slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jogszabályi háttér

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Jogszabályi háttér - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Változások a szakmagyakorlók továbbképzési rendszerében 2014. 01. 01-től Dr. Csenke Zoltánné okl. vegyész MMK KTT elnök. Jogszabályi háttér.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jogszabályi háttér' - swain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Változások a szakmagyakorlók továbbképzési rendszerében 2014. 01. 01-tőlDr. Csenke Zoltánné okl. vegyészMMK KTT elnök
jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

Továbbképzési kötelezettséget a 266/2013. (VII. 11.) számú „az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről”szóló Korm. rendelet szabályozza.

kire vonatkozik
Kire vonatkozik?

Továbbképzésre kötelezett minden jogosultsággal

rendelekező személy, akiknek jogosultságát

építésügyi jogszabályok alapján állapította meg a

Kamara (függetlenül attól, hogy tevékenységüket

kamarai tagsággal, vagy anélkül gyakorolja).

a tov bbk pz s t pusai
A továbbképzés típusai

kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén:

kötelező jogi + szakmai

kamarai tagsághoz nem kötöttjogosultság esetén:

kötelező jogi

k telez jogi tov bbk pz s
Kötelező jogi továbbképzés

Általános jogi képzés + Szakterületi jogi képzés :

 • A tematikát a miniszter állítja össze,
 • A tananyagot a kamara dolgozza ki a szakmai tagozatok közreműködésével,
 • A miniszter fogadja el.
 • 8 x 45 perces, két önálló részből áll.
k telez tov bbk pz s form i oktat i
Kötelező továbbképzés formái, oktatói
 • Internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul,
 • Hagyományos oktatási formában történő oktatáson való részvétel (kontakt),
 • A kötelező továbbképzést az MMK által – a miniszter egyetértésével - elfogadott oktató tarthatja.
az els k telez tov bbk pz s
Az „első” kötelező továbbképzés
 • A jogosultság megállapítását követő egy éven belül,
 • Jogosultsági vizsgával /beszámolóval zárul.
 • Felmentés csak az általános részre adható a szakterületi részre nem!
 • A felmentést az országos kamara adhatja.
a tov bbk pz s szervez se
A továbbképzés szervezése
 • A jogi továbbképzést az MMK országosan egységes rendszer kereteiben biztosítja,
 • A KTT felügyelete mellett a MKTK szervezi.
a k telez tov bbk pz s teljes t se
A kötelező továbbképzés teljesítése
 • A kötelező jogi továbbképzésen a jogosultsággal rendelkező kamarai tagok (tervezők, szakértők),
 • A regisztrált szakmagyakorlók (ME, FMV és energetikai tanúsítók) vesznek részt,
 • A szakterületi jogi képzést a szakmagyakorlónak minden jogosultsági szakterületére vagy rész szakterületére teljesíteni kell,
 • 5 évente egy alkalommal.
a szakmai tov bbk pz s rendszere i
A szakmai továbbképzés rendszere I.
 • Oktatandó témákat tárgyévenként az MMK szakmai tagozatai határozzák meg, fő szabály szerint 6 témát jelölhetnek.
 • A SZT-k a megjelölt oktatási témák alapján kidolgozzák a törzsanyagot.
 • A törzsanyag alapján felkért oktatók elkészítik a tananyagot, mely évente 6 x 45 perces képzést jelent, részekre osztható, a képzéseket egyszerre és több részben is meg lehet szervezni.
a szakmai tov bbk pz s t m i oktat i
A szakmai továbbképzés témái, oktatói
 • időszerű, a szakmát aktuálisan foglalkoztató témák,
 • innováció, új technológiák, kutatási eredmények,
 • vállalkozási ismeretek, management, stb.
 • Oktatásra: az adott szakterületen megfelelő szaktudással bíró, a tagozattal egyeztetett oktató kérhető fel,
a szakmai tov bbk pz s teljes t se i
A szakmai továbbképzés teljesítése I.
 • Fő szabály szerint: évente a jogosultsági szakterülethez/rész szakterülethez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvétellel.
 • Több jogosultság esetén szakterületenként kell eleget tenni a képzési kötelezettségnek.
a szakmai tov bbk pz s teljes t se ii
A szakmai továbbképzés teljesítése II.

Interdiszciplináris képzések:

 • rokon szakterületek,
 • előzetes megállapodás alapján,
 • két esetleg több szakmai tagozat is elfogadhatja,
 • a képzés meghirdetésekor már jelezni kell.
a szakmai tov bbk pz s teljes t se iii
A szakmai továbbképzés teljesítése III.
 • A továbbképzés teljesítés nyilvántartása és a szakmagyakorló felé történő igazolása a lebonyolító területi kamara feladata.
 • A szakmagyakorló kötelezettsége: a továbbképzés teljesítését igazolja a saját területi kamarájánál.
 • A részvétel igazolása és a nyilvántartása az IIR- ben történik.
a szakmai tov bbk pz s teljes t se iv
A szakmai továbbképzés teljesítése IV.
 • A szakmai továbbképzés alól felmentés csak egyéni teljesítés elfogadásával adható.
 • Az egyéni teljesítések módjait és fajtáit a KTT évente határozza meg.
 • Több jogosultság esetén az egyéni teljesítéseket minden szakterület vonatkozásában külön kell vizsgálni.
a szakmai tov bbk pz sek szervez se i
A szakmai továbbképzések szervezése I.
 • A szakmai továbbképzéseket a területi kamarák szervezik ( akár regionális együttműködésben is), szakmai tagozatokkal egyeztetett oktatókkal.
 • Együttműködhetnek szakmai tagozatokkal, az MMK-val együttműködési megállapodást kötött műszaki- tudományos szervezetekkel, az országos kamara közreműködését is kérhetik.
a szakmai tov bbk pz sek szervez se ii
A szakmai továbbképzések szervezése II.

Aszakmai továbbképzési nap:

 • kötelező eleme a szervező által kiválasztott törzsanyag/törzsanyagok oktatása,
 • kerekasztal, szakmai vita, megyei sajátosságok,
 • új termékek, technológiák bemutatása felkért vállalkozások előadásaival.
a tov bbk pz sek meghirdet se
A továbbképzések meghirdetése
 • A területi kamarák 3-6 havi elérésben előre határozzák meg a továbbképzési alkalmakat,
 • Gondoskodnak az IIR on-line továbbképzési naptárban megjelenjen,
 • A szakmagyakorló a lakóhelyéhez lehető legközelebb tudja teljesíteni.
a kamarai tov bbk pz si test let
A Kamarai Továbbképzési Testület

A továbbképzési rendszer ellenőrzésére és felügyeletére az MMK KTT-t működtet.

A Testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és fogadja el.

A Testület 5 tagú, egy tagot a miniszter delegál.

Feladata: a rendszer folyamatos értékelése, egyéni teljesítések értékelése, technikai kérdések rendezése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, tagozati egyeztetések stb.

m rn k kamarai tud sk zpont
Mérnök Kamarai Tudásközpont

A továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, az informatikai háttér biztosítása.

tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések
 • A kamara a 2014. január 1-je előtt szervezett kötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat azok öt éves érvényességi ideje alatt, az adott továbbképzési időszak végéig elfogadja.
 • az a szakmagyakorló, akinek a névjegyzéki bejegyzése 2014. június 30-ig jár le, valamennyi hiányzó továbbképzési kötelezettségét a megváltozott szabályok szerint 2014. december 31-ig utólag is teljesítheti, a jogosultságok folyamatosságának nincsen akadálya.
ad