SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation

S zc kler n anlam zell kler
Download
1 / 27

 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ. SÖZCÜK: Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine sözcük(kelime) denir. Aşağıdakilerden hangileri sözcüktür? Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır. Kitap Gibi cak G Düşünce

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S zc kler n anlam zell kler

SÖZCÜKLERİN ANLAM ÖZELLİKLERİ


S zc kler n anlam zell kler

 • SÖZCÜK: Cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine sözcük(kelime) denir.


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdakilerden hangileri sözcüktür?

 • Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır.

 • Kitap

 • Gibi

 • cak

 • G

 • Düşünce

 • Konuştum.


S zc kler n anlam zell kler

SÖZCÜKTE ANLAM

GERÇEK ANLAM

MECAZ ANLAM

TERİM ANLAM

DEYİM ANLAM


Ger ek anlam

GERÇEK ANLAM

Türkçe Sözlük


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

 • Soğuktan su boruları patlamış.

 • Ayağında eski bir spor ayakkabı var.

 • Biraz sonra toprak bir yola girdik.

 • Doktora boş gözlerle bakıyordu.

 • Kanadı kırık bir martı gördüm.

 • Soğuk sudan boğazı şişmişti.

 • Sözcüklerin sözlükteki anlamları ile cümledeki anlamları birbirine uyuyor mu?Açıklayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • Gerçek anlam nedir? Tanımlayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • 1. GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM)

 • Kelimelerin taşıdıkları ilk ve genel anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Kelimenin gerçek anlamı, herkesçe bilinen yaygın anlamıdır. Buna "temel anlam" da denir.

 • Meselâ,“ağız”dendiğinde akla ilk gelen, organ adıdır.


S zc kler n anlam zell kler

 • ÖRNEK:

  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  a)Bana karşı davranışları oldukça soğuktu.

  b)Ceyhan’ın tatlı suyu Akdeniz’in tuzlu sularına karışır.

  c)Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır.

  d)Yalnız kalınca gurbet acı geldi.


Mecaz anlam

MECAZ ANLAM


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

 • Bu şarkıya bayılıyorum.

 • Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.

 • Yakında savaş patlayacak.

 • Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.

 • İnce işlere aklım pek ermiyor.

 • Sözcüklerin sözlükteki anlamları ile cümledeki anlamları birbirine uyuyor mu?Açıklayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • Mecaz anlam nedir? Tanımlayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • 3. MECAZ ANLAM

 • Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir.

 • Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır.

 • Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır.

 • Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.


S zc kler n anlam zell kler

 • ÖRNEK

  “Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla

  Kullanılmıştır?

  a)Hava ısınınca doğa canlandı.

  b)Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı.

  c)Soba yanınca oda hemen ısındı.

  d)Biraz çalışınca arabanın motoru ısındı.


S zc kler n anlam zell kler

 • Biraz düşünelim!!!!

 • “t” harfi ile “ölüm” arasındaki benzerlik nedir?


Ter m anlam

TERİM ANLAM


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

 • Boğaz’ı geçip Karadeniz’e ulaştık.

 • Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur.

 • Ağacın kökleri çok derinde.

 • Üçgenin iç açıları toplamı 180’dir.

 • Sözcüklerin sözlükteki anlamları ile cümledeki anlamları birbirine uyuyor mu?Açıklayınız.

 • Bu sözcükler hangi bilim alanları ile ilgilidir, açıklayınız.


S zc kler n anlam zell kler

Terim anlam nedir? Tanımlayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • 5. TERİM ANLAM

 • Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

 • Örnek: "Ekvator" kelimesi tek bir anlama gelir ve tek bir nesneyi karşılar.

 • Örnek: kök, mısra, muson.

 • “yüklem, özne, kök, zarf”, dil bilgisi terimleri; “üçgen, daire, çap”, kelimeleri de geometri terimleridir.


S zc kler n anlam zell kler

 • ÖRNEK:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?

  a)Dost dost diye nicesine sarıldım.

  b)Ay tutulmasını kardeşimle birlikte izledik.

  c)Benim sadık arkadaşlarım şimdi neredeler?

  d)Küçükler büyüklere saygı duymalıdır.


Dey m anlam

DEYİM ANLAM

Bilgisayar çalışmayınca babam ateş püskürdü.


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulunuz.

 • Bu sözlerle gönlümü almış mı oldun?

 • Kendi düşüncelerinde ayak diriyordu.

 • Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu.

 • Her gördüğüne dudak büküyordu.

 • Senin yaptığın pire için yorgan yakmak.

 • Sözcüklerin sözlükteki anlamları ile cümledeki anlamları birbirine uyuyor mu?Açıklayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • Deyim anlam nedir? Tanımlayınız.


S zc kler n anlam zell kler

 • 4. DEYİM ANLAM

 • Deyim, en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Kelimelerden biri veya her ikisi anlam kaybına uğrar.

 • Bizimkinin iyice çenesi düştü.

 • Göze girmek için her şeyi yapıyor.


S zc kler n anlam zell kler

 • ÖRNEK:

  “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır?

  a)Yıkanınca elbisenin lekesi çıktı.

  b)Ezilen meyvelerin suyu çıktı.

  c)Haberi duyunca sevinçle evden çıktı.

  d)Bu işi bitirinceye kadar canı çıktı.


S zc kler n anlam zell kler

 • Aşağıdaki sözcükleri gerçek, mecaz ve terim anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

 • Boğaz, göl, ışık, hava,


S zc kler n anlam zell kler

 • İkisi de hayatın sonunda yer alır?


 • Login