yaraticilik
Download
Skip this Video
Download Presentation
YARATICILIK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

YARATICILIK - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

YARATICILIK. Yrd. Doç.Dr . Nermin KORUKLU. YARATICILIK NEDİR ?. UZAY MEKİĞİNİN İCADI VE UZAYA GİDİŞİ Mİ ?. AMPULUN İCADI MI ?. MONA LİSA’NIN GİZEMİ Mİ YARATICILIK……………. YARATICILIK ;. “Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı bir Şeyi Görmek ve Yeni Bir Ürün Ortaya Koymaktır”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' YARATICILIK' - sylvia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yaraticilik

YARATICILIK

Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU

yaraticilik1
YARATICILIK ;
 • “Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı bir Şeyi Görmek ve Yeni Bir Ürün Ortaya Koymaktır”
yarat c l k neden nemlidir
Yaratıcılık Neden Önemlidir?

Bilgi çağında kavram, kuram, patent, lisans üretemeyenlerüretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

bilgi toplumlar nda e itimin g revi toplumu yeniden retmek de il yeni toplum retmektir
Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir
k mler yaraticidir
KİMLER YARATICIDIR ?
 • Soru sorabilenler,
 • Cesur davranabilenler,
 • Farklı düşünmeyi sevenler,
 • Sorunları çözmede farklı teknikler kullananlar,
 • Hayal gücü yüksek olanlar,
 • Çalışmayı sevenlerin daha yaratıcı oldukları saptanmıştır.
yarat c l n temel boyutlar
Yaratıcılığın temel boyutları
 • Fisher (1995)’e göre yaratıcılığın 4 boyutu vardır:
 • Akıcılık
 • Esneklik
 • Özgünlük
 • Ayrıntılama
ak c l k
Akıcılık
 • Bellekte sakladığımız bilgilerin gereksinim anında hızlı ve akıcı bir şekilde kullanılmasıdır.
 • Örnek:İsminizin harflerini kullanarak farklı sözcükler üretiniz?
esneklik
Esneklik
 • Bir sorunu çözerken, zihindeki kalıpları yıkıp, özgür düşünebilmeyi ifade etmektedir.
 • Örnek: Aşağıdaki 9 noktayı kalemi kaldırmadan 4 düz çizgi kullanarak birleştiriniz?

o o o

o o o

o o o

zg nl k
Özgünlük
 • Bir soruna alışılmadık ya da farklı çözümler üretebilmektir.
 • Örneğin; boş konserve kutusunu hangi amaçlar için kullanabilirsiniz?
ayr nt lama
Ayrıntılama
 • Verilen basit bir uyarıcıyı eklemeler yaparak geliştirme işidir. Bu kurallı olabileceği gibi kuralsız da olabilir.
 • Örneğin; aşağıdaki çembere eklemeler yaparak neler üretebilirsiniz?
yarat c s recin a amalar
Yaratıcı sürecin aşamaları

Fisher (1995)’e göre yaratıcı sürecin aşamaları:

 • Uyarıcı
 • Keşfetme
 • Planlama
 • Etkinlik
 • Gözden geçirme
yaraticilik zeka l k s
YARATICILIK- ZEKA İLİŞKİSİ
 • Araştırmalarda zeka ile yaratıcılık arasında doğrusal bir ilişki bulunmamıştır. Yüksek zeka yüksek yaratıcılığın garantisi değildir.(Hargraves,1977)
 • Ancak yaratıcılık için minimum zeka düzeyinin ( IQ:125) gerekli olduğu ortaya konulmuştur.(Diessner,1984)
yaraticilik gel t r leb l r m
YARATICILIK GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ ?
 • Her an gerekli olan yaratıcılığa karşı bazılarımız diğerlerinden daha yeteneklidir.Ancak şunu da unutmamak gerekir YARATICILIK GELİŞTİRİLEBİLİR veya BASTIRILABİLİR.
 • Aynı insan vücudundaki kaslar gibi, yaratıcılık “ kasları” da esnetilmeli,

çalıştırılmalıdır.

yarat c d nmenin geli mesinde
Yaratıcı düşünmenin gelişmesinde;
 • Düşünmenin oluştuğu çevre,
 • Bireyin benlik algısı,
 • Düşünmeyi kolaylaştıran yöntem ve tekniklerin kullanımı gerekmektedir.
slide19

Tüm çocuklar yaratıcılık yeteneği ile doğar ancak bunun geliştirilebilmesi, yaratıcılığı destekleyen bir ortamın sunulmasını gerektirir (Fisher, 1995).

d nmenin olu tu u evre
Düşünmenin oluştuğu çevre

Yaratıcı düşünmenin gelişmesi için;

 • Psikolojik güvenlik (empatik ortam)
 • Psikolojik özgürlük (istediğini ifade edebilme) gerekmektedir (Rogers).
g venli ortam n olu turulmas nda ileti imin nemi
Güvenli ortamın oluşturulmasında iletişimin önemi;
 • Evde ve okulda çocukların sorularına karşı verilebilecek tepkiler neler olmalıdır?
 • Çok güzel bir soru.
 • Bununla neyi anlatmak istiyorsun?
 • Bana biraz daha detaylı açıklama yapar mısın?
 • Başka ne gibi alternatifler bulabilirsin?
 • Olaya başka bir görüş açısıyla bakabilir misin?vb.
bireyin benlik alg s
Bireyin Benlik Algısı
 • Çocuğun kendisini nasıl gördüğü ve algısı sınıftaki davranışlarını belirler (Lawrence 1988, Purkey, 1970).
 • Özgüveni düşük birey kendini ve düşüncelerini ifade etmede zorlanır.
 • Özgüven nasıl geliştirilebilir?
zg ven geli tirici etkinlikler
Özgüven geliştirici etkinlikler;
 • Çocuğun sınıf ortamında kendinden hoşnut olmasını sağlama
 • Çalışmaları ve çabalarından dolayı kendisiyle gurur duymasını sağlama
 • Çocuğun yapabileceği kapasiteyi iyi saptayıp buna göre beklentiler oluşturma
 • Kendisi ve yapabilecekleri hakkında çocuğun olumlu düşünmesini sağlama
 • Sınıftaki her çocukla ilgilenme ve sevgi gösterme
yarat c d nmeyi geli tirici y ntem ve teknikler
Yaratıcı düşünmeyi geliştirici yöntem ve teknikler
 • Soru-cevap: Düşünme bir sorunun varlığını hissetmekle başlar.
 • Beyer (1998) düşündürücü bir sorunun düşünmeyi teşvik eden ve başka sorulara yol açan soru olduğunu ifade etmiştir.
farkl soru rnekleri
Farklı soru örnekleri

Araştırma-incelemeyi davet eden sorular:

Bunu çözmek için neleri bilmeliyiz?

Neden ve kanıt belirtme soruları:

Bunu söylerken hangi nedenlere dayandırıyorsun, açıklar mısın?

Açık uçlu sorular:

Türkiye Avrupa Birliğine girdiğinde yaşamın nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

tart ma y ntemi
Tartışma Yöntemi
 • Tartışma büyük ve küçük gruplarla yapılabilir.
 • Yaratıcı düşünmeyi geliştirici en temel tartışma tekniği “beyin fırtınası”dır.
 • Örnek: Çevre kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabilir?
yaraticili i gel t ren retmen zell kler
YARATICILIĞI GELİŞTİREN ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ
 • Öğrencileri bir birey olarak kabul eden ve öyle davranan
 • Öğrenciyi özgür olmaya özendiren
 • Öğrencilere model olan ,
 • Sınıfın dışında olanlara çok zaman ayıran
 • Heyecanlı olabilen
 • Öğrencilerini eşit kabul edebilen
 • Yaratıcı düşünceleri ödüllendirebilen
 • İkili ilişkilerde kolay iletişim kuran
 • Sürekli okuyup kendini geliştiren
 • Öğrencilerine hata yapma hakkı tanıyan
 • Yeni fikirlere açık olan
yaraticili i engelleyen retmen zell kler
YARATICILIĞI ENGELLEYEN ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ;
 • Öğrencinin cesaretini kıran,
 • Aşırı eleştiren
 • Öğrenme ve üretme isteği olmayan
 • Sınıf ortamında aşırı kısıtlayıcı, otoriter tutumları olan
 • Mesleki gelişimini devam ettirmeyen,
 • Dar ilgileri olan
 • Sınıf içinde tartışma ve konuşma olanağı olmayan
 • Tüm kararları kendi vermek isteyen
 • Hataya ve yanlışa odaklı yaklaşan
 • Farklı düşünceleri alay veya baskıyla karşılayan
mini etkinlik
Mini etkinlik
 • Yukarıda sıralanan yaratıcılığı geliştiren olumlu ve olumsuz özellikleri değerlendirerek kendi durumunuzu saptayınız?
slide31

Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Öyleyse demir alın ve güvenli limanlardan çıkın, rüzgarı arkanıza alın, hayal edin ve keşfedin.

M. Twain

ad