samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning. Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO? Allmennlærerutdanninga som eksempel. IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad Studieleder alu, Hans Jørgen Brucker.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning' - sylvie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samling 1 norgesuniversitetets mentorordning for l rerutdanning

Samling 1: Norgesuniversitetets mentorordning for lærerutdanning

Hvordan jobbes det med IKT i undervisning ved LUI, HiO?

Allmennlærerutdanninga som eksempel

IKT-seksjonen, Vibeke Bjarnø

Matematikkseksjonen, Bjørn Smestad

Studieleder alu, Hans Jørgen Brucker

a hvordan har vi jobbet med ikt i undervisning hvilke prinsipper har vi jobbet etter
A) Hvordanhar vi jobbet med IKT iundervisningHvilke prinsipper har vi jobbet etter?
 • Strategi og prinsipper - todelt:
  • Integrering av IKT i fag (IKT og læring 1)
  • Egen fordypning i IKT (IKT og læring 2)
  • Tidligere IKT og læring 3 avvikles, master i IKT-støttet læring fra høsten 2009
  • Egen IKT-plan i allmennlærerutdanninga
  • IKT integrert i alle fag- og studieplaner de to første årene (både under innhold, mål, vurdering, pensum)
  • Matrise som styringsverktøy
oppl ring
Opplæring...
 • Organisering
  • Egen IKT-tid på timeplanen
   • Veiledning og undervisning på datarom
  • Introduksjonsforelsninger
  • 2003-2008 Nettbasert undervisningsopplegg
  • Utfordring – ikke nok fokus på didaktikk
  • 2008 Lærebok og nettsted bygget opp rundt de fem basisferdighetene
slide4

Undervisninga knytta til arbeidskrav og eksamener i fag

  • IKT-krav på andre fags eksamener
   • Må bestå IKT-krav for å få studiepoeng

En MATRISE-styrt utdanning

slide5

Eks: Formeleditor og tegneverktøy i matematikk

IKT

 • Tekstbehandler:
 • Sette inn objekter
 • Formeleditor
 • Tegneverktøy:
 • Lage bilder
 • Raster og vektor grafikk
 • Bildestørrelse
 • Editere bilder
 • Visualisere for barn

Ny didaktikk

Remediering

Opprinnelig didaktikk i Matematikk og IKT

Didaktikk

 • Presise former for uttrykk:
 • Behov for å utvikle oppgaver til elever I skolen
 • Arbeide med symboluttrykk

Matematikk

 • Formler:
 • Polynomiske uttrykk ( )
 • Marginale uttrykk (1/4)
 • Bruken av likhetstegnet (=)
 • Figurer:
 • Tegne grafer og figurer

Digital formeleditor og digitalt tegneverktøy er relevant

slide6

Eks: - Responsskriving

IKT

 • Tekstbehandler:
 • Spor endringer
 • Merknader
 • Sammenligne og flette dokumenter
 • Stave- og grammatikkkontroll
 • LMS:
 • Verktøy for å samskriving
 • Diskusjonsforum
 • Chat
 • Blogg
 • Wikier

Ny didaktikk

Remediering

Opprinnelig didaktikk i norsk og IKT

Didaktikk

Norsk

 • Responsskriving :
 • Fokus på prosess mer enn produkt,
 • Vygotsky, lære av interaksjon
 • Hvorfor kollektiv læring? IKT som verktøy for kommunikasjon
 • Metode for å skrive, lære å skrive:
 • Grammatikk
 • Ord og tekstkomposisjon
 • Sjanger
 • Fra symbol til lyd

Digital tekstproduksjon relevant

finansiering
Finansiering...
 • Tas av den totale ramma fra departementet
  • IKT-undervisning og veiledning prioriteres av ledelse og fagkollegaer
b hva er vi gode p og hvilke felt fokusomr der mhp ikt i undervisning har vi jobbet mest med
B) Hvaer vi godepåoghvilke felt/fokusområdermhp IKT iundervisninghar vi jobbetmest med?
 • Vi er gode på samarbeid mellom fagkollegaer i ulike seksjonen
  • Resultat er flerfagsdidaktikk med IKT
 • Satset bredt på oppøvelse av grunnleggende ferdigheter – et helhetlig perspektiv
 • Standard programvare brukt i læringsprosesser
 • Valg og vurdering av digitale læringsressurser
c hvordan foreg r deling av kunnskap og l ring ved lui hio
C) Hvordan foregår deling av kunnskap og læring ved LUI, HiO?
 • IKT-seksjonen legger absolutt alt på fellesområder
 • Flerfaglig nettverk med møteplasser for faglig utveksling
 • Svært aktiv bruk av LMS
  • Satt i system
  • Alle må bruke!
  • Designa for å støtte studiemodellen
slide10

D) Hva kan vi tenke oss å jobbe konkret med (bli fulgt opp på) til nestesamling? (hvilkeproblemstillinger?) Oghvordanvil vi organisereoggjennomføredettearbeidet?

 • Ny allmennlærerutdanning
  • En trinndelt allmennlærerutdanning?
  • Konsekvenser for IKT-undervisninga og veiledninga?
  • Nye muligheter og behov?
  • Organisering av innhold?
  • Faglig spissing?
utfordringer det b r jobbes med
Utfordringer det bør jobbes med…
 • Studenter som overvurderer egen kompetanse
 • Behov for differensiering
    • Fraprosjekttildaglig drift!
ad