โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
Download
1 / 41

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 456 Views
 • Uploaded on

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เขื่อนศรีนครินทร์. เขื่อนวชิราลงกรณ์. ผลักดันน้ำเค็ม. การประปา. ผันน้ำท่าจีน. การชลประทาน. แหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต. สำนักชลประทานที่ 13. เขื่อนแม่กลอง. ที่ตั้งและอาณาเขต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์' - sybill-lowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

สำนักชลประทานที่ 13

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เขื่อนศรีนครินทร์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

เขื่อนวชิราลงกรณ์

ผลักดันน้ำเค็ม

การประปา

ผันน้ำท่าจีน

การชลประทาน

แหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

สำนักชลประทานที่ 13

เขื่อนแม่กลอง


ที่ตั้งและอาณาเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 พิกัดเส้นรุ้งที่ 13° 57' 43.13" และเส้นแวงที่ 99° 37' 43.59" หรือพิกัด E 567914 N 1543611 ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร พื้นที่โครงการ อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ติดต่ออำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมทิศตะวันออก ติดต่ออำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี และ อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเมือง และอำเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการส่งน้ำฯ พนมทวน

สำนักชลประทานที่ 13

Regional Irrigation Office XIII

สุพรรณบุรี Suphanburi

นครปฐม Nakornphathom

กาญจนบุรี Kanchanaburi

สมุทรสาคร SamutSakhon

ราชบุรี Ratchburi

สมุทรสงคราม Samutsongkram

เพชรบุรี Phetchaburi


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

ความเป็นมา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน เป็นโครงการขนาดใหญ่ หนึ่งในจำนวน 10 โครงการ ของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ เพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค การบรรเทาอุทกภัย การประมง และการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อการเพาะปลูก


ขอบเขตโครงการและคลองส่งน้ำขอบเขตโครงการและคลองส่งน้ำ

คลองระบายจรเข้สามพัน

คลอง 2 ซ้าย

คลอง 1 ซ้าย

คลองระบายท่าสารบางปลา

คลอง สายใหญ่ฝั่งซ้าย

ที่ตั้งโครงการ


ขอบเขตฝ่ายส่งน้ำขอบเขตโครงการและคลองส่งน้ำ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

พื้นที่ชลประทาน 86,917 ไร่

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

พื้นที่ชลประทาน 80,361 ไร่

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

พื้นที่ชลประทาน 120,509 ไร่

ที่ตั้งโครงการ


พื้นที่รับผิดชอบขอบเขตโครงการและคลองส่งน้ำ

ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 7 อำเภอ 23 ตำบล ดังนี้

1.จังหวัดกาญจนบุรี : มีพื้นที่ชลประทาน 225,145 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอท่าม่วง มีพื้นที่ชลประทาน 32,318 ไร่

หมู่ที่ 1-7 ต.ทุ่งทอง, ต.วังขนาย, ต.วังศาลา และ ต.หนองขาว

2. อำเภอท่ามะกา มีพื้นที่ชลประทาน 71,524 ไร่

หมู่ที่ 1 2 6 8 9 12 13 ต.ตะคร้ำเอน, ต.พระแท่น, ต.อุโลกสี่หมื่น และ ต.หนองลาน

3. อำเภอพนมทวน มีพื้นที่ชลประทาน 94,055 ไร่

หมู่ที่ 1 2 4 5 9 12 13 15-19 ต.พนมทวน, ต.ดอนเจดีย์, ต.หนองสาหร่าย, ต.พังตรุ, ต.รางหวาย, ต.ดอนตาเพชร และ ต.หนองโรง

4. อำเภอห้วยกระเจา มีพื้นที่ชลประทาน 27,248 ไร่ ต.ดอนแสลบ และ ต.สระลงเรือ

2.จังหวัดนครปฐม : มีพื้นที่ชลประทาน 57,414 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 1 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอกำแพงแสน มีพื้นที่ชลประทาน 57,414 ไร่ ต.ทุ่งบัว, ต.หนองกระทุ่ม, ต.ทุ่งลูกนก และ ต.รางพิกุล

3.จังหวัดสุพรรณบุรี : มีพื้นที่ชลประทาน 5,228 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภออู่ทอง มีพื้นที่ชลประทาน 3,651 ไร่ ต.จรเข้สามพัน

2. อำเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ชลประทาน 1,577 ไร่ ต.บ่อสุพรรณ


การบริหารงานภายในโครงการการบริหารงานภายในโครงการ

ผู้อำนวยการโครงการ

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง

ระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


อัตรากำลังการบริหารงานภายในโครงการ

นายนเรศวร์ วัฒนวงศ์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

นายสานิต สัมภวมานะ

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นางพรทิพา ตู้จินดา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายประพันธ์ สพเสถียร

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

นางวรรณวิมล สิงหวัฒนศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายมนตรี สมกุล วิศวกรปฏิบัติการ

นางอรพิน พาสนาวุฒิโชติ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายสุเทพ สมงาม

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายพงษ์บริบูรณ์ กลางบุรัมย์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายประพันธ์ สพเสถียร

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


พื้นที่ทั้งหมด 337,623 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 287,787 ไร่

- ฤดูฝน 287,521 ไร่

- ฤดูแล้ง 287,521 ไร่

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 9 คน

ลูกจ้างประจำ 122 คน


พื้นที่จัดรูปที่ดิน 31,447 ไร่

พื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 68,305 ไร่

พื้นที่คันคูน้ำ 176,618 ไร่


ระบบชลประทาน 31,447 ไร่

- คลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย

1. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 10.050 กม.

2. คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ความยาว 57.800 กม.

3. คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ความยาว 21.800 กม.

- คลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 37 สาย

ความยาว 310.01 กม.

- คลองระบายน้ำ 42 สาย ความยาว 276.290 กม.

ปริมาณการใช้น้ำต่อปีเฉลี่ย 1,348 ล้าน ลบ.ม.

ระบบส่งน้ำ

ระบบ Gravity 262,307 ไร่ ระบบ Pumping 1 แห่ง พื้นที่ 25,480 ไร่

(ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ปริมาณ 0.75 ลบ.ม./วินาที)

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 845 กลุ่ม กลุ่มบริหาร 24 กลุ่ม


พื้นที่การเพาะปลูก 31,447 ไร่ (รายจังหวัด)


การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตรการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตร


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ที่ทำการตั้งอยู่ที่ : ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ดังนี้ - อำเภอท่าม่วง พื้นที่ชลประทาน 15,574 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 3 ตำบล คือ หมู่ที่ 1, 3, 5 ตำบลทุ่งทอง, ตำบลวังขนาย และ ตำบลวังศาลา - อำเภอท่ามะกา พื้นที่ชลประทาน 10,006 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 1 ตำบล คือ หมู่ที 1, 2, 12 ตำบลตะคร้ำเอน - อำเภอพนมทวน พื้นที่ชลประทาน 54,781 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล คือ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมทวน, ตำบลดอนเจดีย์, ตำบลหนองสาหร่าย และ ตำบลพังตรุ หมู่ที่ 1, 4, 5, 7, 12, 15-17อัตรากำลัง

ข้าราชการ จำนวน 1 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 32 คน


พื้นที่การเพาะปลูก 1

พื้นที่ทั้งหมด 86,280 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 80,361 ไร่

ฤดูฝน / ฤดูแล้ง 80,361 ไร่

1. ข้าว 29,937 ไร่

2. อ้อย 44,512 ไร่

3. พืชไร่ 4,516 ไร่

4. บ่อปลา บ่อกุ้ง 228 ไร่

5. ผลไม้ 1,088 ไร่

6. อื่นๆ 80 ไร่

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 216 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มบริหาร 6 กลุ่ม

จำนวนคลองส่งน้ำ

จำนวนคลองส่งน้ำ 8 สาย ความยาวรวม 80.80 กม.

จำนวนคลองระบายน้ำ 5 สาย ความยาวรวม 70.06 กม.

ปริมาณการใช้น้ำต่อปีเฉลี่ย 385 ล้าน ลบ.ม.


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 • ที่ทำการตั้งอยู่ที่ : ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

 • จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้

 • - อำเภอท่าม่วง พื้นที่ชลประทาน 16,744 ไร่

 • รับผิดชอบพื้นที่ 2 ตำบล คือ หมู่ที่ 2, 4, 6, 7 ตำบลทุ่งทอง และ ตำบลหนองขาว

 • - อำเภอพนมทวน พื้นที่ชลประทาน 39,274 ไร่

 • รับผิดชอบพื้นที่ 6 ตำบล คือ หมู่ที่ 2, 9, 13, 18 ตำบลพนมทวน, ตำบลทุ่งสมอ, ตำบลพังตรุ, ตำบลรางหวาย, ตำบลดอนตาเพชร และ ตำบลหนองโรง

 • - อำเภอห้วยกระเจา พื้นที่ชลประทาน 27,248 ไร่

  • รับผิดชอบพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลดอนแสลบและตำบลสระลงเรือ

 • จังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบพื้นที่ 1 อำเภอ ดังนี้

 • - อำเภออู่ทอง พื้นที่ชลประทาน 3,651 ไร่

 • รับผิดชอบพื้นที่ 1 ตำบล คือ ตำบลจระเข้สามพัน

 • อัตรากำลัง

 • ข้าราชการ จำนวน 1 คน

 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 26 คน


พื้นที่การเพาะปลูก 2

พื้นที่ทั้งหมด 105,401 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 86,917 ไร่

1. ข้าว 66,764 ไร่

2. อ้อย 13,592 ไร่

3. พืชไร่ พืชผัก 1,019 ไร่

4. สวนผลไม้ 1,515 ไร่

5. บ่อปลา บ่อกุ้ง 998 ไร่

6. พื้นที่ว่างเปล่า 2,876 ไร่

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 262 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มบริหาร 9 กลุ่ม

จำนวนคลองส่งน้ำ

จำนวนคลองส่งน้ำ 13 สาย ความยาวรวม 111.911 กม.

จำนวนคลองระบายน้ำ 17 สาย ความยาวรวม 77.650 กม.ปริมาณการใช้น้ำต่อปีเฉลี่ย 330 ล้าน ลบ.ม.


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ที่ทำการตั้งอยู่ที่ : ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 1 อำเภอ ดังนี้ - อำเภอท่ามะกา พื้นที่ชลประทาน 61,518 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล คือ หมู่ที 6, 8, 9, 13 ตำบลตะคร้ำเอน ตำบลพระแท่น, ตำบลอุโลกสี่หมื่นและตำบลหนองลานจังหวัดนครปฐม รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 1 อำเภอ ดังนี้ - อำเภอกำแพงแสน พื้นที่ชลประทาน 57,414 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 4 ตำบล คือ ตำบลหนองกระทุ่ม, ตำบลทุ่งลูกนก, ตำบลทุ่งบัวและตำบลรางพิกุล จังหวัดสุพรรณบุรี รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 1 อำเภอ ดังนี้ - อำเภอสองพี่น้อง พื้นที่ชลประทาน 1,577 ไร่

รับผิดชอบพื้นที่ 1 ตำบล คือ ตำบลบ่อสุพรรณ

อัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 22 คน


พื้นที่การเพาะปลูก 3

พื้นที่ทั้งหมด 145,942 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 120,509 ไร่

1. ข้าว 17,816 ไร่

2. อ้อย 78,411 ไร่

3. พืชไร่ พืชผัก 18,593 ไร่

4. ไม้ยืนต้น 5,305 ไร่

5. บ่อปลา บ่อกุ้ง 384 ไร่

ระบบส่งน้ำระบบส่งน้ำ Gravity จำนวนพื้นที่ 120,509 ไร่

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 367 กลุ่ม

จำนวนกลุ่มบริหาร 9 กลุ่ม

จำนวนคลองส่งน้ำ

จำนวนคลองส่งน้ำ 19 สาย ความยาวรวม 127.80 กม.

จำนวนคลองระบายน้ำ 18 สาย ความยาวรวม 126.58 กม.

ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อปี 386 ล้าน ลบ.ม.


กราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯกราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯ(เฉพาะฤดูนาปี)

ฝ่าย1

ฝ่าย2

ฝ่าย3


Submerged 2
ผลการสอบเทียบอาคารกราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯการคำนวณสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารแบบ Submergedปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย


Submerged 2 10 300
ผลการสอบเทียบอาคารกราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯการคำนวณสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารแบบ Submergedอาคารกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ซ้าย กม.10+300


Submerged 1
ผลการสอบเทียบอาคารกราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯการคำนวณสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารแบบ Submergedปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย


Cs 1 l 0 000
ตารางหาค่า กราฟแสดงพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯCs ปตร.ปากคลอง 1L กม. 0+000


จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูฝนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูฝน


จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้งจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง


โครงการส่งน้ำฯพนมทวนจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง

41,064 ไร่

โครงการส่งน้ำฯสองพี่น้อง

23,157 ไร่

โครงการส่งน้ำฯบางเลน


คลองท่าล้อ-อู่ทองจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง

พื้นที่ชลประทาน 198,900 ไร่

อ. ห้วยกระเจา

อ. อู่ทอง

สระลงเรือ

คลองท่าล้อ-อู่ทอง

จรเข้สามพัน

ดอนแสลบ

นอกเขตส่งน้ำ

ลำตะเพิน

รางหวาย

ดอนตาเพชร

อ. พนมทวน

พนมทวน

อ. ท่าม่วง

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

โครงการส่งน้ำฯพนมทวน

พื้นที่ชลประทาน 86,917 ไร่

หนองโรง

แควใหญ่

ทุ่งสมอ

หนองขาว

คลอง 1 ซ้าย

ท่าล้อ

แควน้อย

เขื่อนแม่กลอง


คลองคู่ขนานจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง


กม.22+500 คลอง1ซ้ายจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง

คลอง1ซ้าย

คลองท่าล้อ-อู่ทอง


กม. 42+500 คลอง 1ซ้ายจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง

คลอง1ซ้าย

คลองท่าล้อ-อู่ทอง


ช่วงปลายคลองจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำฤดูแล้ง

คลอง1ซ้าย

คลองท่าล้อ-อู่ทอง


ช่วงปลายคลองท่าล้อ-อู่ทองช่วงปลายคลองท่าล้อ-อู่ทอง


คลอง 1 ซ้ายช่วงปลายคลองท่าล้อ-อู่ทอง

ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 18-20 ตค.56

ช่วง กม.12+000

ช่วง กม.12+500


คลองท่าล้อ-อู่ทองช่วงปลายคลองท่าล้อ-อู่ทอง

ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 18-20 ตค.56

ช่วง กม.39+200

ช่วงปลายคลอง


น้ำท่วมพื้นที่นาช่วงปลายคลองท่าล้อ-อู่ทอง

หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณ 1,200 ไร่


- พื้นที่ชลประทานคลองท่าล้อ-อู่ทอง 198,900 ไร่

- พื้นที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 พนมทวน 86,917 ไร่

รวม 285,817 ไร่

สามารถเปิดเป็น

“โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา”

ได้หรือไม่ ?


สถานที่ติดต่อ พื้นที่ชลประทานคลองท่าล้อ-อู่ทอง 198,900 ไร่: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

หมู่ 1 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 034-611915

แฟกซ์ : 034-611992

E-mail address : [email protected]

Web site : http://irrigation.rid.go.th/phanomtuan/main.htm


จบการนำเสนอ พื้นที่ชลประทานคลองท่าล้อ-อู่ทอง 198,900 ไร่


ad