กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 23

  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓. เล่มที่ ๔. เรื่อง. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐. 620. ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑. 378. 410. ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒. 282. 980.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1

1

,


1

620

378


1

410

282


1

980

193


1

350

173


1

2520

253


1

2800

930


1

2100

210


1

6200

2440


1

7300

3650


1

8300

7960


1


1

620

378

242


1

410

282

128


1

980

193

787


1

350

173

177


1

2520

253

2267


1

2800

930

1870


1

2100

210

1890


1

6200

2440

3760


1

7300

3650

3650


1

8300

7960

340


1


  • Login