Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 - PowerPoint PPT Presentation

B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007
Download
1 / 31

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007. Maria Sviland, WWF- Midt - Norge. Et innblikk i jordens tilstand:. 60% av Jordens økosystemer er svekket eller ødelagt. Dagens utryddningsfart av arter er 1000 ganger så høy som under naturlige forhold.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Bærekraftig utviklingSumhuset, Trondheim 15. mai 2007

Maria Sviland, WWF- Midt - Norge


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Et innblikk i jordens tilstand:


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • 60% av Jordens økosystemer er svekket eller ødelagt


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Dagens utryddningsfart av arter er 1000 ganger så høy som under naturlige forhold


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • 900 millioner mennesker av verdens fattigste mister sitt livsgrunnlag


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • 150 millioner klimaflyktninger

 • i 2050


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • 1,2 milliarder mennesker lever på mindre enn 1 dollar om dagen


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • Større innsats for å bevare økosystemer

 • Større solidaritetfor ådekke fattige menneskers behov

 • Større innsats for å redusere global oppvarming


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Aldri før har begrepet

”Bærekraftig utvikling”

vært mer aktuelt enn nå!


B rekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Hva ligger i begrepet?

FNs tusenårsmål

Utfordringer innen miljø

 • Tap av biologisk mangfold

 • Klima

 • Forurensning

  Hva kan vi gjøre?


B rekraftig utvikling1

Bærekraftig utvikling

Brundtlandrapporten:

 • ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

  Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer:

 • Naturmiljø

 • Sosiale forhold

 • Økonomi


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

 • ”Bare ved innsikt i vårt miljø og hvordan det virker, kan vi ta de riktige beslutningene for å beskytte det. Bare ved å verdsette alle våre verdifulle naturlige og menneskelige ressurser kan vi ha håp om å bygge en bærekraftig framtid.”

  Kofi Annan 2005


Internasjonalt arbeid med b rekraftig utvikling

Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling

De mest sentrale rollene i arbeidet med bærekraftig utvikling:

 • Den europeiske union (EU)

 • Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF)

 • Forente nasjoner (FN)


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

UNEP


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Velstandsøkning på bekostning av økologisk tilstand

 • 60% av Jordens økosystemer er svekket

 • Skaden av økosystemene vil øke betraktelig de neste 50 årene

 • Store konsekvenser for menneskets

 • Helse

 • Økonomi

 • Sikkerhet

 • www.millenniumassessment.org


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

5 viktige faktorer for tap av biologisk mangfold


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Er verdenshavene tomme for fisk i 2048?

SCIENCE

NOVEMBER 2006

Worm et. al.

”Impacts of Biodiversity

Loss on Ocean

Ecosystem Services”

Hvis dagens trender for overfiske og forurensning fortsetter er svaret ja!

SURT HAV!


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Global oppvarming

IPCC rapport

Kan vi tro på modellene?

Hvem er IPCC?

Konsensus


Norge har et spesielt ansvar

Norge har et spesielt ansvar!

 • Vi har til nå tjent 4500 milliarder på oljen

 • Vi har igjen en formue på 4210 milliarder i Nordsjøen

 • Vi bør gå foran i kampen mot klimaendringene!!


Men norge er en klimasinke

...men Norge er en klimasinke!

NRK.no


Milj gifter

Miljøgifter

 • Ny undersøkelse gjort av WWF,

  Generations X survey

 • Bare på det europeiske markedet er det

  registrert 100 000 ulike kjemikalier.

 • Miljøverndepartementet antar at rundt 50 000 av disse er i bruk i Norge.

 • Det finnes liten eller ingen kunnskap om virkningene på helse eller miljø for nærmere 90 prosent av stoffene på markedet.


Milj gifter1

Miljøgifter

De ”nye” miljøgiftene

 • brommerte flammehemmere

 • syntetisk musk

  Bitteliten eksponering fra et nærmest uendelig antall produkter.

  Vanskelig å forutsi hvilke mengder av disse stoffene som skal til før

  de har negative helseskadelige effekter.


Milj gifter2

Miljøgifter

 • Utviklingslandene fortsatt har store

  punktutslipp av miljøgifter

 • Svakt lovverk for miljø

 • Flytting av forurensende industri fra i-land forsterker deres

  miljøproblemer


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Mange steder i verden er både grunnvann

og overflatevann sterkt forurenset.


Milj gifter3

Miljøgifter

Produksjon av bomull

 • En olabukse koster 6 liter vann

 • 75% av verdens sprøytemidler brukes på bomullsplantasjer

 • 20 000 – 200 000 mennesker i året dør som følge av bomullsdyrking

 • Ytterligere 300 000 får helseskader


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Vi tærer på Jordens kapital!

NRK.no


B rekraftig utvikling sumhuset trondheim 15 mai 2007

Verdens naturfond (WWF)


 • Login