Co vid me na obloze
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Co vidíme na obloze? PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Co vidíme na obloze?. Rodící se hvězdy…. Vzdálené galaxie…. Temné mlhoviny…. Miliony hvězd v Mléčné dráze…. Zbytky po výbuších hvězd…. Žádný z těchto snímků nepochází z profesionálních observatoří nebo Hubblova vesmírného teleskopu….

Download Presentation

Co vidíme na obloze?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Co vid me na obloze

Co vidíme na obloze?


Rod c se hv zdy

Rodící se hvězdy…


Vzd len galaxie

Vzdálené galaxie…


Temn mlhoviny

Temné mlhoviny…


Miliony hv zd v ml n dr ze

Miliony hvězd v Mléčné dráze…


Zbytky po v bu ch hv zd

Zbytky po výbuších hvězd…


Dn z t chto sn mk nepoch z z profesion ln ch observato nebo hubblova vesm rn ho teleskopu

Žádný z těchto snímků nepochází z profesionálních observatoří nebo Hubblova vesmírného teleskopu…


V echny sn mky fotili e t fotografov v echny kr sy nebe m ete vid t i vy pokud m te t st

Všechny snímky fotili čeští fotografové!Všechny krásy nebe můžete vidět i vy, pokud máte štěstí…


A nestane se v m toto

…a nestane se vám toto!


Pt te se kdo za to m e

Ptáte se kdo za to může?


M eme si za to sami asto nesmysln m sv cen m

Můžeme si za to sami často nesmyslným svícením


Pou v n m lamp kter sv t v c kam nemaj ne kam pot ebujeme na zem

Používáním lamp, které svítí víc kam nemají, než kam potřebujeme – NA ZEM!!!


Co vid me na obloze

Špatné lampy často oslňují a paradoxně zhoršují vidění!Schválně – všimli jste si na snímku osoby s reflexní vestou?


Ni na i p rodu a nen to jen mrtv hmyz

Ničí naši přírodu a není to jen mrtvý hmyz…


Ru n sp nek

Ruší náš spánek…


A hlavn stoj to na e pen ze kter bez u itku vylet do vesm ru

A hlavně – stojí to naše peníze, které bez užitku vyletí do vesmíru!


E en existuje

Řešení existuje…


Sv tit jen tam kam pot ebujeme

Svítit jen tam kam potřebujeme!


Co vid me na obloze

Prospěch budou mit všichni!Lépe osvětlené, lépe vypadající a bezpečnější ulice, méně oslnění, menší spotřeba energie, šetrnější k přírodě ale co hlavně – nebe nad hlavou!


Nen to jen sen lidsk civilizace a hv zdn obloha mohou existovat spole n

Není to jen sen, lidská civilizace a hvězdná obloha mohou existovat společně…


Pokud tento email nepo le 10 kamar d m ne ek t 7 let ne t st

Pokud tento email nepošleš 10 kamarádům, nečeká tě 7 let neštěstí…

Ale už nikdy neuvidíš hvězdy

nad hlavou!!!


  • Login