B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007. Maria Sviland, WWF- Midt - Norge. Et innblikk i jordens tilstand:. 60% av Jordens økosystemer er svekket eller ødelagt. Dagens utryddningsfart av arter er 1000 ganger så høy som under naturlige forhold.

Download Presentation

Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bærekraftig utviklingSumhuset, Trondheim 15. mai 2007

Maria Sviland, WWF- Midt - Norge


Et innblikk i jordens tilstand:


 • 60% av Jordens økosystemer er svekket eller ødelagt


Dagens utryddningsfart av arter er 1000 ganger så høy som under naturlige forhold


 • 900 millioner mennesker av verdens fattigste mister sitt livsgrunnlag


 • 150 millioner klimaflyktninger

 • i 2050


 • 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann


 • 1,2 milliarder mennesker lever på mindre enn 1 dollar om dagen


 • Større innsats for å bevare økosystemer

 • Større solidaritetfor ådekke fattige menneskers behov

 • Større innsats for å redusere global oppvarming


Aldri før har begrepet

”Bærekraftig utvikling”

vært mer aktuelt enn nå!


Bærekraftig utvikling

Hva ligger i begrepet?

FNs tusenårsmål

Utfordringer innen miljø

 • Tap av biologisk mangfold

 • Klima

 • Forurensning

  Hva kan vi gjøre?


Bærekraftig utvikling

Brundtlandrapporten:

 • ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

  Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer:

 • Naturmiljø

 • Sosiale forhold

 • Økonomi


 • ”Bare ved innsikt i vårt miljø og hvordan det virker, kan vi ta de riktige beslutningene for å beskytte det. Bare ved å verdsette alle våre verdifulle naturlige og menneskelige ressurser kan vi ha håp om å bygge en bærekraftig framtid.”

  Kofi Annan 2005


Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling

De mest sentrale rollene i arbeidet med bærekraftig utvikling:

 • Den europeiske union (EU)

 • Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF)

 • Forente nasjoner (FN)


UNEP


Velstandsøkning på bekostning av økologisk tilstand

 • 60% av Jordens økosystemer er svekket

 • Skaden av økosystemene vil øke betraktelig de neste 50 årene

 • Store konsekvenser for menneskets

 • Helse

 • Økonomi

 • Sikkerhet

 • www.millenniumassessment.org


5 viktige faktorer for tap av biologisk mangfold


Er verdenshavene tomme for fisk i 2048?

SCIENCE

NOVEMBER 2006

Worm et. al.

”Impacts of Biodiversity

Loss on Ocean

Ecosystem Services”

Hvis dagens trender for overfiske og forurensning fortsetter er svaret ja!

SURT HAV!


Global oppvarming

IPCC rapport

Kan vi tro på modellene?

Hvem er IPCC?

Konsensus


Norge har et spesielt ansvar!

 • Vi har til nå tjent 4500 milliarder på oljen

 • Vi har igjen en formue på 4210 milliarder i Nordsjøen

 • Vi bør gå foran i kampen mot klimaendringene!!


...men Norge er en klimasinke!

NRK.no


Miljøgifter

 • Ny undersøkelse gjort av WWF,

  Generations X survey

 • Bare på det europeiske markedet er det

  registrert 100 000 ulike kjemikalier.

 • Miljøverndepartementet antar at rundt 50 000 av disse er i bruk i Norge.

 • Det finnes liten eller ingen kunnskap om virkningene på helse eller miljø for nærmere 90 prosent av stoffene på markedet.


Miljøgifter

De ”nye” miljøgiftene

 • brommerte flammehemmere

 • syntetisk musk

  Bitteliten eksponering fra et nærmest uendelig antall produkter.

  Vanskelig å forutsi hvilke mengder av disse stoffene som skal til før

  de har negative helseskadelige effekter.


Miljøgifter

 • Utviklingslandene fortsatt har store

  punktutslipp av miljøgifter

 • Svakt lovverk for miljø

 • Flytting av forurensende industri fra i-land forsterker deres

  miljøproblemer


Mange steder i verden er både grunnvann

og overflatevann sterkt forurenset.


Miljøgifter

Produksjon av bomull

 • En olabukse koster 6 liter vann

 • 75% av verdens sprøytemidler brukes på bomullsplantasjer

 • 20 000 – 200 000 mennesker i året dør som følge av bomullsdyrking

 • Ytterligere 300 000 får helseskader


Vi tærer på Jordens kapital!

NRK.no


Verdens naturfond (WWF)


 • Login