TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara - PowerPoint PPT Presentation

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI
Download
1 / 25

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS toplantısında sunulan bildiridir. KAMU İSTİHDAMI.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI Prof. Dr. Birgül A. GÜLER 22 Şubat 2003, Ankara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T rk ye de personel rej m n n esaslari prof dr birg l a g ler 22 ubat 2003 ankara

TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI

Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

22 Şubat 2003, Ankara

Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu,

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS

toplantısında sunulan bildiridir


Kamu st hdami

KAMU İSTİHDAMI

 • Kamu kesiminde istihdam edilen sivil personel toplamı 2.750.000

 • Kamu personeli toplam nüfusun %4'ü

 • Ekonomik etkin nüfusun %7'si

  • Bu oranlar, başka ülkelerle kıyaslandığında, "devletin şişkinliği" saptamasının yersiz olduğunu gösterir.


Fiili istihdam t rleri

Fiili istihdam türleri

 • Memurluk

 • Geleneksel sözleşmelilik

 • İşçilik

 • Kadro karşılığı sözleşmelilik

 • (Piyasa tipi) sözleşmelilik

 • I sayılı cetvel

 • II Sayılı cetvel

 • Geçici işçilik


2002 sonu bin ki i

2002 Sonu bin kişi

MemurSözleş.İşçiGeçiciToplam

Merkez1.632171342462.029

Yerel93264109268

KİT1718011954453

TOPLAM1.7421983174102.750

Kaynak: DPB ve YerelBilgi


Kamu personelinin 1 750 000 i 63 memurdur

Kamu personelinin 1.750.000'i %63'ü memurdur

Bu düşük oran, hem kamu hizmeti alanındaki daralmayı hem de kamu kesiminde piyasa türü çalışma usullerinin yaygınlığını gösterir.


Memur oranlar

Memur Oranları

 • KİT'lerde memur oranı %4'tür; ağırlık %40 ile sözleşmeli istihdamdadır.

 • Yerel yönetimlerde memur oranı % 35'tir; ağırlık %40 ile geçici işçilerdedir.

  • Kamu istihdam rejimi özel sektör istihdamına yaklaşmaktadır

  • Kamuda çalışanlar, yüksek işgüvencesinden uzaklaşmaktadır

  • Kamu sendikacılığı daralmaktadır


Merkezi y netimde memur

Merkezi yönetimde memur

 • Merkezde çalışanların %80’i memurdur

 • Memurların %35'i Milli Eğitim; %9'u Üniversiteler; %13'ü Sağlık Bakanlığı bünyesinde olmak üzere %57'si eğitim ve sağlık alanlarındadır.

 • Memurların %12'si emniyet; %5'i din; %4'eri adliye ve maliye hizmetlerinde olmak üzere %25'i geleneksel devlet hizmeti alanlarındadır.

 • ……...


T rk ye de personel rej m n n esaslari prof dr birg l a g ler 22 ubat 2003 ankara

…...

 • Memurların %82'si tüketici büro işleri değil üretici hizmet alanındadır.

  • Memurluk, toplam 6 ana hizmet alanında yoğunlaşmaktadır.

  • Merkezi yönetim kurumlarına ait olan bu kütle Ankara'da değil, ülke genelinde hizmet üretmektedir.

  • Hizmet türleri ile alanda iş görme birlikte değerlendirilirse, "aşırı merkeziyetçi devlet" savlarını haklı bulmak güçtür.


Rejimin d nemi

Rejimin Üç Dönemi

 • Osmanlı yasaları üzerinde düzeltmeler dönemi

 • 788 Memurin Kanunu dönemi: 1929-1965

 • 657 Devlet Memurları Kanunu dönemi: 1970-…


788 d nemi

788 dönemi

 • Askeri personel ile sivil devlet personeli rejimi üzerine yükselmiştir.

 • Belediye personeli için tüzük hükümleri

 • KİT personel rejimi, 788 ilkelerine uygun olarak ama kurumların özel kuruluş yasalarınca görece serbest biçimlenmiş; sistem 1939'da bütünleştirilmiştir.

 • İşçilik, 1936 yılında çıkarılan yasa ile genel kurallara bağlanmıştır.


Yabanc uzman raporlar

Yabancı Uzman Raporları…

 • 1945 -Kamu personel reformu isteği

 • Ön planda yabancı uzman raporları vardır.

 • Neumark Raporu 1949; "Devlet Dairelerinin Rasyonel Çalışma Esasları Hakkında".

 • Thornburg Raporu 1949; "Türkiye Nasıl Yükselir?"

 • Barker Raporu 1951; Martin - Cush Raporu 1951; Leimgruber Raporu 1951; Dantel Raporu 1959; Mook Raporu -1962; Fisher Raporu 1962…


1955 tasar s ndan 657 sistemine

1955 Tasarısı'ndan 657 Sistemine….

 • Modern telakkilere ve modern usullere uygun bir personel yapısı kurmak..

 • Kamu sektörü ile özel sektörü yakınlaştırmak…

 • Kamuda "önce bir reorganizasyon" ve sonra "sürekli revizyon" yapmak…

 • Bu işle görevli, ABD uygulaması benzeri bir Devlet Personel Dairesi kurmak….

  Bu çerçeve,

  1990'lı yılların reform iklimi ile şaşırtıcı derecede paraleldir


657 zer nden reform erik

657 ÜZERİNDEN REFORM -İçerik

 • 657 günümüzde yürürlükte olan sistemdir

 • 1980'li yılların ilkeleri, 1955 tasarısında ve 657 yaklaşımında vardır:

  • Kadro kuruluşunu "hizmetin gerekleri" amacından koparma,

  • Üç derece birden [asansör] yükselme,

  • Özel sektördeki hizmetin kamu kesiminde geçmiş sayılması


657 genel kadro yasas

657: Genel Kadro Yasası

 • 788’de kadrolar, kuruluş yasalarının parçası olarak işlem görürdü

 • İlke, hizmetin gerekleri olarak belirlenmişti.

 • Genel kadro yasası kadroyu bütçe yasasının eki haline getirdi

 • İlke "hizmetin gerekleri” + "mali olanaklar” + "devletin personel politikası"

 • TBMM denetimi daraltıldı; kadrolar yürütmenin iş alanı haline geldi


 • 1996 tasar s kadro listesi

  1996 Tasarısı: Kadro Listesi

  • Tasarı ekine bir "Genel Kadro Listesi" yerleştirilmiştir

  • Bu liste esnektir; kadrolar "asli sürekli ve genel idare esasına göre" tanımı dışına çıkarılabilir; kaldırılabilir

  • Kadronun hizmet ve örgüt ile bağı tamamen kopmaktadır


  Hizmet tan mlamada 96 l t hizmetin gerekleri de il niteli i

  hizmet tanımlamada ‘96 ölçütü: hizmetin gerekleri değil niteliği

  • Genel İdare Esasına Göre Yürütülenler:

  • Bakanlıklar, Emniyet, RTÜK, Özelleştirme İdaresi

   [Eğitim politikası bu kapsamda, sunumu dışında]

   [Sağlık politikası bu kapsamda, sunumu dışında]

  • Kamu Yararı Ağır Basanlar:

  • Merkez Bankası, TİKA, SSM

  • Piyasaya Bırakılabilir Olanlar:

  • Devlet Tiyatroları, Milli Piyango, Elektrik Etüd, MTA


  Hedeflenen istihdam

  hedeflenen istihdam

  • Memurluk yerine sözleşmelilik;

  • Kadro gereği ücret yerine kişiye göre -perfomansa dayalı ücret;

  • Kamu istihdam rejimini piyasa rejimine dönüştürme


  Akt rler yabanci uzman raporlarindan k resel etk lere

  AktörlerYABANCI UZMAN RAPORLARINDAN KÜRESEL ETKİLERE

  • 657 Reformu'nun zemininde yabancı uzman raporları vardır

  • 1990'lar Reformu ise dört kurumun yönlendirici etkisi altındadır:

   • AB : idari kapasiteyi güçlendirmek

   • IMF : kamu harcamalarını kısıtlamak

   • Dünya Bankası : kamu yönetişimi için reform

   • OECD : regülasyon reformları


  Reformun sorunlari

  REFORMUN SORUNLARI

  • Pekçok ülkede küresel etkiler altında yürüyen bu tür bir reformun çeşitli sorunları vardır:

   Ulusal Çıkar Sorunu

   Toplumsal Çıkar Sorunu

   Kamu Yararı Sorunu

   Emek Hakları Sorunu


  1 ulusal kar sorunu

  1. Ulusal Çıkar Sorunu

  Reform süreci üzerinde küresel etkiler, egemenlik hakkının korunması bakımından sınırlandırılması zorunlu hale gelmiş bir hacim ve etki gücüne ulaşmıştır


  2 toplumsal kar sorunu

  2. Toplumsal Çıkar Sorunu

  • Azgelişmişlik koşulları,

  • yaygın eşitsizlik ve adaletsizlik,

  • özel sektörün küresel sermaye karşısındaki zayıflığı

   açık gerçeklerdir.

   Bu koşullarda kamu hizmetleri alanı üzerinde değişikliklerin, “dünyanın genel gidişatına uygunluk” dürtüsüyle değil, ancak yapının çok yönlü irdelenmesiyle yapılması gerekir.


  3 kamu yarar sorunu

  3. Kamu Yararı Sorunu

  Devlet hizmetleri, uzmanlık ve süreklilik gerektirir. Şu yada bu kesimin çıkarları üzerinde etkiler yaratan bu hizmetler,

  anayasal ve yasal güvencelerden yoksun,

  esnek,

  çalışanın kişiliğine ve işverenin saf takdirine bağlanmış,

  kendi içinde rekabetçi,

  piyasa esaslarına dayalı

  bir personel sistemiyle yürütülemez.


  4 emek haklar sorunu

  4. Emek Hakları Sorunu

  Kamu istihdamı, çalışanlar açısından görece ileri haklar sağlar. Bu rejimi özel istihdama dönüştürmek, özel sektördeki örgütsüzlüğü yaygınlaştırmak ve çalışanların kazanılmış haklarının kaybına yol açmak demektir.

  Örgütlü toplum anlayışı ve araçları bakımından mevcut yoksulluğumuz, toplumsal zenginliğin bölüşümündeki bozukluğun nedenlerinden biridir; var olanların da yitirilmesi, toplumsal çatışmaların derinleşmesine yol açacaktır.


  T rk ye de personel rej m n n esaslari prof dr birg l a g ler 22 ubat 2003 ankara

  TÜRKİYE’DE PERSONEL REJİMİNİN ESASLARI

  Prof. Dr. Birgül A. GÜLER

  22 Şubat 2003, Ankara

  Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu,

  Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS

  toplantısında sunulan bildiridir


 • Login