonka puolue asianomaisen yhteisön tai säätiön suostumuksella ilmoittaa olevan puolueen lähiyhteisö.
 • Lähiyhteisöksi voidaan ilmoittaa myös yhteisön tai säätiön rahasto.
 • Tarkoitus on, että lähiyhteisöiksi ilmoitettaisiin ainakin kaikki sellaiset yhteisöt, säätiöt ja rahastot, jotka toiminnallaan aktiivisesti edistävät puolueen toimintaa sen yhteisohjelmassa ilmaistujen periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • Lähiyhteisön tukena saamat suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.
 • Lähiyhteisön suoritukset puolueelle tai puolueyhdistykselle ovat tukea.
tukea koskevat rajoitukset
Tukea koskevat rajoitukset
 • Rajoitukset koskevat puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamaa tukea.
 • Kielto ottaa vastaan tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.
 • Tukikatto eli kielto ottaa vastaan samalta lahjoittajalta enempää tukea kuin 30 000 euroa kalenterivuodessa.
 • Kielto ei koske lähiyhteisön tukea puolueelle ja puolueyhdistykselle eikä testamenttilahjoituksia.
slide20
Kielto ottaa vastaan ulkomaista tukea (ei koske tukea yksityishenkilöiltä ja puolueen aatesuuntaa edustavilta kv. yhteisöiltä)
 • Kielto ottaa vastaan tukea eräiltä julkisyhteisöiltä.
 • Kiellettyä olisi tuen vastaanottaminen mm. kunnilta, kuntayhtymiltä, valtion tai kunnan liikelaitoksilta sekä julkisoikeudellisilta yhdistyksiltä ja laitoksilta. Kielto ei kuitenkaan koskisi toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta.
slide21

Yli 30 000 €

Tukena saadut suoritukset on ilmoitettava ja niihin kohdistuu rajoituksia.

Yli30 000 €

Kielto ottaa vastaan

samalta tukijalta

enempää tukea

kuin 30 000 €.

Lähiyhteisö

Yli30 000 €

Puolueyhdistys

Ei tukikattoa

Puolue

Ei tukikattoa

Tukikatto ei koske lähiyhteisön tukea puolueelle tai puolueyhdistykselle.

ajantasainen ilmoitus
Ajantasainen ilmoitus
 • Puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamasta tuesta on tehtävä ajantasainen ilmoitus.
 • Ilmoitus on tehtävä tuen määrästä ja antajasta aina, kun tuen arvo on vähintään 1 500 euroa.
 • Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kuukauden 15. päivänä.
 • Tarkastusvirasto julkaisee ilmoitukset internetissä.
 • Erikseen ilmoitettavan tuen raja lasketaan 1 500 euroon myös ehdokkaiden osalta kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaaleissa 800 euroa).
vaalikampanjan kulut ja rahoitus
Vaalikampanjan kulut ja rahoitus
 • Kampanja-aika alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.
 • Vaalikampanjan kulut ja rahoitus eriteltävä jokaisten yleisten vaalien osalta.
 • Vaalikampanjan kulut: vaalimainonta (sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet, radio, televisio, tietoverkot), ulkomainonta, painetun materiaalin hankkiminen, mainonnan suunnittelu ja vaalitilaisuuksien järjestäminen, vaalikampanjaa varten annetut avustukset jne.
 • Vaalikampanjan rahoitus: lainat, valtionavustus, tuki ja muut rahoituslähteet.
 • Mahdollisuus tehdä ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalikampanjan kuluista ja rahoituksesta.
valvonta
Valvonta
 • Lain pääasiallinen valvonta keskitetään Valtiontalouden tarkastusvirastoon.
 • Oikeusministeriö valvoo kuitenkin puoluetuen käyttöä.
 • Tarkastusvirasto voi velvoittaa valvottavan sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa.
 • Puolueiden ilmoitukset ja asiakirjat julkaistaan puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä.
 • Säännösten olennainen laiminlyönti voi johtaa puoluetuen pidättämiseen tai takaisinperintään.
vaalirahoituslaki
Vaalirahoituslaki
 • Ehdokkaalle tulee kielto vastaanottaa ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä.
 • Kielto ottaa vastaan laissa säädettyä määrää enempää tukea (3 000 € kunnallisvaaleissa, 6 000 € eduskuntavaaleissa ja 10 000 € europarlamenttivaaleissa) ulotetaan koskemaan myös samalta tukijalta toisten kautta välitettyä tukea.
slide26
Sama rajoitus välitetystä tuesta lisätään koskemaan puolueen tai puolueyhdistyksen antamaa tukea, jota rahamääräinen raja ei lähtökohtaisesti koske.
 • Erikseen ilmoitettavan tuen raja lasketaan 1 500 euroon europarlamenttivaaleissa ja presidentinvaalissa.
 • Velvollisuus tehdä jälki-ilmoitus vaalikampanjan kulujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa otetusta lainasta ja lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoisesta tuesta.