สถานการณ์จังหวัดสระบุรี
Download
1 / 12

สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555 - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555. ที่มา : ร 36. แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555. ปี 2554 ผู้สัมผัสโรค = 3,195 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค = 3,184คน ไม่ฉีดวัคซีน = 11 คน ฉีด ซีรั่ม RIG = 336 คน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555' - sylvester-potts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
สถานการณ์จังหวัดสระบุรีสถานการณ์จังหวัดสระบุรีปี 2555

ที่มา : ร 36

แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง

จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี 2553-2555


ปี 2554สถานการณ์จังหวัดสระบุรี

ผู้สัมผัสโรค =3,195 คน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

= 3,184คน

ไม่ฉีดวัคซีน = 11 คน

ฉีด ซีรั่ม RIG = 336 คน

สถานการณ์จังหวัดสระบุรีปี 2555

ปี 2555

 • ผู้สัมผัสโรค =1,739 คน

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

  = 1,735 คน

 • ไม่ฉีดวัคซีน = 4 คน

 • ฉีด ซีรั่ม RIG = 457คน

ที่มา : ร 36


สถานการณ์จังหวัดสระบุรีสถานการณ์จังหวัดสระบุรีปี 2555

 • แนวโน้มหน่วยบริการพบอัตราการใช้วัคซีนเกินเพดาน> 60%

 • การจัดสรรสนับสนุนวัคซีนจาก สปสช. ไม่เพียงพอ ร้อยละ 41.7 ของโรงพยาบาลทั้งหมด

  ต้องจัดซื้อเองเพิ่มเติม

 • ส่วนใหญ่ หน่วยบริการใช้วิธีฉีดวัคซีนแบบ

  IM > 50%

 • ส่วนใหญ่หน่วยบริการบันทึกข้อมูล โปรแกรม

  ร 36 ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากโปรแกรมไม่เสถียร

 • รูปแบบการให้บริการในโรงพยาบาลมีความแตกต่างกันสถิติจำนวนประชากรสุนัขแมวและการขึ้นทะเบียนสถิติจำนวนประชากรสุนัขแมวและการขึ้นทะเบียน


เปรียบเทียบงบ/ความต้องการวัคซีน จังหวัดสระบุรี

ที่มา : สปสช.

เขต 4 สระบุรี


สถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าสถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้า


Road map
Road Map สถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี


Road map1
Road Map สถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้าการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี

ปี 2558 ท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพื้นที่ระดับ B

ไม่พบผู้เสียชีวิต 2 ปี ย้อนหลัง

มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies

พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง

มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ

ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80%

ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80%

ปี 2560 ท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพื้นที่ระดับ A

ไม่พบผู้เสียชีวิต 4 ปี ย้อนหลัง

มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies

ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง

มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ

ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80%

ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80%

ปี 2563 จังหวัดสระบุรีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่พบผู้เสียชีวิต 6 ปี ย้อนหลัง

มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies

ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 4ปีย้อนหลัง

มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ตรวจวินิจฉัยร้อยละ 0.01 ของจำนวนสัตว์

มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ

ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 100%

ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 100%

ไม่มีสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ

มีระบบการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้า-ออกในพื้นที่


แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

 • ประสานงานการควบคุมโรคในจังหวัดระหว่างหน่วยงาน

  - ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประเมินและจัดระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวที่อายุ 3 เดือนขึ้นไปให้ครอบคลุม 80% ของพื้นที่

  - อปท. สนับสนุนงบประมาณ

  - สำรวจประชากรสุนัขแมวอย่างละเอียดและต่อเนื่อง และบันทึกการทำวัคซีนอย่างต่อเนื่อง


แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

3. ควบคุมประชากรสุนัข

- ออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง

- มีมาตรการลดประชากรสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ

- ฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันสุนัข

- ทำทะเบียนผู้เลี้ยงหรือครอบครองสุนัขและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข


แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากสัตว์ที่ตายไม่ทราบสาเหตุ

- การส่งหัวสัตว์ที่สงสัยตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้า

- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด


ad