historia pisma
Download
Skip this Video
Download Presentation
HISTORIA PISMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

HISTORIA PISMA - PowerPoint PPT Presentation


  • 351 Views
  • Uploaded on

HISTORIA PISMA. MALOWIDŁA NAŚCIENNE. Najstarsze dzieła człowieka to m.in. malowidła naskalne. Wizerunki jeleni, koni czy mamutów były doskonale wykonane. Miały one dla człowieka znaczenie magiczne. Takie malowidła możemy podziwiać w jaskini Lascaux we Francji. PISMO WĘZEŁKOWE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HISTORIA PISMA' - sybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MALOWIDŁA NAŚCIENNE

Najstarsze dzieła człowieka to m.in.

malowidła naskalne.Wizerunki jeleni, koni czy mamutów

były doskonale wykonane.

Miały one dla człowieka znaczenie

magiczne.

Takie malowidła możemy podziwiać w jaskini Lascaux

we Francji.

slide3

PISMO WĘZEŁKOWE

Pismo węzełkowe składało się ze sznura grubszego i zawieszonych na nim sznurków cieńszych.Sznur gruby stanowił okładkę, sznurki cieńsze pojedyncze strony.W zależności od przekazywanych treści sznurki byłybarwione oraz miały różną długość.Najlepiej zbadanym pismem węzełkowym jest pismo kipu.

Był to sposób do zapisu liczb w systemie dziesiętnym.

Pismem tym posługiwały się plemiona

Ameryki Południowej oraz Inkowie.

slide4

PISMO PACIORKOWE

Model zapisu pisma paciorkowego był podobny

do pisma węzełkowego.

Pismo paciorkowe występowało w postaci

kolorowych muszli i paciorków nawleczonych

na sznurek.

Pismem tym posługiwali się Indianie

Ameryki Północnej.

Karby, informacje kodowanie były poprzez

nacięcia na drewnianych kołkach, kijach.

staro ytny egipt
STAROŻYTNY EGIPT

Według starożytnych Egipcjan stosowany przez nich system pisma pochodził od bogów. Uważali oni, że pismo wynalazł bóg Thot. Był on bogiem mądrości i Księżyca. Ukazywany był jako mężczyzna z głową ibisa.

Egipcjanie swoje pismo nazywali "pismem mowy boskiej".

Pismo egipskie - hieroglify oznacza z j. greckiego "rzeźbione święte znaki".

slide6
W języku egipskim pisanie

i rysowanie znaczyło dokładnie to samo.

Pismo egipskie wywodzi się od piktogramów.

Piktogram to rysunek przedstawiający konkretne przedmioty, istoty żywe, czy też sytuacje, o których chciano przekazać informację.

slide7
Pismo obrazkowe sprawdzało się, gdy tekst dotyczył konkretnych przedmiotów.

Nie był jednak wystarczający przy pojęciach abstrakcyjnych, aby wyrazić np.: szczęście, smutek. Znak wyrażający jeden przedmiot mógł znaczyć różne treści. Doprowadziło to do wprowadzanie innego typu znaków – fonogramów.

Były to znaki wyrażające konkretne głoski.

slide8
Kamień, to pierwszy materiał pisarski wykorzystywany przez Egipcjan.

Hieroglify wykuwano na ścianach świątyń oraz grobowców, na posągach, urnach i innych obiektach kultu.

slide9
Egipcjanie do pisania stosowali również papirus, sporządzony z pędów papirusa. Roślina ta była cięta na paski i prasowana.

Materiałem pisarskim był również: brąz, złoto, kość słoniowa, gliniane tabliczki oraz wyprawione skóry zwierząt – pergamin.

W szkole papirus często zastępowano drewnianymi tabliczkami. Przystosowane one były do wielokrotnego użytku dzięki temu, że pokrywano je substancją podobną do gipsu, którą można było zmywać.

slide10
Aby zachować księgi przepisywano je

a szczególnie ważne teksty wykuwano w kamieniu – trwalszym materiale. Zadanie to rozłożone było na etapy: najpierw kapłani rysowali na wygładzonym kamieniu hieroglify, następnie rzemieślnik zajmował się rzeźbieniem narysowanych znaków. Działania takie umożliwiły przetrwanie wielu tekstów aż do naszych czasów.

slide11
Pismo hieroglificzne stwarza wiele trudności przy próbach odczytania go.

Trudności stwarza fakt iż Egipcjanie nie stosowali odstępów miedzy wyrazami.

Ponadto pisano pionowo od strony prawej do lewej lub odwrotnie.

slide12
Sztuka pisania i czytania u starożytnych Egipcjan należała do rzadkości.

Do osób mogących poszczycić się znajomością pisma należeli głównie przedstawiciele kapłaństwa, a także faraonowie, a to dlatego że byli kapłanami.

babilon
BABILON

Babilończycy używali pisma klinowego.

Znaki powstawały przez żłobienia w tabliczkach z miękkiej gliny rylcem

z trzciny lub kości o trójkątnym przekroju.

Zespoły kresek oznaczały całe wyrazy, z czasem przekształcając

się w pismo sylabowe.

slide14
Naukowcom udało się ustalić że istniały trzy rodzaje rylców, każdy z nich stosowano do innego rodzaju znaków.

Po zapisaniu tabliczki wypalano.

slide15
Pisanie i czytanie pismem klinowym nie było łatwe dla starożytnych mieszkańców Mezopotamii.

Nauczyciele pisma

i skrybowie zajmowali się przepisywaniem ksiąg i stanowili artystyczną klasę społeczną, potężniejszą niekiedy od dworzan

i samego władcy.

grecja
GRECJA

Grecy przejęli pismo od Fenicjan ale uzupełnili

je innymi znakami.

slide18
Początkowo sposób zapisywania był nieco odmienny

od współczesnego, mianowicie

od prawej do lewej strony, następnie zmodyfikowano ten sposób pisząc raz od prawej, raz od lewej, aż

w końcu pisano już w sposób przyjęty aż do dziś - od lewej do prawej

Do najstarszych zabytków alfabetycznego pisma greckiego należy waza dipylońska

slide19
W V w. p.Chrystusem Grecy posiadali już alfabet składający

się z dwudziestu czterech liter (17 spółgłosek i 7 samogłosek).

Pismo greckie cechowała prostota i jednakowa wysokość liter.

slide20
RZYM

Pismo alfabetyczne zostało przejęte przez wiele kultur europejskich. Wśród nich szczególną rolę odegrali Etruskowie.

Mimo, że Etruskowie pozostawili po sobie malowidła na ścianach grobowców, rzeźby, znaki podobne do liter greckich ich kultura oraz język pozostał nadal nie zbadany.

slide21
Etruskowie panowali w Rzymie od VIII do końca IV w. p. Chrystusem, Pobili ich Latynowie i przystosowali niektóre litery alfabetu greckiego

do dźwięków swojej mowy.

Tak powstało pismo łacińskie.

Łacina była przez całe średniowiecze jedynym językiem

w Europie Zachodniej posiadającym pismo.

Pisma wielu narodów powstawały poprzez przystosowywanie tego zapisu do dźwięków konkretnej mowy.

slide22
Alfabet łaciński rozprzestrzenił się razem z armią rzymską

w niemal całej Europie.

Dziś używany jest na ogromnych obszarach kuli ziemskiej.

ad