Deleg tumok c ban
Download
1 / 20

Delegátumok C#-ban - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Delegátumok C#-ban. Krizsán Zoltán iit 1.0. Események kezelése. Nem kell vizuális felületnek lennie. Delegátumok segítségével valósíthatja meg a .NET. Delegátumok Típusos fv. pointer. Biztonságos kódkészítés miatt tiltott a pointer aritmetika a C#-ban. Fv. Pointer helyett delegátum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delegátumok C#-ban' - sydnee-holt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deleg tumok c ban

Delegátumok C#-ban

Krizsán Zoltán

iit

1.0


Esem nyek kezel se
Események kezelése

 • Nem kell vizuális felületnek lennie.

 • Delegátumok segítségével valósíthatja meg a .NET.

Delegátumok C#-ban


Deleg tumok t pusos fv pointer
DelegátumokTípusos fv. pointer

 • Biztonságos kódkészítés miatt tiltott a pointer aritmetika a C#-ban.

 • Fv. Pointer helyett delegátum

 • Alakja:delegate típus nev(tipus param_nev,..)

 • Ha megadjuk a paraméter típusát, akkor a paraméter nevét is meg kell adni!

Delegátumok C#-ban


Deleg tum ii
Delegátum II.

 • Nem csak a fv. címe, de visszatérési érték + paraméterek

 • Amire hivatkozik, lehet:

  • Statikus fv.

  • Példány fv.

Delegátumok C#-ban


P lda
Példa

delegate void MyDelegate();

public class MyClass{

public void InstanceMethod(){Console.WriteLine("A message from the instance method.");}

static public void StaticMethod(){Console.WriteLine("A message from the static method.");}

}

public class MainClass{

static public void Main(){

MyClass p = new MyClass();

MyDelegate d = new MyDelegate(p.InstanceMethod ); d();

d = new MyDelegate(MyClass.StaticMethod ); d();

}

}

Delegátumok C#-ban


R szlet a p lda il k dj b l
Részlet a Példa il kódjából

.class private auto ansi sealed MyDelegate extends [mscorlib]System.MulticastDelegate{

.method public hidebysig specialname rtspecialname

instance void .ctor( object 'object',

native int 'method‘ ) runtime managed

{ } // end of method MyDelegate::.ctor

.method public hidebysig virtual instance void

Invoke() runtime managed { } // end of method MyDelegate::Invoke

.method public hidebysig newslot virtual

instance class [mscorlib]System.IAsyncResult

BeginInvoke(class [mscorlib]System.AsyncCallback callback,

object 'object') runtime managed

{ } // end of method MyDelegate::BeginInvoke

.method public hidebysig newslot virtual

instance void EndInvoke(class [mscorlib]System.IAsyncResult result) runtime managed { } // end of method MyDelegate::EndInvoke

} // end of class MyDelegate

Delegátumok C#-ban


Multicastdelegate minden deleg tum se
MulticastDelegateminden delegátum őse

 • _target (System.Object):az objektumra referál, amely a call back fv.-hez kapcsolódik (csak példány fv. esetén).

 • _methodPtr (System.Int32):egész szám, amellyel a CLR azonosítja a fv.-t.

 • _prev (System.MulticastDelegate):a láncolt lista előző elemére mutat.

Delegátumok C#-ban


Multicastdelegate ii
MulticastDelegate II.

 • Két fontos tulajdonság:

  • Target->_target

  • Method->_methodPtr

 • Az Invoke fv. nem hívható meg közvetlenül (VB-ben viszont kötelező).

 • Equals újradefiniált, igaz, ha _target és _methodPtr azonosakra referál.

Delegátumok C#-ban


Deleg tum l nc
Delegátum lánc

 • A delegátum önmagában is hasznos, de láncolt listára fűzve hatékonyabb

 • _prev az előző elemre. Kezdetben null, később áll be egy érvényes objektumra.

Delegátumok C#-ban


System delegate
System.Delegate

 • public static Delegate Combine(Delegate tail, Delegate head) : hozzáfűz a listához

 • public static Delegate Combine(Delegate[] delegateArray) : hozzáfűz a listához

 • public static Delegate Remove(Delegate source, Delegate value) : töröl a listából

Delegátumok C#-ban


System delegate c ban
System.Delegate C#-ban

 • public static Delegate Combinehelyett operator+=

 • public static Delegate Removehelyettoperator-=

Delegátumok C#-ban


P lda ii set oszt ly
Példa II.-set osztály

class Set {

private Object[] items;

public Set(Int32 numItems){

items = new Object[numItems];

for (Int32 i =0; i < numItems; i++)

items[i] = i;

}

public delegate void Feedback(Object value, Int32 item, Int32 numItem);

public void ProcessItems( Feedback feedback ){

for(Int32 item = 0; item< items.Length(); item++){

if ( feedback != null ){ feedback(items[item], item+1, items.Length); }

}

}

}

Delegátumok C#-ban


P lda ii app
Példa II.-App

static void Main(){ StaticCallbacks(); InstanceCallbacks(); }

static void StaticCallbacks() {

Set setOfItems = new Set(5);

setOfItems.ProcessItems (null);Console.WriteLine();

setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole) );

Console.WriteLine();

setOfItems.ProcessItems ( new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox) );

Console.WriteLine();

Set.Feedback fb = null;

fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToConsole);

fb += new Set.Feedback(App.FeedbackToMsgBox);

setOfItems.ProcessItems(fb);Console.WriteLine();

}

static void InstanceCallbacks() {

Set setOItems = new Set(5); App appobj = new App();

setOItems.ProcessItems( new Set.Feedback(appobj.FeedbackToFile) );

Console.WriteLine();

}

Delegátumok C#-ban


P lda ii app1
Példa II.-App

static void FeedbackToConsole(Object value, Int32 item, Int32 numItems){

Console.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.",

item, numItems, value);

}

static void FeedbackToMsgBox(Object value, Int32 item, Int32 numItems){

MessageBox.Show(String.Format("Processing item {0} of {1}: {2}.", item, numItems, value));

}

void FeedbackToFile(Object value, Int32 item, Int32 numItems){

StreamWriter sw = new StreamWriter("Status", true);

sw.WriteLine("Processing item {0} of {1}: {2}.",item,numItems, value);

sw.Close();

}

Delegátumok C#-ban


Il k d
IL kód

 • Nézzük meg az IL kódot!

 • feedback( items[item], item+1, items.Length );helyett:IL_001b: callvirt instance void Set/Feedback::Invoke(object, int32, int32)

Delegátumok C#-ban


Multicastdelegate invoke
MulticastDelegate.Invoke

Public Int32 virtual Invoke(Object value, Int32 item, Int32 numItem )

{

if (_prev != null)

_prev.Invoke( value, item,

numItems );

return _target.methodPtr(value, item, numItems

}

Delegátumok C#-ban


Teljes kontroll a deleg tum l nc felett
Teljes kontroll a delegátum lánc felett

 • public virtual Delegate[] GetInvocationList()

 • Klónozza a lista elemeit egy tömbbe, de minden elem _prev-je null.

 • A visszaadott tömbön végigjárhatunk!

Delegátumok C#-ban


P lda iii
Példa III

class Light{

public String GetPosition() {

return "Villany felkapcsolva!";

}

}

class Fan{

public String Speed() {

throw new Exception("Nagyon gyors!");

}

}

class Speaker{

public String Volume() {

return "Nagyon hangos!";

}

}

Delegátumok C#-ban


P lda iii appi
Példa III-AppI

delegate string GetStatus();

static public void Main()

{

GetStatus getstatus = null;

getstatus += new GetStatus( new Light().GetPosition );

getstatus += new GetStatus( new Fan().Speed );

getstatus += new GetStatus( new Speaker().Volume );

Console.WriteLine(

GetComponentStatusReport(getstatus) );

}

Delegátumok C#-ban


P lda iii appii
Példa III-AppII

static String GetComponentStatusReport(GetStatus status){

if ( status == null) return null;

StringBuilder sb = new StringBuilder();

Delegate[] arrayOfDelegates = status.GetInvocationList();

foreach( GetStatus getstatus in arrayOfDelegates ){

try{

sb.AppendFormat("{0}{1}{1}", getstatus() , Environment.NewLine);

}

catch(Exception e){

Object o = getstatus.Target;

sb.AppendFormat("Hiba keletkezett: {1}{2}{0} Hiba: {3}{0}{0}", Environment.NewLine,

((o == null) ? "" : o.GetType() + "."), getstatus.Method.Name, e.Message);

}

}

return sb.ToString();

}

Delegátumok C#-ban


ad